Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 538.00 541 545 549 553 561

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 3 1.5 4 3.8 6.5
Arbetslöshet 0.30 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 3.90 6.5 4.4 3.6 3.8 3.2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -270944.00 -183428 -171161 -190630 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.50 -16 -16 -16 -16 -14
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5 -5 -5 -5 -4.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 3 1.5 4 3.8 6.5
BNP 12.93 11.5 11.5 11.5 11.5 12.6
Bnp Per Capita 558.40 530 530 530 530 565
Bnp Per Capita Ppp 1219.10 1150 1150 1150 1150 1240

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 0.30 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2
Befolkning 24.20 24.6 24.6 24.96 24.96 25.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.90 6.5 4.4 3.6 3.8 3.2
Mat Inflation 6.70 8 6 4.5 3.5 3.7
Inflation (Månad) -0.40 -0.3 1 0.4 0.4 0.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -270944.00 -183428 -171161 -190630 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.50 -16 -16 -16 -16 -14

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5 -5 -5 -5 -4.7
Militära Utgifter 184.00 190 190 185 185 185

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.