Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 550.25 557 563 568 574 585

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 1.5 4 3.8 4.3 7
Arbetslöshet 0.70 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 3.90 4.4 3.6 3.8 3.4 3.2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -270944.00 -183428 -190630 -190630 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -16 -16 -14
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 40 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.6 -4.6 -3.5 -3.5 -3.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 1.5 4 3.8 4.3 7
BNP 13.68 14 14 15 15 15
Bnp Per Capita 550.44 530 530 530 530 565
Bnp Per Capita Ppp 1196.88 1150 1150 1150 1150 1240

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 0.70 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2
Befolkning 24.20 24.6 24.96 24.96 24.96 25.8

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.90 4.4 3.6 3.8 3.4 3.2
Mat Inflation 6.70 6.7 4.5 4.5 4 3.7
Inflation (Månad) -0.40 1 0.4 0.4 0.3 0.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -270944.00 -183428 -190630 -190630 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -16 -16 -14

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 40 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.6 -4.6 -3.5 -3.5 -3.5
Militära Utgifter 225.00 190 185 185 185 185

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.