Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 587.22 597 601 606 610 619
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
Arbetslöshet 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Inflation - Betygsätt -1.90 -2 -3 -2.7 3 3.3
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Handelsbalans -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -13.10 -15 -18 -18 -18 -18
Statsskulden Till Bnp 34.70 33 32 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
BNP 9.24 9.5 10.3 10.3 10.3 10.3
Bnp Per Capita 398.50 410 425 425 425 425
Bnp Per Capita Ppp 932.00 950 975 975 975 975
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Levnadslön Familj 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
Löner Högutbildad 98900.00 99900 99900 99900 99900 100900
Löner Lågutbildade 79700.00 78900 78900 78900 78900 78900
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -1.90 -2 -3 -2.7 3 3.3
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 5.99
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -13.10 -15 -18 -18 -18 -18
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 34.70 33 32 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.