Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 582.00 586 591 595 599 608

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 -7 3 -4.5 2.3 3.2
Arbetslöshet 0.30 1 1 1 1.5 1.5
Inflation - Betygsätt 2.50 2.7 2.3 2 1.8 2.3
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Handelsbalans -280440.00 -183428 -171161 -177428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -18 -18 -18 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 34.70 55 55 55 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7 -7 -7 -5 -5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 -7 3 -4.5 2.3 3.2
BNP 9.50 11.4 11.4 11.4 10.8 10.8
Bnp Per Capita 398.50 415 415 415 418 418
Bnp Per Capita Ppp 932.00 975 975 975 896 998

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 0.30 1 1 1 1.5 1.5
Befolkning 23.15 23.8 23.8 24.12 24.6 24.96
Levnadslön Familj 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
Löner Högutbildad 98900.00 99900 99900 100900 100900 101000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 2.7 2.3 2 1.8 2.3
Mat Inflation 4.00 4.5 3 3.2 2.6 3
Inflation (Månad) 1.20 1.6 1.4 1 0.4 0.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -280440.00 -183428 -171161 -177428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -18 -18 -18 -16 -16

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 34.70 55 55 55 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7 -7 -7 -5 -5
Militära Utgifter 209.00 190 190 190 190 185

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.