Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 542.18 546 550 554 558 566

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 4 4.8 6 5.8 6.5
Arbetslöshet 0.30 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Inflation - Betygsätt 5.70 3 2.2 2.5 2.5 2.7
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -280440.00 -183428 -171161 -171428 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -16 -16 -16 -16 -14
Statsskulden Till Bnp 34.70 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -3.20 -5 -5 -5 -5 -4.7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 4 4.8 6 5.8 6.5
BNP 12.93 11.5 11.5 11.5 11.5 12.6
Bnp Per Capita 558.40 530 530 530 530 565
Bnp Per Capita Ppp 1219.10 1150 1150 1150 1150 1240

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 0.30 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Befolkning 24.20 24.6 24.6 24.6 24.96 25.8

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 5.70 3 2.2 2.5 2.5 2.7
Mat Inflation 10.70 3.6 3.5 3.7 3.5 3.7
Inflation (Månad) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -280440.00 -183428 -171161 -171428 -190630 -191428
Bytesbalans Till Bnp -14.60 -16 -16 -16 -16 -14

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 34.70 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -3.20 -5 -5 -5 -5 -4.7
Militära Utgifter 209.00 190 190 190 185 185

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.