Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 584.53 584 590 596 602 615

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.90 5.5 3.8 4.3 5.3 7
Arbetslöshet 0.70 0.7 1 1 1 1
Inflation - Betygsätt 3.90 6.5 5.7 4.6 3.2 3.2
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -16 -16 -14
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.90 5.5 3.8 4.3 5.3 7
BNP 13.68 14 15 15 15 15
Bnp Per Capita 550.44 560 573 573 573 573
Bnp Per Capita Ppp 1196.88 1150 1150 1150 1150 1240

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 0.70 0.7 1 1 1 1
Befolkning 24.20 24.96 24.96 24.96 24.96 25.8

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.90 6.5 5.7 4.6 3.2 3.2
Mat Inflation 6.70 9 8.5 6.3 4.7 4.6
Inflation (Månad) -0.40 0.4 -0.2 0.3 0.2 0.2

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -16 -16 -14

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 39.80 40 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Militära Utgifter 225.00 185 185 185 185 185

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.