Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 626.00 632 638 643 648 659

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 0.4 0.7 1 1.5 2.5
Arbetslöshet 0.70 1 1 1 1 1.2
Inflation - Betygsätt 4.89 4.5 4 3.7 3.4 3.2
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -14 -14 -14
Statsskulden Till Bnp 39.80 38 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 0.4 0.7 1 1.5 2.5
BNP 13.68 15 15 15 15 16.5
Bnp Per Capita 550.44 573 573 573 573 576
Bnp Per Capita Ppp 1196.88 1150 1150 1240 1240 1240

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 0.70 1 1 1 1 1.2
Befolkning 24.20 24.96 24.96 25.8 25.8 25.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.89 4.5 4 3.7 3.4 3.2
Mat Inflation 9.70 10 8 6 4.3 4.3
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -270944.00 -190630 -171161 -171428 -171428 -191428
Bytesbalans Till Bnp -12.00 -16 -16 -14 -14 -14

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 39.80 38 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Militära Utgifter 225.00 185 185 185 185 185

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Kapacitetsutnyttjande 78.10 67 70 73 68 71


Niger - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.