Marknader Senaste Referens
Valuta 114 2018-11
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.3 % 2017-12
BNP 24.47 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Per Capita 728 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 2443 USD 2017-12
Bnp Fasta Priser 881798 Miljoner - Rupees 2017-12
Bnp Från Jordbruk 254673 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Entreprenad 50878 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Tillverkning 52408 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Mining 3949 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 16560 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Tjänster 112493 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Transport 85785 Npr - Milj 2017-12
Bnp Från Verktyg 18070 Npr - Milj 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 271870 Npr - Milj 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.2 % 2017-12
Befolkning 29.3 Million 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.9 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 124 Indexpunkter 2018-09
Exportpriserna 170 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 1.4 % 2018-09
Importpriserna 116 Indexpunkter 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 6.5 % 2018-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -113689 Million - Npr 2018-07
Export 6922 Million - Npr 2018-07
Import 120610 Million - Npr 2018-07
Kurantkonto -74891 Miljoner - Rupees 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -0.4 % 2017-12
Guldreserver 6.12 Ton 2017-03
Utländska Direktinvesteringar 13504 Npr - Milj 2017-12
Villkor För Handel 147 Indexpunkter 2018-07
Terrorism Index 4.39 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 26.8 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -6.4 % of GDP 2017-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 101188 Npr - Milj 2017-12
Militära Utgifter 360 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 3369 KBps 2017-03
IP-adresser 181620 IP 2017-03
Lagerförändringar 311052 Npr - Milj 2017-12
Konkurrenskraft - Index 50.79 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 109 2018-12
Korruption Index 31 Poäng 2017-12
Korruption Placering 122 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 110 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 678045 Miljoner - Rupees 2017-12
Hus Senaste Referens
Husägande Betyg 85.26 % 2011-12
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 21.19 celsius 2013-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nepal - Ekonomiska indikatorer.