Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Marocko - Credit - Betyg.AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBa1 Stable Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Negative Nov 20 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
S&PBBB- Negative Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Oct 05 2018
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
Moody's Ba1 Positive Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Feb 24 2017
TE53 Stable Apr 16 2016
TE54 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Apr 16 2016
TE53 Stable Sep 02 2014
Moody'sBa1 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Stable Sep 02 2014
TE53 Negative May 16 2014
S&PBBB- Stable May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative May 16 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Apr 22 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Mar 21 2014
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Oct 15 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jul 18 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013
TE53 Negative Jun 10 2013


 S&POutlookMoody'sOutlookFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- B1 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B- 28
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B B2 B 31
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


MAROCKO - CREDIT - BETYG