Marknader Senaste Referens
Valuta 4.18 2019-08
Lagren Marknaden 1596 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.25 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.9 2019-06
Arbetslöshet 3.3 2019-06
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-07
Ränta 3 2019-08
Handelsbalans 10300 2019-06
Kurantkonto 14257 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 2.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 51.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.7 2018-12
Förtroendekommissionen 94.3 2019-03
Konsument - Confidence 83 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2019-12
Personliga Skattesats 28 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.9 2019-06
BNP 354 2018-12
Bnp Fasta Priser 348767 2019-06
Bruttonationalprodukt 347 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 86307 2019-06
Bnp Per Capita 12110 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 28176 2018-12
Bnp Från Jordbruk 24192 2019-06
Bnp Från Entreprenad 16064 2019-06
Bnp Från Tillverkning 79011 2019-06
Bnp Från Mining 26019 2019-06
Bnp Från Tjänster 199498 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.3 2019-06
Egenföretagare 15135 2019-06
Arbetslösa Personer 521 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 68.6 2019-06
Lediga Jobb 231345 2019-06
Minimilöner 1100 2019-12
Lönerna I Manufacturing 3998 2019-06
Befolkning 32.4 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Levnadslön Familj 1970 2018-12
Levnadslön Individuella 1150 2018-12
Löner 2880 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 122 2019-07
Bnp-Deflatorn 105 2019-06
Producentpriserna 104 2019-06
Importpriserna 118 2019-06
Mat Inflation 2.4 2019-07
Kärna Inflation Rate 2 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 121 2019-07
Cpi Transportfordon 115 2019-07
Exportpriserna 115 2019-06
Inflation (Månad) 0.1 2019-07
Producentpriserna Förändras -1.8 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2019-08
Interbankränta 3.4 2019-08
Penningmängden M0 98901 2019-06
Penningmängden M1 431751 2019-06
Penningmängden M2 1899144 2019-06
Penningmängden M3 1912074 2019-06
Banks Balansräkning 2725398 2019-06
Valutareserven 104874 2019-06
Lån Till Den Privata Sektorn 1925769 2019-06
Värde Ränta 3.1 2018-12
Cash Reserveringsgrad 3.5 2019-03
Centralbanken Balansräkning 451676 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 10300 2019-06
Kurantkonto 14257 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 2.3 2018-12
Export 76200 2019-06
Import 65900 2019-06
Utlandsskulden 931083 2019-06
Villkor För Handel 97.6 2019-06
Inkomster Från Turism 84135 2018-12
Turister 2098267 2019-05
Guldreserver 38.9 2019-06
Råolja Produktion 617 2019-04
Kapitalflöden -18560 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 4395 2019-06
Terrorism Index 2.7 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 51.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 4234 2019-03
Statliga Utgifter 39496 2019-06
Statliga Intäkter 63688 2019-03
Skatteutgifter 59454 2019-03
Credit - Betyg 66.23
Militära Utgifter 3208 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2019-12
Personliga Skattesats 28 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 23 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 11 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 94.3 2019-03
Industriproduktion 3.9 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) -1.1 2019-06
Manufacturing Produktion 3.8 2019-06
Lagerförändringar -4618 2019-06
Bilproduktionen 34891 2019-06
Bilregistreringar 109012 2019-04
Ledande Ekonomiska Index -1.7 2019-05
Internet hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Cementtillverkning 1105 2019-06
Sammanfallande Index 138 2019-05
Konkurrenskraft - Index 74.38 2018-12
Konkurrenskraft Rank 25 2018-12
Korruption Index 47 2018-12
Korruption Placering 61 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 15 2018-12
Tillverkning - Pmi 47.6 2019-07
Gruv Produktion 4.6 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 83 2019-03
Konsument - Spendera 203388 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 4.89 2019-06
Bensinpriser 0.5 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 66.3 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.4 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.7 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 1.3 2019-03
Byggproduktionen 0.8 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Malaysia - Ekonomiska indikatorer.