Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Macau - Credit - Betyg.AgencyRatingOutlookDate
TE85 Stable Feb 13 2018
FitchAA Stable Feb 13 2018
TE85 Stable Feb 13 2018
TE85 Stable May 24 2017
Moody'sAa3 Stable May 24 2017
TE85 Stable May 24 2017
TE87 Stable May 25 2016
Moody'sAa3 Negative May 25 2016
TE87 Stable May 25 2016
TE87 Stable Apr 16 2016
TE87 Stable Apr 16 2016
TE88 RUR Apr 16 2016
TE87 Stable Mar 11 2016
Moody'sAa2 Negative Watch Mar 11 2016
TE87 Stable Mar 11 2016
TE87 Stable Apr 22 2014
TE87 Stable Apr 22 2014
TE87 Stable Mar 21 2014
TE87 Stable Mar 21 2014
Moody'sAa2 Stable Mar 02 2014
TE85 Stable Mar 02 2014
TE85 Stable Mar 02 2014
TE85 Stable Oct 15 2013
TE85 Stable Oct 15 2013
TE85 Stable Jul 18 2013
TE85 Stable Jul 18 2013
TE85 Stable Jun 10 2013
TE85 Stable Jun 10 2013
TE85 Stable May 22 2013
FitchAA- Stable May 22 2013
TE85 Stable May 22 2013
TE85 Stable Nov 28 2011
TE85 Stable Nov 28 2011
TE85 Stable Aug 05 2011
TE85 Stable Aug 05 2011
TE85 Stable Aug 02 2011
TE85 Stable Aug 02 2011
TE85 Stable Jul 14 2011
TE85 Stable Jul 14 2011
TE85 Stable Jul 13 2011
TE85 Stable Jul 13 2011
TE85 Stable Apr 18 2011
TE85 Stable Apr 18 2011
TE80 Positive Watch Jul 26 2007
Moody'sAa3 Stable Jul 26 2007
TE80 Positive Watch Jul 26 2007
TE80 Positive May 30 2007
Moody'sA1 Positive Watch May 30 2007
TE80 Positive May 30 2007
TE80 Stable Jul 06 2006
Moody'sA1 Positive Jul 06 2006
TE80 Stable Jul 06 2006
TE70 Positive Watch Oct 15 2003
Moody'sA1 Stable Oct 15 2003
TE70 Positive Watch Oct 15 2003
TE70 Positive Sep 21 2003
Moody'sA3 Positive Watch Sep 21 2003
TE70 Positive Sep 21 2003
TE65 Stable Feb 09 2003
Moody'sA3 Positive Feb 09 2003
TE65 Stable Feb 09 2003
TE65 Stable Sep 21 2000
TE65 Stable Sep 21 2000
Moody'sBaa1 Stable Nov 03 1997


 S&POutlookMoody'sOutlookFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


MACAU - CREDIT - BETYG