Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 8.00 8 8 8 8 8

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -45.90 55 35 15 5 5
Arbetslöshet 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt -0.97 0.3 1.5 2 2.3 2.5
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -10122500.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
Kurantkonto 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.00 34 34 34 34 32.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -45.90 55 35 15 5 5
BNP 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Fasta Priser 60285.00 67996 52768 121342 44140 46347
Fasta Bruttoinvesteringar 17132.00 10321 19101 21756 16445 17267
Bnp Per Capita 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
Bnp Per Capita Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Bruttonationalprodukt 390971.00 488714 606005 405053 449617 472097

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Arbetslösa Personer 11.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Löner 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lönerna I Manufacturing 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Arbetskraftsdeltagande 69.90 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt -0.97 0.3 1.5 2 2.3 2.5
Konsumentprisindex Kpi 102.29 103 104 104 105 107
Cpi Transportfordon 102.28 99.89 100 101 105 103
Mat Inflation -0.87 0.8 1.4 1.4 2 2.4
Inflation (Månad) -0.28 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Interbankränta 0.21 0.25 0.25 1.85 0.25 0.25
Penningmängden M2 695806.78 655000 655000 655000 655000 655000
Värde Ränta 0.21 0.21 0.21 0.35 0.21 0.21

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -10122500.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
Kurantkonto 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.00 34 34 34 34 32.5
Import 11424678.46 8190000 8190000 8210000 8210000 8210000
Export 1302179.59 1210000 1210000 1270000 1270000 1270000
Turister 754541.00 800000 1000000 1500000 2000000 2500000
Utländska Direktinvesteringar -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
Inkomster Från Turism 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regeringen Budgetutskottet Värde -7396.96 16500 16500 16500 16500 16500
Statliga Utgifter 14791.00 11319 18323 14155 15001 15751

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Manufacturing Produktion -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerförändringar 454.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elproduktion 368.10 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -8.60 35 25 25 15 10
Konsument - Spendera 25128.00 28456 35081 28900 26350 27667

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 268.80 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer