Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 8.00 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
Arbetslöshet 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Inflation - Betygsätt 2.70 3 3.2 2.9 3 3
Ränta 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
Handelsbalans -7531866.58 -7084740 -6000000 -6000000 -7086235 -7087735
Kurantkonto 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 35.20 35 35 35 35 34
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
BNP 54.55 53.2 53.2 53.2 53.2 52.7
Bnp Fasta Priser 99656.00 102668 102559 100403 101450 101551
Fasta Bruttoinvesteringar 14500.00 12701 13492 14718 14761 14776
Bnp Per Capita 58054.10 56408 56408 56408 56408 55731
Bnp Per Capita Ppp 108831.30 115000 115000 115000 115000 115000
Bruttonationalprodukt 366753.70 367304 368404 369504 373355 373729
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Arbetslösa Personer 7.30 7.4 7.4 7.4 6.8 6.8
Befolkning 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69
Löner 17000.00 16500 16500 16500 17500 17500
Lönerna I Manufacturing 10000.00 15500 15500 15500 16000 16000
Arbetskraftsdeltagande 70.10 69.7 69.7 69.7 70.2 70.2
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 3 3.2 2.9 3 3
Konsumentprisindex Kpi 117.04 118 120 120 121 124
Inflation (Månad) 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 5.40 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4
Cpi Transportfordon 125.33 126 129 129 129 133
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
Interbankränta 2.43 2.43 2.18 2.18 2.18 2.18
Penningmängden M2 672913.61 647000 647000 647000 655000 655000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -7531866.58 -7084740 -6000000 -6000000 -7086235 -7087735
Kurantkonto 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 35.20 35 35 35 35 34
Import 8663984.39 7580000 7320000 7320000 8190000 8210000
Export 1132117.81 1090000 1320000 1320000 1210000 1270000
Turister 2910118.00 3266100 3540700 2960800 3162000 3354700
Inkomster Från Turism 15198.00 17900 17900 17900 18000 18000
Utländska Direktinvesteringar 18676.80 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regeringen Budgetutskottet Värde 9053.90 16800 16800 16800 16500 16500
Statliga Utgifter 10502.00 8500 10118 10660 10691 10702
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 15.00 18.8 18.8 18.8 12.6 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.90 7.9 7.9 7.9 2.7 2.7
Manufacturing Produktion 20.60 4.8 4.8 4.8 3.2 3.2
Lagerförändringar 552.00 -17 -17 -17 -10 -10
Elproduktion 55.90 78 78 78 97 97
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.70 3.6 3.2 3.2 3.8 3.4
Konsument - Spendera 26198.00 26049 26639 26591 26670 26696
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 270.50 274 274 274 272 272


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer