Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 32.90 38 5 2 3 5
Arbetslöshet 2.80 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 0.91 2 2.3 2.5 2.5 2.5
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Handelsbalans -9726134.83 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Kurantkonto 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.60 34 32.5 32.5 32.5 32.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 32.90 38 5 2 3 5
BNP 55.15 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Fasta Priser 55266.00 121342 60401 64012 56924 87353
Fasta Bruttoinvesteringar 14680.00 21756 10848 12477 15120 24533
Bnp Per Capita 34335.64 55731 55950 55950 55950 55950
Bnp Per Capita Ppp 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
Bruttonationalprodukt 390971.00 405053 410520 398790 402700 566517

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 2.80 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbetslösa Personer 11.20 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Löner 15500.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lönerna I Manufacturing 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Arbetskraftsdeltagande 68.60 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 0.91 2 2.3 2.5 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 102.84 125 105 105 105 107
Inflation (Månad) 0.02 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 0.96 1.4 2 2 2 2.4
Cpi Transportfordon 105.47 132 106 106 106 107

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Interbankränta 0.25 1.85 0.25 0.5 0.5 0.75
Penningmängden M2 688498.00 655000 655000 655000 655000 655000
Värde Ränta 0.21 0.35 0.21 0.21 0.46 0.71

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -9726134.83 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Kurantkonto 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.60 34 32.5 32.5 32.5 32.5
Import 10632547.48 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
Export 906412.65 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
Turister 328245.00 1500000 2000000 2000000 2000000 2500000
Inkomster Från Turism 7161.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utländska Direktinvesteringar -44323.00 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regeringen Budgetutskottet Värde -4064.60 16500 16500 16500 16500 16500
Statliga Utgifter 13122.00 14155 9668 13070 13516 22161

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion -13.20 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) 10.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Manufacturing Produktion 49.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerförändringar -142.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elproduktion 60.30 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 86.50 25 15 15 15 10
Konsument - Spendera 23985.00 28900 27314 25529 24705 36934

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 269.50 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer