Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -63.80 25 55 10 5 5
Arbetslöshet 2.90 2.9 2.8 2.5 3 3.1
Inflation - Betygsätt -0.88 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -12468600.00 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735
Kurantkonto 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.00 34 34 34 34 32.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -63.80 25 55 10 5 5
BNP 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Fasta Priser 38383.00 106463 67996 52768 121342 111787
Fasta Bruttoinvesteringar 14300.00 18337 10321 19101 21756 19254
Bnp Per Capita 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
Bnp Per Capita Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Bruttonationalprodukt 390971.00 403967 497496 616895 405053 424165

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.90 2.9 2.8 2.5 3 3.1
Arbetslösa Personer 11.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Arbetskraftsdeltagande 70.00 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Löner 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lönerna I Manufacturing 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -0.88 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Konsumentprisindex Kpi 116.01 116 118 118 125 118
Inflation (Månad) -0.08 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 1.13 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Cpi Transportfordon 119.49 125 126 123 132 127

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Interbankränta 0.36 0.31 0.31 0.31 1.85 0.31
Penningmängden M2 695269.34 655000 655000 655000 655000 655000
Värde Ränta 0.24 0.24 0.24 0.24 0.35 0.24

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -12468600.00 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735
Kurantkonto 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 33.00 34 34 34 34 32.5
Import 13425600.00 8190000 8190000 8190000 8210000 8210000
Export 957100.00 1210000 1210000 1210000 1270000 1270000
Turister 636531.00 1150000 1150000 1150000 3354700 3354700
Inkomster Från Turism 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utländska Direktinvesteringar -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regeringen Budgetutskottet Värde -19045.18 16500 16500 16500 16500 16500
Statliga Utgifter 13044.00 13557 11319 18323 14155 14235

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Manufacturing Produktion -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerförändringar 385.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elproduktion 400.90 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -50.10 3.8 3.8 3.8 3.4 3.4
Konsument - Spendera 22913.00 27639 28456 35081 28900 29021

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 267.60 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer