Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8.07 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.20 2.7 3 3.2 3.1 3.5
Arbetslöshet 1.70 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Inflation - Betygsätt 2.62 2.6 3.3 3 3.2 3
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -5748770.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Kurantkonto 134526.90 125000 125000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 27.50 32 32 34 34 34
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.20 2.7 3 3.2 3.1 3.5
BNP 54.55 58.5 58.5 62.4 62.4 62.4
Bnp Fasta Priser 102581.00 102595 113165 113385 105864 117126
Fasta Bruttoinvesteringar 12663.00 15460 20290 20329 13068 21000
Bnp Per Capita 58054.10 56500 56500 56920 56920 56920
Bnp Per Capita Ppp 108831.30 112000 112000 115000 115000 115000
Bruttonationalprodukt 366753.70 371705 377756 378490 378490 390978
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 1.70 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Arbetslösa Personer 6.60 7.1 7.4 7.4 7.4 6.8
Befolkning 0.65 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67
Löner 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
Lönerna I Manufacturing 13000.00 15200 15500 15500 15500 16000
Arbetskraftsdeltagande 70.40 69.9 69.7 69.7 69.7 70.2
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.62 2.6 3.3 3 3.2 3
Konsumentprisindex Kpi 115.80 117 118 118 120 122
Inflation (Månad) 0.29 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Mat Inflation 3.35 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4
Cpi Transportfordon 124.78 124 124 126 129 128
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Interbankränta 2.58 2.58 2.58 2.33 2.33 2.58
Penningmängden M2 671099.88 642000 647000 647000 647000 655000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -5748770.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Kurantkonto 134526.90 125000 125000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 27.50 32 32 34 34 34
Turister 3095853.00 2782600 3070400 3266100 3540700 3162000
Inkomster Från Turism 18352.00 17700 17900 17900 17900 18000
Utländska Direktinvesteringar 18676.80 -12500 -12500 -14000 -14000 -14000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statliga Utgifter 8475.00 9964 13202 13227 8746 13664
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -24.20 23.7 18.8 18.8 18.8 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) 18.70 5.8 7.9 7.9 7.9 2.7
Manufacturing Produktion 13.70 5.1 4.8 4.8 4.8 3.2
Lagerförändringar -247.00 -19 -17 -17 -17 -10
Elproduktion 75.30 80.9 78 78 78 97
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.10 2.5 2.9 3.6 3.2 3.8
Konsument - Spendera 25971.00 25988 26952 27004 26802 27895
Disponibel Personlig Inkomst 41423.00 42541 42666 42749 42749 44159
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 270.50 269 274 274 274 272


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer