Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 8.08 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.40 2 3 5 5 5
Arbetslöshet 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 1.07 1.1 1 1.4 1.8 1.8
Ränta 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Handelsbalans -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Kurantkonto 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.40 2 3 5 5 5
BNP 25.60 53.7 53.7 53.9 53.9 53.9
Bnp Fasta Priser 63003.00 64807 57327 66153 66153 69461
Fasta Bruttoinvesteringar 16646.00 12827 15492 17478 17478 18352
Bnp Per Capita 34335.64 55950 55950 55950 55950 55950
Bnp Per Capita Ppp 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
Bruttonationalprodukt 204893.00 208991 211040 215138 215138 225895

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbetslösa Personer 13.30 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.7 0.7 0.7
Löner 15600.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lönerna I Manufacturing 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Arbetskraftsdeltagande 69.90 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 1.07 1.1 1 1.4 1.8 1.8
Konsumentprisindex Kpi 103.39 104 104 105 105 106
Inflation (Månad) -0.02 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 1.68 2 2 1.8 1.8 1.8
Cpi Transportfordon 109.82 110 110 110 111 111

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Interbankränta 0.70 1.45 1.95 2.2 2.45 2.45
Penningmängden M2 686330.10 655000 655000 655000 655000 655000
Värde Ränta 0.16 0.91 1.41 1.66 1.91 1.91
Valutareserven 26548.64 27000 27500 28000 28500 29000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Kurantkonto 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Bytesbalans Till Bnp 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Import 13878907.62 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
Export 1433764.28 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
Turister 526912.00 2000000 2000000 2500000 2500000 3000000
Inkomster Från Turism 4800.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utländska Direktinvesteringar 70562.70 -9006 -9006 -8822 -8822 -8822

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regeringen Budgetutskottet Värde -2053.79 16500 16500 16500 16500 16500
Statliga Utgifter 15617.00 13044 13541 16398 16398 17218

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Personliga Skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 4.30 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriproduktion (Månadsvis) 31.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Manufacturing Produktion 22.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerförändringar -236.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elproduktion 42.30 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 15 15 10 10 5
Konsument - Spendera 25909.00 25732 24611 27204 27204 28565

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 266.70 266 266 280 280 280


Macau Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer