Senaste Föregående
Valuta 4.75 4.75
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 4 Procent
Arbetslöshet 18.63 18.56 Procent
Inflation - Betygsätt 5.7 4.8 Procent
Ränta 3 3 Procent
Handelsbalans 3169 15849 Sound - Million
Kurantkonto -5514 6737 Sound - Million
Bytesbalans Till Bnp -7.9 6.4 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 155 110 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -103 -24 Procent Av Bnp
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 20 Procent
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 4 Procent
BNP 25.42 52.09 Usd - Miljard
Bnp Per Capita 4047 5972 USD
Bnp Per Capita Ppp 10282 15174 USD
Senaste Föregående
Arbetslöshet 18.63 18.56 Procent
Befolkning 6.87 6.78 Million
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 5.7 4.8 Procent
Mat Inflation 5.53 4.88 Procent
Konsumentprisindex Kpi 288 284 Poäng
KPI bostadshjälpmedel 190 189 Poäng
Cpi Transportfordon 208 207 Poäng
Inflation (Månad) 1.09 0.89 Procent
Senaste Föregående
Ränta 3 3 Procent
Penningmängden M0 60869 58917 Sound - Million
Banks Balansräkning 135977 137758 Sound - Million
Penningmängden M1 97335 99200 Sound - Million
Penningmängden M2 100618 102005 Sound - Million
Senaste Föregående
Handelsbalans 3169 15849 Sound - Million
Kurantkonto -5514 6737 Sound - Million
Bytesbalans Till Bnp -7.9 6.4 Procent Av Bnp
Export 14294 40640 Sound - Million
Import 11126 24791 Sound - Million
Kapitalflöden -8022 -4567 Sound - Million
Guldreserver 117 117 Ton
Råolja Produktion 1166 1220 BBL/D/1K
Utländska Direktinvesteringar -487 376 Sound - Million
Terrorism Index 6.25 6.77
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 155 110 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -103 -24 Procent Av Bnp
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 85776 37310 Sound - Million
Regeringen Budgetutskottet Värde -11552 -9857 Sound - Million
Statliga Intäkter 105620 22818 Sound - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 20 Procent
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 15 Procent
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 Procent
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 Procent
Senaste Föregående
Korruption Index 17 17 Poäng
Korruption Placering 172 173
Råolja 15 15
Lätt Att Göra Affärer 186 186
Stål Produktion 73.23 70.2 Kton


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.