Marknader Senaste Referens
Valuta 1.38 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 55 2017-12
Arbetslöshet 17.7 2017-12
Inflation - Betygsätt -1.6 2019-02
Ränta 3 2019-05
Handelsbalans 11549 2017-12
Kurantkonto 6153 2017-12
Bytesbalans Till Bnp 1.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet -7.4 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 55 2017-12
BNP 50.98 2017-12
Bnp Fasta Priser 20388 2014-12
Bnp Per Capita 7315 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 17882 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 17.7 2017-12
Befolkning 6.37 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -1.6 2019-02
Bnp-Deflatorn 211 2014-12
Mat Inflation -3.7 2019-02
Konsumentprisindex Kpi 314 2019-02
KPI bostadshjälpmedel 174 2018-12
Cpi Transportfordon 220 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2019-05
Penningmängden M0 61399 2018-12
Värde Ränta 2.5 2014-12
Banks Balansräkning 117175 2018-12
Penningmängden M1 109559 2018-12
Penningmängden M2 110804 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 11549 2017-12
Kurantkonto 6153 2017-12
Bytesbalans Till Bnp 1.5 2018-12
Export 26222 2017-12
Import 14673 2017-12
Kapitalflöden -530 2017-12
Guldreserver 117 2019-06
Råolja Produktion 928 2018-12
Utländska Direktinvesteringar -153 2017-12
Terrorism Index 6.99 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet -7.4 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 16897 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10354 2017-12
Statliga Intäkter 16705 2018-12
Militära Utgifter 6320 2014-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 2019-12
Social Security Rate För Företag 11.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3.75 2019-12
Business Senaste Referens
Korruption Index 17 2018-12
Korruption Placering 170 2018-12
Råolja 14 2019-03
Lätt Att Göra Affärer 186 2018-12
Stål Produktion 57.21 2019-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.