Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 4 Procent
Arbetslöshet 18.63 18.56 Procent
Inflation - Betygsätt 2.08 1.48 Procent
Ränta 3 3 Procent
Handelsbalans 14754 21897 Sound - Million
Kurantkonto 5733 15390 Sound - Million
Bytesbalans Till Bnp 9.3 10.8 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 155 110 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -103 -24 Procent Av Bnp
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 20 Procent
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 4 Procent
BNP 25.42 52.09 Usd - Miljard
Bnp Per Capita 4047 5972 USD
Bnp Per Capita Ppp 10282 15174 USD
Senaste Föregående
Arbetslöshet 18.63 18.56 Procent
Befolkning 6.87 6.78 Million
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 2.08 1.48 Procent
Mat Inflation 3.06 2.19 Procent
Konsumentprisindex Kpi 274 274 Poäng
KPI bostadshjälpmedel 176 176 Poäng
Cpi Transportfordon 189 189 Poäng
Inflation (Månad) 0.25 0.1 Procent
Senaste Föregående
Ränta 3 3 Procent
Penningmängden M0 66532 64044 Sound - Million
Banks Balansräkning 126108 125211 Sound - Million
Penningmängden M1 122950 118268 Sound - Million
Penningmängden M2 125543 121598 Sound - Million
Senaste Föregående
Handelsbalans 14754 21897 Sound - Million
Kurantkonto 5733 15390 Sound - Million
Bytesbalans Till Bnp 9.3 10.8 Procent Av Bnp
Export 38788 40712 Sound - Million
Import 24034 18815 Sound - Million
Kapitalflöden -4567 -3873 Sound - Million
Guldreserver 117 117 Ton
Råolja Produktion 1244 1161 BBL/D/1K
Utländska Direktinvesteringar -482 -376 Sound - Million
Terrorism Index 6.25 6.77
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 155 110 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -103 -24 Procent Av Bnp
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 37310 45813 Sound - Million
Regeringen Budgetutskottet Värde -11552 -9857 Sound - Million
Statliga Intäkter 22818 57365 Sound - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 20 Procent
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 15 Procent
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 Procent
Social Trygghet För Anställda 3.75 3.75 Procent
Senaste Föregående
Korruption Index 17 18 Poäng
Korruption Placering 173 168
Råolja 14 14
Lätt Att Göra Affärer 186 186
Stål Produktion 73.23 70.2 Kton


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.