Marknader Senaste Referens
Valuta 4.5 2021-09

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 2020-12
Arbetslöshet 18.63 2020-12
Inflation - Betygsätt 2.08 2021-06
Ränta 3 2021-06
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 9.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 155 2020-12
Statliga Budgetutskottet -103 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2021-12
Personliga Skattesats 10 2021-12

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -60.3 2020-12
BNP 25.42 2020-12
Bnp Per Capita 5504 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 10282 2020-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 18.63 2020-12
Befolkning 6.87 2020-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.08 2021-06
Mat Inflation 3.15 2020-12
Konsumentprisindex Kpi 274 2021-06
KPI bostadshjälpmedel 176 2021-06
Cpi Transportfordon 189 2021-06
Inflation (Månad) 0.25 2021-06

Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2021-06
Penningmängden M0 66532 2020-12
Banks Balansräkning 126108 2020-12
Penningmängden M1 122950 2020-12
Penningmängden M2 125543 2020-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 9.3 2019-12
Export 38788 2019-12
Import 24034 2019-12
Kapitalflöden -4567 2019-12
Guldreserver 117 2021-06
Råolja Produktion 1223 2021-08
Utländska Direktinvesteringar -482 2019-12
Terrorism Index 6.25 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 155 2020-12
Statliga Budgetutskottet -103 2020-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 37310 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -11552 2019-12
Statliga Intäkter 22818 2020-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2021-12
Personliga Skattesats 10 2021-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 2021-12
Social Security Rate För Företag 11.25 2021-12
Social Trygghet För Anställda 3.75 2021-12

Business Senaste Referens
Korruption Index 17 2020-12
Korruption Placering 173 2020-12
Råolja 13 2021-08
Lätt Att Göra Affärer 186 2019-12
Stål Produktion 73.23 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.