Marknader Senaste Referens
Valuta 1.39 2020-07

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 2019-12
Arbetslöshet 17.3 2019-12
Inflation - Betygsätt 0.9 2019-12
Ränta 3 2020-06
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 2019-12
BNP 52.08 2019-12
Bnp Per Capita 8122 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 15174 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 17.3 2019-12
Befolkning 6.78 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.9 2019-12
Mat Inflation 0.89 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 272 2020-04
KPI bostadshjälpmedel 175 2020-04
Cpi Transportfordon 184 2020-04
Inflation (Månad) -0.4 2019-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2020-06
Penningmängden M0 58681 2020-03
Banks Balansräkning 112015 2020-03
Penningmängden M1 102032 2020-03
Penningmängden M2 105728 2020-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Export 38788 2019-12
Import 24034 2019-12
Kapitalflöden -4567 2019-12
Guldreserver 117 2020-03
Råolja Produktion 82 2020-05
Utländska Direktinvesteringar -482 2019-12
Terrorism Index 6.77 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 45813 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -11552 2019-12
Statliga Intäkter 57365 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 2019-12
Social Security Rate För Företag 11.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3.75 2019-12

Business Senaste Referens
Korruption Index 18 2019-12
Korruption Placering 168 2019-12
Råolja 10 2020-06
Lätt Att Göra Affärer 186 2019-12
Stål Produktion 46.68 2020-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.