Marknader Senaste Referens
Valuta 4.44 2021-02

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 2019-12
Arbetslöshet 18.63 2020-12
Inflation - Betygsätt 1.3 2020-04
Ränta 3 2021-01
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 33.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp -0.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 2019-12
BNP 52.08 2019-12
Bnp Per Capita 8122 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 15174 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 18.63 2020-12
Befolkning 6.78 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.3 2020-04
Mat Inflation -2.93 2020-04
Konsumentprisindex Kpi 272 2020-04
KPI bostadshjälpmedel 175 2020-04
Cpi Transportfordon 184 2020-04
Inflation (Månad) 1.6 2020-04

Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2021-01
Penningmängden M0 61160 2020-09
Banks Balansräkning 124803 2020-09
Penningmängden M1 115358 2020-09
Penningmängden M2 118550 2020-09

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 14754 2019-12
Kurantkonto 5733 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 33.2 2019-12
Export 38788 2019-12
Import 24034 2019-12
Kapitalflöden -4567 2019-12
Guldreserver 117 2020-12
Råolja Produktion 1164 2021-01
Utländska Direktinvesteringar -482 2019-12
Terrorism Index 6.25 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp -0.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 45813 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -11552 2019-12
Statliga Intäkter 57365 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 2019-12
Social Security Rate För Företag 11.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3.75 2019-12

Business Senaste Referens
Korruption Index 17 2020-12
Korruption Placering 173 2020-12
Råolja 11 2021-01
Lätt Att Göra Affärer 186 2019-12
Stål Produktion 73.23 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.