Marknader Senaste Referens
Valuta 1.4 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.9 2018-12
Arbetslöshet 17.3 2018-12
Inflation - Betygsätt -6 2019-09
Ränta 3 2019-12
Handelsbalans 22268 2018-12
Kurantkonto 15198 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 1.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.9 2018-12
BNP 48.32 2018-12
Bnp Per Capita 7529 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18406 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 17.3 2018-12
Befolkning 6.68 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -6 2019-09
Mat Inflation -8.43 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 262 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 174 2019-09
Cpi Transportfordon 182 2019-09
Inflation (Månad) -0.4 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2019-12
Penningmängden M0 60118 2019-10
Banks Balansräkning 118094 2019-10
Penningmängden M1 106567 2019-10
Penningmängden M2 110218 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 22268 2018-12
Kurantkonto 15198 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 1.5 2018-12
Export 26222 2017-12
Import 14673 2017-12
Kapitalflöden -5993 2018-12
Guldreserver 117 2019-12
Råolja Produktion 1139 2019-12
Utländska Direktinvesteringar -192 2018-12
Terrorism Index 6.77 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.5 2016-12
Statliga Budgetutskottet 3.9 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 16897 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10354 2017-12
Statliga Intäkter 16705 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15 2019-12
Social Security Rate För Företag 11.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3.75 2019-12
Business Senaste Referens
Korruption Index 18 2019-12
Korruption Placering 168 2019-12
Råolja 15 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 186 2019-12
Stål Produktion 65.8 2019-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Libyen - Ekonomiska indikatorer.