BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.4 2019-09
BNP 7.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 6659 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1967 2018-12
Bnp Per Capita 4194 2018-12
Bnp Från Jordbruk 106 2019-09
Bnp Från Entreprenad 174 2019-09
Bnp Från Tillverkning 235 2019-09
Bnp Från Mining 46 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129 2019-09
Bnp Från Tjänster 295 2019-09
Bnp Från Transport 91 2019-09
Bnp Från Verktyg 55 2019-09
Bnp Per Capita Ppp 10105 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 24.5 2019-09
Befolkning 1.8 2018-12
Sysselsättningsgraden 31.6 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 41.9 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 49.1 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.2 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-12
Producentpriserna 118 2019-09
Importpriserna 120 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 100 2019-12
Cpi Transportfordon 106 2019-12
Mat Inflation 2 2019-12
Inflation (Månad) 0.2 2019-12
Producentpriserna Förändras 0.6 2019-09
Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4608 2019-11
Centralbanken Balansräkning 1544 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1863 2019-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -262221 2019-11
Kurantkonto -65.8 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 35391 2019-11
Import 297613 2019-11
Kapitalflöden -39.4 2019-09
Utlandsskulden 2151 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 29.7 2019-09
Remitteringar 74.3 2019-09
Terrorism Index 2.26 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 85 2017-12
Statliga Utgifter 940 2018-12
Statliga Intäkter 1921 2017-12
Statsskuld 1131 2019-06
Skatteutgifter 1836 2017-12
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12
Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar 1967 2018-12
Korruption Index 37 2018-12
Korruption Placering 93 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 57 2019-12
Elproduktion 1338 2019-09
Industriproduktion 7.41 2019-06
Gruv Produktion -3.07 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5651 2018-12
Konsumentkrediter 1082 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.