BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2019-06
BNP 7.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 6659 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1967 2018-12
Bnp Per Capita 4194 2018-12
Bnp Från Jordbruk 136 2019-06
Bnp Från Entreprenad 196 2019-06
Bnp Från Tillverkning 221 2019-06
Bnp Från Mining 44.8 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 198 2019-03
Bnp Från Tjänster 160 2019-03
Bnp Från Transport 46.7 2019-03
Bnp Från Verktyg 79.3 2019-03
Bnp Per Capita Ppp 10105 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 25.3 2019-06
Arbetslösa Personer 96709 2018-06
Löner 504 2018-12
Befolkning 1.8 2018-12
Sysselsättningsgraden 28.2 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 38.7 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 49.1 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.4 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-09
Producentpriserna 117 2019-06
Importpriserna 122 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 99.5 2019-09
Cpi Transportfordon 107 2019-09
Mat Inflation 5.6 2019-08
Inflation (Månad) -0.1 2019-09
Producentpriserna Förändras 1.1 2019-06
Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4464 2019-08
Centralbanken Balansräkning 1758 2019-09
Lån Till Den Privata Sektorn 1855 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -279951 2019-08
Kurantkonto 36.6 2019-07
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 31906 2019-08
Import 311857 2019-08
Kapitalflöden 17.2 2019-07
Utlandsskulden 2142 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 35.3 2019-07
Remitteringar 73.9 2019-07
Terrorism Index 2.69 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 85 2017-12
Statliga Utgifter 940 2018-12
Statliga Intäkter 1921 2017-12
Statsskuld 1131 2019-06
Skatteutgifter 1836 2017-12
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12
Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar 103 2017-12
Korruption Index 37 2018-12
Korruption Placering 93 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 44 2018-12
Elproduktion 1362 2018-12
Industriproduktion 7.41 2019-06
Gruv Produktion -3.07 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5651 2018-12
Konsumentkrediter 1074 2019-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.