Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.53 16.28 Procent
Arbetslöshet 25.8 27 Procent
Inflation - Betygsätt 6.7 6.9 Procent
Handelsbalans -394992 -361144 Tusen Euro
Kurantkonto 58.98 -78 Eur - Million
Bytesbalans Till Bnp -7.2 -5.8 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 21.8 17.46 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -9.9 -3.5 Procent Av Bnp
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.53 16.28 Procent
BNP 7.61 7.95 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 6679 6989 Eur - Million
Fasta Bruttoinvesteringar 2012 2190 Eur - Million
Bnp Per Capita 3993 4256 USD
Bnp Från Jordbruk 159537 94171 Eur - Million
Bnp Från Entreprenad 145 105 Eur - Million
Bnp Från Tillverkning 293 184 Eur - Million
Bnp Från Mining 37.51 39.72 Eur - Million
Bnp Från Offentlig Förvaltning 113 110 Eur - Million
Bnp Från Tjänster 234 171 Eur - Million
Bnp Från Transport 57.32 55.23 Eur - Million
Bnp Från Verktyg 72.81 57.2 Eur - Million
Bnp Per Capita Ppp 10776 11486 USD
Senaste Föregående
Arbetslöshet 25.8 27 Procent
Arbetslösa Personer 119771 117034
Befolkning 1.78 1.8 Million
Sysselsättningsgraden 30.2 30.1 Procent
Arbetskraftsdeltagande 41.3 40 Procent
Ungdomsarbetslöshet 48.6 49.9 Procent
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 6.7 6.9 Procent
Konsumentprisindex Kpi 113 113 Poäng
Producentpriserna 125 119 Poäng
Importpriserna 135 126 Poäng
KPI bostadshjälpmedel 106 105 Poäng
Cpi Transportfordon 113 114 Poäng
Mat Inflation 8.1 6.7 Procent
Inflation (Månad) 0.5 1.2 Procent
Producentpriserna Förändras 6.9 3.6 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 98.44 98.08 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 1754334 1747841 doser
Senaste Föregående
Banks Balansräkning 5960 5794 Eur - Million
Centralbanken Balansräkning 1668 1805 Eur - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 2190 2197 Eur - Million
Senaste Föregående
Handelsbalans -394992 -361144 Tusen Euro
Kurantkonto 58.98 -78 Eur - Million
Bytesbalans Till Bnp -7.2 -5.8 Procent Av Bnp
Export 65064 70697 Tusen Euro
Import 460056 431841 Tusen Euro
Kapitalflöden 74.21 -19.08 Eur - Million
Utlandsskulden 2691 2514 Eur - Million
Utländska Direktinvesteringar 46.2 41.2 Eur - Million
Remitteringar 95.2 102 Eur - Million
Terrorism Index 0 2.26
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 21.8 17.46 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -9.9 -3.5 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde 154 2.6 Eur - Million
Statliga Utgifter 899 889 Eur - Million
Statliga Intäkter 660 587 Eur - Million
Statsskuld 1633 1529 Eur - Million
Skatteutgifter 506 521 Eur - Million
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 77 65.7 Usd - Million
Senaste Föregående
Personliga Skattesats 10 10 Procent
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 10 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 18 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 10 Procent
Social Security Rate För Företag 5 5 Procent
Social Trygghet För Anställda 5 5 Procent
Senaste Föregående
Lagerförändringar 241 206 Eur - Million
Korruption Index 36 36 Poäng
Korruption Placering 104 101
Lätt Att Göra Affärer 57 44
Elproduktion 1739 1655 Gigawattimme
Industriproduktion 43.6 19.3 Procent
Gruv Produktion 12.7 15.05 Procent
Senaste Föregående
Konsument - Spendera 5760 5596 Eur - Million
Konsumentkrediter 1326 1325 Eur - Million
Senaste Föregående
Husägande Betyg 97.8 97.8 Procent


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.