BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2020-03
BNP 7.93 2019-12
Bnp Fasta Priser 6659 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1967 2018-12
Bnp Per Capita 4462 2019-12
Bnp Från Jordbruk 95.3 2020-03
Bnp Från Entreprenad 89 2020-03
Bnp Från Tillverkning 133 2020-03
Bnp Från Mining 41.4 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129 2020-03
Bnp Från Tjänster 166 2020-03
Bnp Från Transport 43.1 2020-03
Bnp Från Verktyg 67.6 2020-03
Bnp Per Capita Ppp 11368 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 25 2020-03
Befolkning 1.8 2019-12
Sysselsättningsgraden 30.7 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 41.4 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 49.1 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.5 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 105 2020-08
Producentpriserna 115 2020-06
Importpriserna 117 2020-06
KPI bostadshjälpmedel 98.4 2020-08
Cpi Transportfordon 99.4 2020-08
Mat Inflation 0.8 2020-08
Inflation (Månad) -0.3 2020-07
Producentpriserna Förändras -1.5 2020-06

Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4964 2020-08
Centralbanken Balansräkning 1550 2020-08
Lån Till Den Privata Sektorn 1971 2020-05

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -228987 2020-08
Kurantkonto -77.5 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 34317 2020-08
Import 263305 2020-08
Kapitalflöden -51.6 2020-06
Utlandsskulden 2191 2020-03
Utländska Direktinvesteringar 33.6 2020-06
Remitteringar 91.6 2020-07
Terrorism Index 2.26 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 2.1 2020-03
Statliga Utgifter 940 2018-12
Statliga Intäkter 402 2020-03
Statsskuld 1201 2019-12
Skatteutgifter 400 2020-03
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12

Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2020-12
Social Security Rate För Företag 5 2020-12
Social Trygghet För Anställda 5 2020-12

Business Senaste Referens
Lagerförändringar 1967 2018-12
Korruption Index 36 2019-12
Korruption Placering 101 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 57 2019-12
Elproduktion 1817 2020-03
Industriproduktion 2.1 2020-03
Gruv Produktion 38.5 2020-03

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5651 2018-12
Konsumentkrediter 1108 2020-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.