BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.9 2019-12
BNP 8.2 2019-12
Bnp Fasta Priser 6659 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1967 2018-12
Bnp Per Capita 4194 2018-12
Bnp Från Jordbruk 106 2019-09
Bnp Från Entreprenad 174 2019-09
Bnp Från Tillverkning 235 2019-09
Bnp Från Mining 46 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129 2019-09
Bnp Från Tjänster 295 2019-09
Bnp Från Transport 91 2019-09
Bnp Från Verktyg 55 2019-09
Bnp Per Capita Ppp 10105 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 25.9 2019-12
Befolkning 1.8 2019-12
Sysselsättningsgraden 30.7 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 41.4 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 48.9 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 107 2020-02
Producentpriserna 116 2019-12
Importpriserna 120 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 99.9 2020-02
Cpi Transportfordon 105 2020-02
Mat Inflation 1.3 2020-02
Inflation (Månad) -0.2 2020-02
Producentpriserna Förändras -0.1 2019-12

Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4772 2020-02
Centralbanken Balansräkning 1621 2020-02
Lån Till Den Privata Sektorn 1907 2019-11

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -227459 2020-02
Kurantkonto -94.4 2019-11
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 35933 2020-02
Import 263392 2020-02
Kapitalflöden -25.9 2019-11
Utlandsskulden 2179 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 27.5 2019-11
Remitteringar 73.5 2019-11
Terrorism Index 2.26 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 88.8 2019-09
Statliga Utgifter 940 2018-12
Statliga Intäkter 601 2019-09
Statsskuld 1201 2019-12
Skatteutgifter 512 2019-09
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12

Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2020-12
Social Security Rate För Företag 5 2020-12
Social Trygghet För Anställda 5 2020-12

Business Senaste Referens
Lagerförändringar 1967 2018-12
Korruption Index 36 2019-12
Korruption Placering 101 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 57 2019-12
Elproduktion 1338 2019-09
Industriproduktion 2.6 2019-09
Gruv Produktion -11.9 2019-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5651 2018-12
Konsumentkrediter 1095 2019-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.