BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2020-03
BNP 7.93 2019-12
Bnp Fasta Priser 6659 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1967 2018-12
Bnp Per Capita 4462 2019-12
Bnp Från Jordbruk 106 2019-09
Bnp Från Entreprenad 174 2019-09
Bnp Från Tillverkning 235 2019-09
Bnp Från Mining 46 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129 2019-09
Bnp Från Tjänster 295 2019-09
Bnp Från Transport 91 2019-09
Bnp Från Verktyg 55 2019-09
Bnp Per Capita Ppp 10105 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 25.9 2019-12
Befolkning 1.8 2019-12
Sysselsättningsgraden 30.7 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 41.4 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 48.9 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.2 2020-05
Konsumentprisindex Kpi 106 2020-05
Producentpriserna 117 2020-03
Importpriserna 119 2020-03
KPI bostadshjälpmedel 99.3 2020-05
Cpi Transportfordon 95.7 2020-05
Mat Inflation 2.7 2020-05
Inflation (Månad) -0.3 2020-05
Producentpriserna Förändras -0.1 2019-12

Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4753 2020-05
Centralbanken Balansräkning 1657 2020-05
Lån Till Den Privata Sektorn 1946 2020-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -200313 2020-05
Kurantkonto -49.4 2020-02
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 38766 2020-05
Import 239079 2020-05
Kapitalflöden -24.3 2020-02
Utlandsskulden 2179 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 23.6 2020-02
Remitteringar 64.4 2020-03
Terrorism Index 2.26 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 88.8 2019-09
Statliga Utgifter 940 2018-12
Statliga Intäkter 601 2019-09
Statsskuld 1201 2019-12
Skatteutgifter 512 2019-09
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12

Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2020-12
Social Security Rate För Företag 5 2020-12
Social Trygghet För Anställda 5 2020-12

Business Senaste Referens
Lagerförändringar 1967 2018-12
Korruption Index 36 2019-12
Korruption Placering 101 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 57 2019-12
Elproduktion 1817 2020-03
Industriproduktion 2.6 2019-09
Gruv Produktion -11.9 2019-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5651 2018-12
Konsumentkrediter 1126 2020-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.