BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2019-03
BNP 7.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 6297 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1827 2017-12
Bnp Per Capita 4194 2018-12
Bnp Från Jordbruk 104 2019-03
Bnp Från Entreprenad 82.1 2019-03
Bnp Från Tillverkning 115 2019-03
Bnp Från Mining 44.8 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 198 2019-03
Bnp Från Tjänster 160 2019-03
Bnp Från Transport 46.7 2019-03
Bnp Från Verktyg 79.3 2019-03
Bnp Per Capita Ppp 10105 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 26.9 2019-03
Arbetslösa Personer 96709 2018-06
Löner 504 2018-12
Befolkning 1.8 2018-12
Sysselsättningsgraden 28.8 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 42 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 57.3 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-07
Producentpriserna 116 2019-03
Importpriserna 120 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 98.5 2019-07
Cpi Transportfordon 106 2019-07
Mat Inflation 5.2 2019-07
Inflation (Månad) -0.1 2019-07
Producentpriserna Förändras 1.8 2019-03
Pengar Senaste Referens
Banks Balansräkning 4363 2019-07
Centralbanken Balansräkning 1679 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 1847 2019-05
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -296396 2019-07
Kurantkonto -107 2019-05
Bytesbalans Till Bnp -8.3 2018-12
Export 40470 2019-07
Import 336866 2019-07
Kapitalflöden -105 2019-05
Utlandsskulden 2038 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 41.5 2019-05
Remitteringar 78.4 2019-05
Terrorism Index 2.69 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.12 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 85 2017-12
Statliga Utgifter 848 2017-12
Statliga Intäkter 1921 2017-12
Statsskuld 1093 2018-12
Skatteutgifter 1836 2017-12
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 59.8 2018-12
Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 10 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar 103 2017-12
Korruption Index 37 2018-12
Korruption Placering 93 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 44 2018-12
Elproduktion 1362 2018-12
Industriproduktion -3.61 2018-12
Gruv Produktion -15.29 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 5198 2017-12
Konsumentkrediter 1045 2019-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kosovo - Ekonomiska indikatorer.