Marknader Senaste Referens
Valuta 133 2019-07
Lagren Marknaden 488479 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-03
Arbetslöshet 8 2019-03
Inflation - Betygsätt 4.2 2019-06
Ränta 0.75 2019-07
Handelsbalans -1099466 2018-12
Kurantkonto -109 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.8 2018-12
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.1 2017-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-03
BNP 15.72 2018-12
Bnp Per Capita 4842 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 8266 2018-12
Bnp Fasta Priser 195460 2019-03
Bnp Från Jordbruk 13972 2019-03
Bnp Från Entreprenad 15056 2019-03
Bnp Från Tillverkning 16246 2019-03
Bnp Från Mining 5395 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 22843 2019-03
Bnp Från Tjänster 33736 2019-03
Bnp Från Transport 20842 2019-03
Bnp Från Verktyg 6133 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 19.7 2019-03
Befolkning 2.73 2018-12
Egenföretagare 1232700 2019-03
Sysselsättningsgraden 91.6 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 64.2 2019-03
Arbetslösa Personer 107500 2019-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.2 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 258 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 250 2019-06
Cpi Transportfordon 213 2019-06
Mat Inflation 6.3 2019-06
Inflation (Månad) -0.1 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.75 2019-07
Värde Ränta 3.2 2018-12
Centralbanken Balansräkning 658987 2019-04
Valutareserven 3344 2019-05
Penningmängden M1 258036 2019-05
Penningmängden M2 560700 2019-05
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1099466 2018-12
Kurantkonto -109 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.8 2018-12
Export 518064 2018-12
Import 1617531 2018-12
Remitteringar 2305 2017-12
Kapitalflöden -676 2018-12
Utlandsskulden 13752 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 187 2018-12
Terrorism Index 1.09 2017-12
Turister 448151 2019-03
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.1 2017-12
Credit - Betyg 23.75
Statsskuld 2093471 2019-04
Militära Utgifter 201 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.75 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 6.75 2019-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 6790 2017-03
IP-adresser 166943 2017-03
Konkurrenskraft - Index 57.88 2018-12
Konkurrenskraft Rank 79 2018-12
Korruption Index 44 2018-12
Korruption Placering 70 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 75 2018-12
Konsument Senaste Referens
Bensinpriser 0.97 2019-06
Privat - Sektor - Credit 891794 2019-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Jamaica - Ekonomiska indikatorer.