IRLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.5 2018-06
Arbetslöshet 5.4 2018-09
Inflation - Betygsätt 0.9 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans 4386300 2018-08
Statsskulden Till Bnp 68 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-10
Lagren Marknaden 6188 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.05 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.5 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 9 % 2018-06
BNP 334 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 78200 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 59578 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 15204 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 74433 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 67335 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 608 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 1957 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 24736 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7768 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 8828 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 % 2018-09
Egenföretagare 2256 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 144 Thousand 2018-06
Heltid 1805 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 457 Thousand 2018-06
Arbetslöshetsrapporten -19428 Personer 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 62.2 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 2.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 12.9 % 2018-09
Arbetskostnaderna 78.4 Indexpunkter 2018-06
Minimilöner 1614 Eur / Månad 2018-12
Lönerna I Manufacturing 866 EUR / vecka 2018-06
Befolkning 4.84 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Medeltimlön 22.89 EUR 2018-06
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 68.5 % 2018-06
Första Arbetslösa Fordringar 32258 Personer 2018-09
Produktivitet 134 Indexpunkter 2018-06
Löner 744 EUR / vecka 2018-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.9 % 2018-09
Inflation (Månad) -0.4 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 102 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 101 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 0.3 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 103 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 98.7 Indexpunkter 2018-08
Exportpriserna 95.5 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 98.5 Indexpunkter 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 108 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 103 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation -2.2 % 2018-09
Producentpriserna Förändras -0.9 % 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-09
Penningmängden M1 169995 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 211706 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 233254 Eur - Million 2018-08
Valutareserven 3867 Eur - Million 2018-08
Lån Till Den Privata Sektorn 40733 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 103139 Eur - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 407 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4386300 Tusen Euro 2018-08
Export 11558500 Tusen Euro 2018-08
Import 7172200 Tusen Euro 2018-08
Kurantkonto 10162 Eur - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 12.5 % 2017-12
Utlandsskulden 2260705 Eur - Million 2018-06
Villkor För Handel 97 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 14187 Eur - Million 2018-06
Turister 2952 Thousand 2018-06
Guldreserver 6 Ton 2018-09
Utländska Direktinvesteringar -44020 Eur - Million 2018-06
Terrorism Index 3.14 2016-12
Vapen Sales 13 Usd - Million 2014-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 68 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 1477 Eur - Million 2018-06
Statliga Utgifter 7462 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 26.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 15358 Eur - Million 2018-06
Statsskuld 210221 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 15066 Eur - Million 2018-06
Asylansökningar 235 Personer 2018-06
Credit - Betyg 70.38
Militära Utgifter 1096 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 21 % 2018-06
Tillverkning - Pmi 56.3 2018-09
Tjänster Pmi 58.7 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 13.3 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 7.9 % 2018-08
Manufacturing Produktion 13.4 % 2018-08
Lagerförändringar 926 Eur - Million 2018-06
Bilregistreringar 4397 2018-09
Internet hastighet 15614 KBps 2017-03
IP-adresser 1663376 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.16 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 24 2018-12
Korruption Index 74 Poäng 2017-12
Korruption Placering 19 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 17 2017-12
Elproduktion 2343 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion 9.6 % 2018-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 96.4 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.3 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.6 % 2018-08
Konsument - Spendera 25411 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 233013 Eur - Million 2017-12
Personliga Besparingar 9.7 % 2018-01
Privat - Sektor - Credit 171255 Eur - Million 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 1 % 2018-08
Konsumentkrediter 12957 Eur - Million 2018-08
Bensinpriser 1.7 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 46.3 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 147 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 106 Indexpunkter 2018-08
Bygglov 1639 2018-06
Byggproduktionen 13.9 % 2018-06
Konstruktion Pmi 56.2 2018-09
Befintliga Home Sales 3290 dwellings 2018-07
Husägande Betyg 69.8 % 2016-12
Ny - Hem - Försäljning 814 dwellings 2018-07
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 48 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.75 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 10.75 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 4 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 273 mm 2015-12
Temperatur 7.77 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Irland - Ekonomiska indikatorer.