IRLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.6 2018-03
Arbetslöshet 5.1 2018-07
Inflation - Betygsätt 0.8 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans 4989100 2018-06
Statsskulden Till Bnp 68 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-08
Lagren Marknaden 6726 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.85 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.6 % 2018-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.1 % 2018-03
BNP 334 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 76269 Eur - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 59065 Eur - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 15902 Eur - Million 2018-03
Bnp Per Capita 74433 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 67335 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 938 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 1566 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 26131 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7620 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Transport 8710 Eur - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.1 % 2018-07
Egenföretagare 2238 Thousand 2018-03
Arbetslösa Personer 133 Thousand 2018-03
Heltid 1785 Thousand 2018-03
Deltid Sysselsättning 459 Thousand 2018-03
Arbetslöshetsrapporten 6380 Personer 2018-07
Arbetskraftsdeltagande 62.1 % 2018-03
Långtidsarbetslöshet 2.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 11.4 % 2018-06
Arbetskostnaderna 77.7 Indexpunkter 2018-03
Minimilöner 1614 Eur / Månad 2018-06
Lönerna I Manufacturing 890 EUR / vecka 2018-03
Befolkning 4.84 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Medeltimlön 23.31 EUR 2018-03
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 67.9 % 2018-03
Första Arbetslösa Fordringar 44756 Personer 2018-07
Produktivitet 140 Indexpunkter 2018-03
Löner 742 EUR / vecka 2018-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.8 % 2018-07
Inflation (Månad) 0.4 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 102 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 101 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 0.1 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 105 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 102 Indexpunkter 2018-06
Exportpriserna 95.5 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 98.5 Indexpunkter 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 106 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation -2.1 % 2018-07
Producentpriserna Förändras -0.2 % 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-07
Penningmängden M1 165762 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 209119 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 226284 Eur - Million 2018-06
Valutareserven 3842 Eur - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 40477 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 105150 Eur - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 407 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4989100 Tusen Euro 2018-06
Export 12779800 Tusen Euro 2018-06
Import 7790700 Tusen Euro 2018-06
Kurantkonto 9552 Eur - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 12.5 % 2017-12
Utlandsskulden 2186952 Eur - Million 2018-03
Villkor För Handel 97 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 13240 Eur - Million 2018-03
Turister 2952 Thousand 2018-06
Guldreserver 6 Ton 2018-06
Utländska Direktinvesteringar -22818 Eur - Million 2018-03
Terrorism Index 3.14 2016-12
Vapen Sales 13 Usd - Million 2014-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 68 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 1477 Eur - Million 2018-06
Statliga Utgifter 7373 Eur - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 26.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 15358 Eur - Million 2018-06
Statsskuld 210221 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 15066 Eur - Million 2018-06
Asylansökningar 375 Personer 2018-03
Credit - Betyg 70.38
Militära Utgifter 1096 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 26 % 2018-03
Tillverkning - Pmi 56.3 2018-07
Tjänster Pmi 57.4 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 8 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) -8.9 % 2018-06
Manufacturing Produktion 8.3 % 2018-06
Lagerförändringar 2383 Eur - Million 2018-03
Bilregistreringar 20743 2018-07
Internet hastighet 15614 KBps 2017-03
IP-adresser 1663376 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.16 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 24 2018-12
Korruption Index 74 Poäng 2017-12
Korruption Placering 19 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 17 2017-12
Elproduktion 2410 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion 9.6 % 2018-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 108 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.4 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7 % 2018-06
Konsument - Spendera 24952 Eur - Million 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 233013 Eur - Million 2017-12
Personliga Besparingar 8.1 % 2017-12
Privat - Sektor - Credit 170452 Eur - Million 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 1 % 2018-06
Konsumentkrediter 12837 Eur - Million 2018-06
Bensinpriser 1.65 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 47.5 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 147 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 105 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 1718 2018-03
Byggproduktionen 20.6 % 2018-03
Konstruktion Pmi 60.7 2018-07
Befintliga Home Sales 2670 dwellings 2018-06
Husägande Betyg 69.8 % 2016-12
Ny - Hem - Försäljning 679 dwellings 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 48 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.75 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 10.75 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 4 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 273 mm 2015-12
Temperatur 7.77 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Irland - Ekonomiska indikatorer.