Senaste Föregående
Valuta 1.13 1.13
Lagren Marknaden 7950 7847 Poäng
Bnp-Tillväxt 6.3 8.7 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.6 11.2 Procent
Arbetslöshet 5.2 5.2 Procent
Inflation - Betygsätt 5.1 3.7 Procent
Inflation (Månad) 0.7 0.5 Procent
Ränta 0 0 Procent
Handelsbalans 6286389 5382839 Tusen Euro
Kurantkonto 14993 19040 Eur - Million
Bytesbalans Till Bnp 4.6 -11.3 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 59.5 57.4 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -5 0.5 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 49 6 Poäng
Tillverkning - Pmi 59.9 62.1 Poäng
Tjänster Pmi 63.4 63.7 Poäng
Konsument - Confidence 83.1 86.8 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.7 -0.9 Procent
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 12.5 Procent
Personliga Skattesats 48 48 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt 6.3 8.7 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.6 11.2 Procent
BNP 426 399 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 109378 102916 Eur - Million
Bruttonationalprodukt 78562 73622 Eur - Million
Fasta Bruttoinvesteringar 19546 18476 Eur - Million
Bnp Per Capita 78558 75113 USD
Bnp Per Capita Ppp 89689 87786 USD
Bnp Från Jordbruk 736 763 Eur - Million
Bnp Från Entreprenad 1795 1461 Eur - Million
Bnp Från Tillverkning 44399 42858 Eur - Million
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9094 8845 Eur - Million
Bnp Från Transport 7653 7602 Eur - Million
Senaste Föregående
Arbetslöshet 5.2 5.2 Procent
Egenföretagare 2466 2352 Thousand
Arbetslösa Personer 149 184 Thousand
Heltid 1923 1875 Thousand
Deltid Sysselsättning 531 478 Thousand
Arbetslöshetsrapporten 2773 -16863 Personer
Arbetskraftsdeltagande 65.2 63.1 Procent
Långtidsarbetslöshet 2 1.7 Procent
Ungdomsarbetslöshet 17.4 17 Procent
Arbetskostnaderna 86.8 88.7 Poäng
Minimilöner 10.2 10.1 EUR / timme
Lönerna I Manufacturing 930 977 EUR / vecka
Befolkning 4.96 4.9 Million
Pensionsåldern Kvinnor 66 66
Pensionsåldern Män 66 66
Medeltimlön 26.14 26.89 EUR
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32.5 32.3
Sysselsättning Ändra 3.7 -1.8 Procent
Sysselsättningsgraden 72.2 68.6 Procent
Första Arbetslösa Fordringar 34522 31919 Personer
Produktivitet 139 134 Poäng
Löne Tillväxt 3.9 7.6 Procent
Löner 850 868 EUR / vecka
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 5.1 3.7 Procent
Inflation (Månad) 0.7 0.5 Procent
Konsumentprisindex Kpi 106 105 Poäng
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105 105 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 105 104 Poäng
Kärna Inflation Rate 2.7 2.1 Procent
Bnp-Deflatorn 94.8 100 Poäng
Producentpriserna 83.5 83.3 Poäng
Exportpriserna 92.1 92 Poäng
Importpriserna 94.6 93.7 Poäng
Producentprisinflation (månadsvis) 0.2 0 Procent
KPI bostadshjälpmedel 121 118 Poäng
Cpi Transportfordon 113 111 Poäng
Mat Inflation 0.8 0.4 Procent
Producentpriserna Förändras -2.6 -1.9 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 164 164 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 8193010 8193010 doser
Coronavirus-fall 564657 560054 Personer
Coronavirus - dödsfall 5652 5609 Personer
Coronavirus återhämtat 23364 9233 Personer
Sjukhussängar 2.88 2.97 per 1000 personer
sjukhus 17.43 17.67 per - en - miljon - människor
Medicinska läkare 3.3 3.26 per 1000 personer
sjuksköterskor 12.88 12.16 per 1000 personer
ICU-sängar 2.69 2.79 per 1000 personer
Senaste Föregående
Ränta 0 0 Procent
Interbankränta -0.55 -0.55 Procent
Penningmängden M1 279211 280418 Eur - Million
Penningmängden M2 315214 322769 Eur - Million
Penningmängden M3 353673 365194 Eur - Million
Valutareserven 10850 10769 Eur - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 36158 35819 Eur - Million
Centralbanken Balansräkning 195862 192689 Eur - Million
Privat skuld och BNP 388 391 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans 6286389 5382839 Tusen Euro
Kurantkonto 14993 19040 Eur - Million
Bytesbalans Till Bnp 4.6 -11.3 Procent Av Bnp
Export 14539667 13107703 Tusen Euro
Import 8253278 7724865 Tusen Euro
Utlandsskulden 2710932 2743534 Eur - Million
Villkor För Handel 97.4 98.1 Poäng
Kapitalflöden 20702 12023 Eur - Million
Guldreserver 6 6 Ton
Utländska Direktinvesteringar -18325 -19869 Eur - Million
Terrorism Index 2.85 2.69
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 59.5 57.4 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -5 0.5 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde -1931 -6846 Eur - Million
Statliga Utgifter 10357 10270 Eur - Million
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.4 24.6 Procent Av Bnp
Statliga Intäkter 25818 20245 Eur - Million
Statsskuld 234503 230414 Eur - Million
Skatteutgifter 27750 27092 Eur - Million
Asylansökningar 260 155 Personer
Credit - Betyg 78
Militära Utgifter 1126 1113 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 12.5 Procent
Personliga Skattesats 48 48 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 21 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.05 15.05 Procent
Social Security Rate För Företag 11.05 11.05 Procent
Social Trygghet För Anställda 4 4 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 49 6 Poäng
Tillverkning - Pmi 59.9 62.1 Poäng
Tjänster Pmi 63.4 63.7 Poäng
Industriproduktion 44.6 25.3 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 3.5 -4.2 Procent
Manufacturing Produktion 46.8 26.9 Procent
Lagerförändringar 1297 783 Eur - Million
Bilregistreringar 3882 6354
Internet hastighet 15614 15285 KBps
IP-adresser 1663376 1600356 IP
Konkurrenskraft - Index 75.12 75.68 Poäng
Konkurrenskraft Rank 24 23
Korruption Index 72 74 Poäng
Korruption Placering 20 18
Lätt Att Göra Affärer 24 23
Elproduktion 2584 2351 Gigawattimme
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 83.1 86.8 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.7 -0.9 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.5 -0.8 Procent
Konsument - Spendera 26569 23605 Eur - Million
Disponibel Personlig Inkomst 286059 276707 Eur - Million
Personliga Besparingar 21.1 30.4 Procent
Privat - Sektor - Credit 149917 148280 Eur - Million
Bankernas Utlåningsränta 0.7 0.7 Procent
Konsumentkrediter 11511 11474 Eur - Million
Bensinpriser 1.73 1.93 Usd / Liter
Hushållen Skuld Till Bnp 33.6 35.3 Procent Av Bnp
Hushållen Skuld Till Inkomst 107 112 Procent
Senaste Föregående
Housing - Index 152 149 Poäng
Bygglov 2142 1963
Byggproduktionen 26.3 -31.3 Procent
Konstruktion Pmi 56.9 56.3 Poäng
Befintliga Home Sales 3159 3221 Enheter
Husägande Betyg 68.7 70.3 Procent
Ny - Hem - Försäljning 605 601 Enheter


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Irland - Ekonomiska indikatorer.