BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.7 2020-12
BNP 1.34 2019-12
Bnp Per Capita 635 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 1989 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.1 2019-12
Befolkning 1.9 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.7 2021-03

Pengar Senaste Referens
Ränta 4 2021-04
Interbankränta 4.55 2021-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -50.2 2020-12
Kurantkonto -70.5 2020-12
Bytesbalans Till Bnp -8.6 2020-12
Export 114 2020-12
Import 164 2020-12
Terrorism Index 0 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 36.5 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Credit - Betyg 15

Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 67.9 2020-12
Korruption Index 19 2020-12
Korruption Placering 165 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 174 2019-12
Industriproduktion 7.7 2020-12

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.3 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.