BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.5 2020-09
BNP 1.34 2019-12
Bnp Per Capita 635 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 1989 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.1 2019-12
Befolkning 1.9 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.6 2020-11

Pengar Senaste Referens
Ränta 4 2020-12
Interbankränta 4.14 2021-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -50.7 2019-12
Kurantkonto -56.8 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -10 2019-12
Export 130 2019-12
Import 184 2019-12
Terrorism Index 0 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 36.5 2019-12
Statliga Budgetutskottet -5 2019-12
Credit - Betyg 15

Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 69.2 2020-09
Korruption Index 19 2020-12
Korruption Placering 165 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 174 2019-12
Industriproduktion -12.2 2020-06

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9 2020-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.