BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.1 2019-06
BNP 1.46 2018-12
Bnp Per Capita 622 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 1596 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.1 2017-12
Befolkning 1.87 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.7 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 115 2018-10
KPI bostadshjälpmedel 149 2018-10
Cpi Transportfordon 117 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2019-09
Interbankränta 5.76 2019-09
Värde Ränta 6.49 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 21 2018-12
Kurantkonto -33.6 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.2 2018-12
Export 142 2018-12
Import 121 2018-12
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 28.1 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Credit - Betyg 15
Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 90 2019-06
Korruption Index 16 2018-12
Korruption Placering 172 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 174 2019-12
Industriproduktion 6.7 2019-06
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -10.8 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.