BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.4 2019-09
BNP 1.45 2019-12
Bnp Per Capita 622 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 1596 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.1 2019-12
Befolkning 1.9 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.6 2020-01

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2020-02
Interbankränta 3.64 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 21 2018-12
Kurantkonto -33.6 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.2 2018-12
Export 142 2018-12
Import 121 2018-12
Terrorism Index 0 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 28.1 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Credit - Betyg 15

Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 90 2019-09
Korruption Index 18 2019-12
Korruption Placering 168 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 174 2019-12
Industriproduktion -19.6 2019-09

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.