BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.7 2021-03
BNP 1.43 2020-12
Bnp Per Capita 590 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 1847 2020-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.2 2020-12
Befolkning 1.96 2020-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.8 2021-07

Pengar Senaste Referens
Ränta 4 2021-09
Interbankränta 6.5 2021-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -50.2 2020-12
Kurantkonto -70.5 2020-12
Bytesbalans Till Bnp -8.6 2020-12
Export 114 2020-12
Import 164 2020-12
Terrorism Index 0 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 36.5 2019-12
Statliga Budgetutskottet -7.8 2020-12
Credit - Betyg 15

Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 67.9 2021-03
Korruption Index 19 2020-12
Korruption Placering 165 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 174 2019-12
Industriproduktion 8.2 2021-03

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.9 2021-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.