BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.2 2019-03
BNP 1.46 2018-12
Bnp Per Capita 622 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 1596 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.1 2017-12
Befolkning 1.86 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -1.5 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 115 2018-10
KPI bostadshjälpmedel 149 2018-10
Cpi Transportfordon 117 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2019-08
Interbankränta 4.38 2018-12
Värde Ränta 6.49 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -14.1 2017-12
Kurantkonto -68.7 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -9 2017-12
Export 198 2017-12
Import 212 2017-12
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 28.1 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 17.7 2015-12
Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 61.1 2018-09
Korruption Index 16 2018-12
Korruption Placering 172 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 175 2018-12
Industriproduktion 14.3 2018-09
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -13.7 2018-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Guinea-Bissau - Ekonomiska indikatorer.