Jan/01 Nyårsdagen
Jan/07 Ortodox jul
Jan/19 Ortodox epifani
Mar/03 Mother’s Day
Mar/08 International Women’s Day
Apr/09 Goergia’s Independence Restoration Day
Apr/30 Långfredagen
May/03 Ortodox Påsk Måndag
May/09 Seger Dag
May/12 Saint Andrew the First Called Day
May/26 Självständighetsdagen
Oct/14 Day of Svetitskovloba
Nov/23 Saint George’s Day