FINLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-06
Arbetslöshet 6.7 2018-06
Inflation - Betygsätt 1.4 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans 15 2018-06
Statsskulden Till Bnp 61.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2018-08
Lagren Marknaden 4187 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.5 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.9 % 2018-06
BNP 252 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 50149 Eur - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 51422 Eur - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 11748 Eur - Million 2018-03
Bnp Per Capita 47058 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 1332 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 2843 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 7779 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7954 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tjänster 29796 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Transport 2295 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 1451 Eur - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.7 % 2018-06
Egenföretagare 2672 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 192 Thousand 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 69.5 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 2 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 17.3 % 2018-06
Arbetskostnaderna 108 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 46101 2018-06
Löner 3418 Eur / Månad 2018-03
Lönerna I Manufacturing 102 Indexpunkter 2018-03
Befolkning 5.51 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63 2018-12
Pensionsåldern Män 63 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 75.5 % 2018-06
Heltid 2018 Thousand 2018-03
Levnadslön Familj 1740 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1170 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 381 Thousand 2018-03
Produktivitet 101 Indexpunkter 2018-03
Löner Högutbildad 3660 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1760 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 % 2018-07
Inflation (Månad) -0.1 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 102 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-06
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-06
Kärna Inflation Rate 0.4 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 2045 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 6.2 % 2018-06
Exportpriserna 108 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 111 Indexpunkter 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 145 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 105 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 2 % 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-08
Penningmängden M0 20017 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M1 135723 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 152945 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 170352 Eur - Million 2018-06
Banks Balansräkning 161785 Eur - Million 2018-05
Valutareserven 8722 Eur - Million 2018-06
Lån Till Den Privata Sektorn 83112 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 573 Eur - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 212 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 15 Eur - Million 2018-06
Export 5355 Eur - Million 2018-06
Import 5340 Eur - Million 2018-06
Kurantkonto -443 Eur - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 0.7 % 2017-12
Utlandsskulden 423088 Eur - Million 2018-03
Villkor För Handel 97.6 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden -9054 Eur - Million 2018-05
Utländska Direktinvesteringar 76591 Eur - Million 2016-12
Guldreserver 49.1 Ton 2018-06
Terrorism Index 2.34 2016-12
Vapen Sales 58 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 61.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -135 Eur - Million 2018-06
Statliga Utgifter 11404 Eur - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.7 % 2017-12
Statliga Intäkter 4469 Eur - Million 2018-05
Statsskuld 104332 Eur - Million 2018-06
Skatteutgifter 4519 Eur - Million 2018-05
Asylansökningar 240 Personer 2018-03
Credit - Betyg 95.78
Militära Utgifter 3516 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 17.7 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 5.4 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) 1.6 % 2018-06
Manufacturing Produktion 4.1 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 84.7 % 2018-09
Nya Beställningar 115 Indexpunkter 2018-06
Lagerförändringar 898 Eur - Million 2018-03
Konkurser 635 Företag 2018-06
Bilregistreringar 9579 2018-07
Ledande Ekonomiska Index 3.03 % 2018-06
Internet hastighet 20452 KBps 2017-03
IP-adresser 2332434 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.49 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 10 2018-12
Korruption Index 85 Poäng 2017-12
Korruption Placering 3 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 13 2017-12
Elproduktion 5087 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion 76.6 % 2018-06
Stål Produktion 345 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 22 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.8 % 2018-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.5 % 2018-05
Konsument - Spendera 27491 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 0.5 % 2018-03
Bankernas Utlåningsränta 0.25 % 2018-07
Konsumentkrediter 15595 Eur - Million 2018-06
Bensinpriser 1.8 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 67.1 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 116 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -3.3 % 2018-04
Housing - Index 102 Indexpunkter 2018-03
Bygglov 2956 2018-04
Husägande Betyg 71.4 % 2017-12
Bostäder 4634 Enheter 2018-04
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Personliga Skattesats 51.6 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.53 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 23.2 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 9.33 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 53.81 mm 2015-12
Temperatur -3.79 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Finland - Ekonomiska indikatorer.