FINLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-06
Arbetslöshet 6.8 2018-08
Inflation - Betygsätt 1.3 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans -400 2018-08
Statsskulden Till Bnp 61.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.16 2018-10
Lagren Marknaden 3980 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.76 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 % 2018-06
BNP 252 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 50344 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 51575 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 11392 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 47058 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 1367 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 2799 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 7849 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8133 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 29552 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 2281 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 1569 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.8 % 2018-08
Egenföretagare 2566 Thousand 2018-08
Arbetslösa Personer 186 Thousand 2018-08
Arbetskraftsdeltagande 66.8 % 2018-08
Långtidsarbetslöshet 2 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 17.4 % 2018-08
Arbetskostnaderna 109 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 50523 2018-08
Löner 3456 Eur / Månad 2018-06
Lönerna I Manufacturing 102 Indexpunkter 2018-06
Befolkning 5.51 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63 2018-12
Pensionsåldern Män 63 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.6 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 72.6 % 2018-08
Heltid 2018 Thousand 2018-03
Levnadslön Familj 1740 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1170 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 381 Thousand 2018-03
Produktivitet 103 Indexpunkter 2018-06
Löner Högutbildad 3660 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1760 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.3 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 103 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-08
Kärna Konsumentprisindexet 2.1 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 0.2 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 2055 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 6.2 % 2018-08
Exportpriserna 108 Indexpunkter 2018-08
Importpriserna 111 Indexpunkter 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 145 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 104 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 2.8 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-10
Penningmängden M0 20208 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M1 134257 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 151052 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 168327 Eur - Million 2018-08
Banks Balansräkning 146340 Eur - Million 2018-06
Valutareserven 8761 Eur - Million 2018-08
Lån Till Den Privata Sektorn 84274 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 507 Eur - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 211 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -400 Eur - Million 2018-08
Export 5050 Eur - Million 2018-08
Import 5450 Eur - Million 2018-08
Kurantkonto -104 Eur - Million 2018-08
Bytesbalans Till Bnp 0.7 % 2017-12
Utlandsskulden 423985 Eur - Million 2018-06
Villkor För Handel 97.4 Indexpunkter 2018-08
Kapitalflöden -3458 Eur - Million 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 76591 Eur - Million 2016-12
Guldreserver 49.1 Ton 2018-09
Terrorism Index 2.34 2016-12
Vapen Sales 58 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 61.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -334 Eur - Million 2018-08
Statliga Utgifter 11907 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.7 % 2017-12
Statliga Intäkter 3920 Eur - Million 2018-08
Statsskuld 105413 Eur - Million 2018-08
Skatteutgifter 4254 Eur - Million 2018-08
Asylansökningar 235 Personer 2018-06
Credit - Betyg 95.78
Militära Utgifter 3516 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 11.1 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 1.8 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.2 % 2018-08
Manufacturing Produktion 0 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 84.7 % 2018-09
Nya Beställningar 122 Indexpunkter 2018-08
Lagerförändringar -29 Eur - Million 2018-06
Konkurser 635 Företag 2018-06
Bilregistreringar 6528 2018-09
Ledande Ekonomiska Index 1.55 % 2018-07
Internet hastighet 20452 KBps 2017-03
IP-adresser 2332434 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.49 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 10 2018-12
Korruption Index 85 Poäng 2017-12
Korruption Placering 3 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 13 2017-12
Elproduktion 4659 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion 61.5 % 2018-08
Stål Produktion 349 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 20.2 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 % 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.7 % 2018-07
Konsument - Spendera 27549 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 0.5 % 2018-03
Bankernas Utlåningsränta 0.25 % 2018-09
Konsumentkrediter 15721 Eur - Million 2018-08
Bensinpriser 1.82 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 66.7 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 116 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 5.5 % 2018-06
Housing - Index 103 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 752 2018-07
Husägande Betyg 71.4 % 2017-12
Bostäder 2871 Enheter 2018-07
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Personliga Skattesats 51.6 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.53 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 23.2 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 9.33 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 53.81 mm 2015-12
Temperatur -3.79 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Finland - Ekonomiska indikatorer.