Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2018-09
Arbetslöshet 6.3 2018-10
Inflation - Betygsätt 1.5 2018-10
Ränta 0 2018-11
Handelsbalans -180 2018-10
Statsskulden Till Bnp 61.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.13 2018-12
Lagren Marknaden 3803 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.55 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 % 2018-09
BNP 252 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 50441 Eur - Million 2018-09
Bruttonationalprodukt 50328 Eur - Million 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 11108 Eur - Million 2018-09
Bnp Per Capita 47058 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 1339 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Entreprenad 2777 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Tillverkning 7937 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7979 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Tjänster 29718 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Transport 2287 Eur - Million 2018-09
Bnp Från Verktyg 1549 Eur - Million 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.3 % 2018-10
Egenföretagare 2535 Thousand 2018-10
Arbetslösa Personer 171 Thousand 2018-10
Arbetskraftsdeltagande 65.6 % 2018-10
Långtidsarbetslöshet 1.6 % 2018-06
Ungdomsarbetslöshet 14.7 % 2018-10
Arbetskostnaderna 109 Indexpunkter 2018-09
Lediga Jobb 46446 2018-10
Löner 3456 Eur / Månad 2018-06
Lönerna I Manufacturing 102 Indexpunkter 2018-09
Befolkning 5.51 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63 2018-12
Pensionsåldern Män 63 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.6 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 71.5 % 2018-10
Heltid 2128 Thousand 2018-06
Levnadslön Familj 1700 Eur / Månad 2018-12
Levnadslön Individuella 1160 Eur / Månad 2018-12
Deltid Sysselsättning 367 Thousand 2018-06
Produktivitet 108 Indexpunkter 2018-09
Löner Högutbildad 4250 Eur / Månad 2018-12
Löner Lågutbildade 1980 Eur / Månad 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.5 % 2018-10
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-10
Konsumentprisindex Kpi 103 Indexpunkter 2018-10
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-10
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-10
Kärna Inflation Rate 0.4 % 2018-11
Bnp-Deflatorn 116 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 2063 Indexpunkter 2018-10
Producentpriserna Förändras 5.8 % 2018-10
Exportpriserna 108 Indexpunkter 2018-10
Importpriserna 111 Indexpunkter 2018-10
KPI bostadshjälpmedel 146 Indexpunkter 2018-10
Cpi Transportfordon 105 Indexpunkter 2018-10
Mat Inflation 2.6 % 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-11
Interbankränta -0.31 % 2018-12
Penningmängden M0 20318 Eur - Million 2018-10
Penningmängden M1 135221 Eur - Million 2018-10
Penningmängden M2 151498 Eur - Million 2018-10
Penningmängden M3 169765 Eur - Million 2018-10
Banks Balansräkning 146340 Eur - Million 2018-06
Valutareserven 8901 Eur - Million 2018-10
Lån Till Den Privata Sektorn 84669 Eur - Million 2018-10
Centralbanken Balansräkning 705 Eur - Million 2018-11
Privat skuld och BNP 211 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -180 Eur - Million 2018-10
Export 5775 Eur - Million 2018-10
Import 5955 Eur - Million 2018-10
Kurantkonto 100 Eur - Million 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 0.7 % 2017-12
Utlandsskulden 423985 Eur - Million 2018-06
Villkor För Handel 97.3 Indexpunkter 2018-10
Kapitalflöden 5984 Eur - Million 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 73466 Eur - Million 2017-12
Guldreserver 49.1 Ton 2018-09
Terrorism Index 2.34 2016-12
Vapen Sales 58 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 61.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -752 Eur - Million 2018-10
Statliga Utgifter 11193 Eur - Million 2018-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.7 % 2017-12
Statliga Intäkter 4440 Eur - Million 2018-10
Statsskuld 104212 Eur - Million 2018-10
Skatteutgifter 5192 Eur - Million 2018-10
Asylansökningar 235 Personer 2018-06
Credit - Betyg 95.78
Militära Utgifter 3516 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 7.4 Indexpunkter 2018-11
Industriproduktion 0.8 % 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) -2.5 % 2018-10
Manufacturing Produktion 0.9 % 2018-10
Kapacitetsutnyttjande 84.1 % 2018-12
Nya Beställningar 107 Indexpunkter 2018-09
Lagerförändringar 1827 Eur - Million 2018-09
Konkurser 591 Företag 2018-09
Bilregistreringar 7935 2018-10
Ledande Ekonomiska Index 3.24 % 2018-09
Internet hastighet 20452 KBps 2017-03
IP-adresser 2332434 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 80.26 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 11 2018-12
Korruption Index 85 Poäng 2017-12
Korruption Placering 3 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 17 2018-12
Elproduktion 4934 Gigawattimme 2018-09
Gruv Produktion 0.5 % 2018-10
Stål Produktion 352 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 18.3 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.5 % 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1 % 2018-09
Konsument - Spendera 27301 Eur - Million 2018-09
Personliga Besparingar -0.2 % 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 0.25 % 2018-11
Konsumentkrediter 15818 Eur - Million 2018-10
Bensinpriser 1.72 Usd / Liter 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 66.7 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 116 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.5 % 2018-08
Housing - Index 103 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 2452 2018-08
Husägande Betyg 71.4 % 2017-12
Bostäder 5817 Enheter 2018-08
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Personliga Skattesats 51.6 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.53 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 23.2 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 9.33 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 53.81 mm 2015-12
Temperatur -3.79 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Finland - Ekonomiska indikatorer.