Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2019-12
Lagren Marknaden 1267 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.2 2019-09
Arbetslöshet 3.9 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-11
Inflation (Månad) -0.2 2019-11
Ränta 0 2019-11
Handelsbalans -184 2019-10
Kurantkonto 104 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 1.7 2018-12
Statsskulden Till Bnp 8.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Förtroendekommissionen 95.1 2019-11
Konsument - Confidence -0.6 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.5 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 20 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.2 2019-09
BNP 30.28 2018-12
Bnp Fasta Priser 6112 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 1620 2019-09
Bnp Per Capita 19949 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 30991 2018-12
Bnp Från Jordbruk 164 2019-09
Bnp Från Entreprenad 441 2019-09
Bnp Från Tillverkning 842 2019-09
Bnp Från Mining 71.68 2019-09
Bnp Från Tjänster 93.33 2019-09
Bnp Från Transport 531 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2019-09
Egenföretagare 677 2019-09
Arbetslösa Personer 32.26 2019-10
Långtidsarbetslöshet 1.1 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 10.2 2019-09
Arbetskostnaderna 118 2019-09
Lediga Jobb 4.11 2019-10
Löner 1397 2019-09
Minimilöner 540 2019-06
Löne Tillväxt 7.4 2019-06
Lönerna I Manufacturing 1345 2019-09
Befolkning 1.32 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.5 2018-12
Pensionsåldern Män 63.5 2018-12
Sysselsättning Ändra 1 2019-09
Sysselsättningsgraden 69 2019-09
Heltid 560 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 71.9 2019-09
Deltid Sysselsättning 69.8 2019-06
Produktivitet 126 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-11
Inflation (Månad) -0.2 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 215 2019-11
Harmoniserade Konsumentprisindexet 111 2019-10
Kärna Konsumentprisindexet 109 2019-10
Kärna Inflation Rate 2.4 2019-10
Bnp-Deflatorn 115 2019-09
Producentpriserna 113 2019-10
Producentpriserna Förändras -1.7 2019-10
Exportpriserna 333 2019-10
Importpriserna 146 2019-10
KPI bostadshjälpmedel 344 2019-11
Cpi Transportfordon 192 2019-11
Mat Inflation 2.9 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-11
Penningmängden M1 14111 2019-10
Penningmängden M2 17526 2019-10
Banks Balansräkning 29068 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 7384 2019-10
Centralbanken Balansräkning 9294155 2019-09
Penningmängden M3 17538 2019-10
Privat skuld och BNP 172 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -184 2019-10
Kurantkonto 104 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 1.7 2018-12
Export 1269 2019-10
Import 1453 2019-10
Utlandsskulden 22045 2019-06
Kapitalflöden 241 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 16.6 2019-06
Remitteringar 68.2 2019-06
Guldreserver 0.25 2019-06
Terrorism Index 0.12 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 8.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 49.34 2019-09
Statliga Utgifter 1028 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.5 2018-12
Statliga Intäkter 905 2019-09
Skatteutgifter 856 2019-09
Asylansökningar 15 2019-08
Credit - Betyg 81 2019-12
Militära Utgifter 571 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 20 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.4 2019-12
Social Security Rate För Företag 33.8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3.6 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 95.1 2019-11
Industriproduktion -3.9 2019-10
Industriproduktion (Månadsvis) 0.6 2019-10
Manufacturing Produktion -0.7 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 69.9 2019-12
Lagerförändringar 236 2019-09
Bilregistreringar 2090 2019-10
Internet hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Cementtillverkning 39.4 2019-10
Konkurrenskraft - Index 70.91 2019-12
Konkurrenskraft Rank 31 2019-12
Företagens Vinster 816565 2019-06
Korruption Index 73 2018-12
Korruption Placering 18 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 18 2019-12
Elproduktion 550 2019-09
Gruv Produktion -24.1 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -0.6 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.5 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.3 2019-10
Konsument - Spendera 3048 2019-09
Personliga Besparingar 11.58 2017-12
Konsumentkrediter 9225 2019-10
Bankernas Utlåningsränta 3.79 2019-10
Bensinpriser 1.53 2019-11
Hushållen Skuld Till Inkomst 69.5 2017-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 123 2019-06
Bygglov 2512 2019-09
Byggproduktionen -3.1 2019-09
Husägande Betyg 82.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Estland - Ekonomiska indikatorer.