Jan/01 Nyårsdagen
Feb/28 Carnaval 1st Day
Mar/01 Carnaval 2nd Day
Apr/15 Långfredagen
May/02 Labor Day (ersättningsdag)
May/23 The Battle of Pichincha
Aug/12 Nationaldag
Oct/10 Independence of Guayaquil
Nov/03 Independence of Cuenca
Nov/04 Alla själars dag
Dec/26 jul (ersättningsdag)
Jan/02 Allmän helgdag 1