CYPERN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2018-03
Arbetslöshet 9.1 2018-03
Inflation - Betygsätt -0.1 2018-04
Ränta 0 2018-04
Handelsbalans 164786 2018-03
Statsskulden Till Bnp 97.5 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.17 2018-05
Lagren Marknaden 66.26 Poäng 2018-05
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 % 2018-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.8 % 2018-03
BNP 20.05 Usd - Miljard 2016-12
Bnp Fasta Priser 4208 Eur - Million 2017-12
Bruttonationalprodukt 19214 Eur - Million 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1416 Eur - Million 2017-12
Bnp Per Capita 28325 USD 2016-12
Bnp Per Capita Ppp 31196 USD 2016-12
Bnp Från Jordbruk 62.3 Eur - Million 2017-12
Bnp Från Entreprenad 202 Eur - Million 2017-12
Bnp Från Tillverkning 205 Eur - Million 2017-12
Bnp Från Mining 283 Eur - Million 2017-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 371 Eur - Million 2017-12
Bnp Från Tjänster 952 Eur - Million 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.1 % 2018-03
Egenföretagare 367 Thousand 2016-12
Arbetslösa Personer 43113 2017-12
Långtidsarbetslöshet 3.4 % 2017-12
Ungdomsarbetslöshet 22.8 % 2017-12
Arbetskostnaderna 104 Indexpunkter 2017-12
Löner 2169 Eur / Månad 2017-12
Befolkning 0.85 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2017-12
Sysselsättningsgraden 66 % 2017-12
Heltid 329 Thousand 2017-12
Arbetskraftsdeltagande 61.5 % 2017-12
Deltid Sysselsättning 45.2 Thousand 2017-12
Produktivitet 106 Indexpunkter 2017-12
Löne Tillväxt 1 % 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.1 % 2018-04
Konsumentprisindex Kpi 99.87 Indexpunkter 2018-04
Harmoniserade Konsumentprisindexet 99.51 Indexpunkter 2018-04
Bnp-Deflatorn 117 Indexpunkter 2017-12
Producentpriserna 97.4 Indexpunkter 2018-03
KPI bostadshjälpmedel 101 Indexpunkter 2018-04
Cpi Transportfordon 99.36 Indexpunkter 2018-04
Mat Inflation -0.2 % 2018-04
Inflation (Månad) 0.6 % 2018-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-04
Valutareserven 748 Eur - Million 2018-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 164786 Tusen Euro 2018-03
Export 870256 Tusen Euro 2018-03
Import 705470 Tusen Euro 2018-03
Kurantkonto -1094 Eur - Million 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -6.7 % 2017-12
Kapitalflöden -825 Eur - Million 2017-12
Remitteringar 16.3 Eur - Million 2017-12
Inkomster Från Turism 52700 Tusen Euro 2018-02
Turister 314143 2018-04
Guldreserver 13.9 Ton 2018-03
Utlandsskulden 107058 Eur - Million 2017-12
Terrorism Index 1.89 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 97.5 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 1.8 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -130 Eur - Million 2017-12
Statliga Utgifter 662 Eur - Million 2017-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 1854 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 1557 Eur - Million 2018-03
Asylansökningar 380 Personer 2018-02
Credit - Betyg 36.25
Militära Utgifter 386 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 117 Indexpunkter 2018-04
Industriproduktion 5.7 % 2018-02
Manufacturing Produktion 18.1 % 2018-01
Lagerförändringar 53.3 Eur - Million 2017-12
Bilregistreringar 3936 2018-04
Internet hastighet 6912 KBps 2017-03
IP-adresser 368293 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.3 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 64 2018-12
Korruption Index 57 Poäng 2017-12
Korruption Placering 42 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 53 2017-12
Elproduktion 349 Gigawattimme 2018-02
Gruv Produktion 0.8 % 2018-01
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 4.4 Indexpunkter 2018-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 14.6 % 2018-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.7 % 2018-03
Konsument - Spendera 2819 Eur - Million 2017-12
Personliga Besparingar -5.74 % 2015-12
Bensinpriser 1.52 Usd / Liter 2018-04
Hushållen Skuld Till Inkomst 179 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 105 Indexpunkter 2017-12
Bygglov 481 2018-02
Byggproduktionen 12.1 % 2017-12
Husägande Betyg 72.5 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 35 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.6 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.8 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.8 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 28.04 celsius 2013-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Cypern - Ekonomiska indikatorer.