CYPERN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.1 2017-12
Arbetslöshet 11.3 2017-12
Inflation - Betygsätt -0.7 2018-01
Ränta 0 2018-01
Handelsbalans -471296 2017-12
Statsskulden Till Bnp 108 2016-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.23 2018-02
Lagren Marknaden 69.31 Poäng 2018-02
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.1 % 2017-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.9 % 2017-12
BNP 20.05 Usd - Miljard 2016-12
Bnp Fasta Priser 4146 Eur - Million 2017-09
Bruttonationalprodukt 17421 Eur - Million 2015-12
Fasta Bruttoinvesteringar 657 Eur - Million 2017-09
Bnp Per Capita 28325 USD 2016-12
Bnp Per Capita Ppp 31196 USD 2016-12
Bnp Från Jordbruk 62.1 Eur - Million 2017-09
Bnp Från Entreprenad 204 Eur - Million 2017-09
Bnp Från Tillverkning 199 Eur - Million 2017-09
Bnp Från Mining 278 Eur - Million 2017-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 360 Eur - Million 2017-09
Bnp Från Tjänster 940 Eur - Million 2017-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.3 % 2017-12
Egenföretagare 367 Thousand 2016-12
Arbetslösa Personer 42526 2017-09
Långtidsarbetslöshet 4.3 % 2017-09
Ungdomsarbetslöshet 24.9 % 2017-09
Arbetskostnaderna 84.18 Indexpunkter 2017-09
Löner 1747 Eur / Månad 2017-09
Befolkning 0.85 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2017-12
Pensionsåldern Män 65 2017-12
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2017-09
Sysselsättningsgraden 66.6 % 2017-09
Heltid 332 Thousand 2017-09
Arbetskraftsdeltagande 61.9 % 2017-09
Deltid Sysselsättning 42.1 Thousand 2017-09
Produktivitet 109 Indexpunkter 2017-09
Löne Tillväxt -0.1 % 2017-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.7 % 2018-01
Konsumentprisindex Kpi 97.82 Indexpunkter 2018-01
Harmoniserade Konsumentprisindexet 98.32 Indexpunkter 2017-12
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2017-09
Producentpriserna 99.3 Indexpunkter 2017-12
Cpi Transportfordon 97.46 Indexpunkter 2018-01
Mat Inflation -5.8 % 2018-01
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-01
Valutareserven 736 Eur - Million 2018-01
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -471296 Tusen Euro 2017-12
Export 227461 Tusen Euro 2017-12
Import 698757 Tusen Euro 2017-12
Kurantkonto 321 Eur - Million 2017-09
Bytesbalans Till Bnp -4.9 % 2016-12
Kapitalflöden 863 Eur - Million 2017-09
Remitteringar 9 Eur - Million 2017-09
Inkomster Från Turism 89500 Tusen Euro 2017-11
Turister 98924 2017-12
Guldreserver 13.9 Ton 2017-12
Utlandsskulden 107298 Eur - Million 2017-09
Terrorism Index 1.89 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 108 % 2016-12
Statliga Budgetutskottet 0.4 % of GDP 2016-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 367 Eur - Million 2017-09
Statliga Utgifter 642 Eur - Million 2017-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.9 % 2016-12
Statliga Intäkter 2023 Eur - Million 2017-09
Skatteutgifter 1656 Eur - Million 2017-09
Asylansökningar 635 Personer 2017-09
Credit - Betyg 36.25
Militära Utgifter 352 Usd - Million 2016-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 118 Indexpunkter 2018-01
Industriproduktion 10.2 % 2017-11
Manufacturing Produktion 13.3 % 2017-11
Lagerförändringar -166 Eur - Million 2017-09
Bilregistreringar 4123 2018-01
Internet hastighet 6912 KBps 2017-03
IP-adresser 368293 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.3 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 64 2018-12
Korruption Index 55 Poäng 2016-12
Korruption Placering 47 2016-12
Lätt Att Göra Affärer 53 2017-12
Elproduktion 344 Gigawattimme 2017-11
Gruv Produktion 12.1 % 2017-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 0.8 Indexpunkter 2018-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.2 % 2017-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.5 % 2017-11
Konsument - Spendera 2755 Eur - Million 2017-09
Personliga Besparingar -5.74 % 2015-12
Bensinpriser 1.51 Usd / Liter 2018-01
Hushållen Skuld Till Inkomst 197 % 2015-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 102 Indexpunkter 2017-09
Bygglov 474 2017-11
Byggproduktionen 12.8 % 2017-09
Husägande Betyg 72.5 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 35 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.6 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.8 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.8 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 28.04 celsius 2013-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Cypern - Ekonomiska indikatorer.