Marknader Senaste Referens
Valuta 583 2019-06
Lagren Marknaden 9773 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.9 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 2018-12
Arbetslöshet 11.3 2019-03
Inflation - Betygsätt 2.32 2019-05
Ränta 4.75 2019-05
Handelsbalans -386 2019-06
Kurantkonto -798 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.1 2018-12
Statsskulden Till Bnp 69.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.9 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 15 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.9 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 2018-12
BNP 57.06 2017-12
Bnp Fasta Priser 7128345 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1316799 2018-12
Bnp Per Capita 9792 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 15525 2017-12
Bnp Från Jordbruk 348788 2018-12
Bnp Från Entreprenad 318476 2018-12
Bnp Från Tillverkning 844916 2018-12
Bnp Från Mining 19577 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 277657 2018-12
Bnp Från Tjänster 685339 2018-12
Bnp Från Transport 276875 2018-12
Bnp Från Verktyg 179441 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.3 2019-03
Arbetslösa Personer 276279 2019-03
Minimilöner 5241 2019-05
Befolkning 5 2018-12
Egenföretagare 2171766 2019-03
Sysselsättningsgraden 55.4 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 62.4 2019-03
Levnadslön Familj 331800 2018-12
Levnadslön Individuella 209000 2018-12
Löner 651677 2018-10
Löner Högutbildad 748700 2018-12
Löner Lågutbildade 296600 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.32 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-05
Producentpriserna 117 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 109 2019-05
Cpi Transportfordon 108 2019-05
Mat Inflation -0.36 2019-04
Inflationsförväntningar 3.7 2018-12
Inflation (Månad) 0.14 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.75 2019-05
Penningmängden M2 10751363 2019-05
Valutareserven 7759 2019-06
Värde Ränta 2.79 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -386 2019-06
Kurantkonto -798 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.1 2018-12
Export 1045 2019-05
Import 1430 2019-05
Utlandsskulden 28655 2018-12
Kapitalflöden -959 2018-12
Remitteringar 111 2018-03
Guldreserver 0 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 458 2018-09
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 69.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -566000 2019-03
Statliga Utgifter 1124213 2018-12
Statliga Intäkter 1357042 2019-03
Skatteutgifter 1923043 2019-03
Credit - Betyg 50
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 15 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.67 2019-12
Social Security Rate För Företag 26.33 2019-12
Social Trygghet För Anställda 10.34 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 1.9 2018-11
Manufacturing Produktion 1.6 2018-11
Lagerförändringar 298971 2018-12
Ledande Ekonomiska Index 1.5 2019-03
Internet hastighet 4092 2017-03
IP-adresser 531033 2017-03
Konkurrenskraft - Index 62.14 2018-12
Konkurrenskraft Rank 55 2018-12
Korruption Index 56 2018-12
Korruption Placering 48 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 67 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -0.3 2018-11
Gruv Produktion -2.2 2018-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 4767385 2018-12
Bensinpriser 1.13 2019-05
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 5.7 2018-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: COSTA RICA - Ekonomiska indikatorer.