Marknader Senaste Referens
Valuta 101 2020-04

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.7 2019-12
Arbetslöshet 12.2 2018-12
Inflation - Betygsätt 1.9 2020-02
Ränta 1 2020-03
Handelsbalans -5346 2019-09
Kurantkonto -2033 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.6 2018-12
Förtroendekommissionen 15 2019-12
Konsument - Confidence 16 2019-12
Coronavirus-fall 7 2020-04
Coronavirus - dödsfall 1 2020-04
Coronavirus återhämtat 1 2020-04

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.7 2019-12
BNP 1.9 2019-12
Bnp Per Capita 2738 2013-12
Bnp Per Capita Ppp 6662 2018-12
Bnp Fasta Priser 43937 2019-12
Bnp Från Jordbruk 1714 2019-12
Bnp Från Entreprenad 4034 2019-09
Bnp Från Tillverkning 2427 2019-09
Bnp Från Mining 83.1 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6718 2019-09
Bnp Från Tjänster 4592 2019-09
Bnp Från Transport 3908 2019-09
Bnp Från Verktyg 1461 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 17069 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 12.2 2018-12
Befolkning 0.55 2019-12
Egenföretagare 195000 2018-12
Sysselsättningsgraden 48.8 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 55.6 2018-12
Minimilöner 13000 2020-01
Arbetslösa Personer 27028 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 27.8 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 2020-02
Mat Inflation 3.7 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 102 2020-02
Kärna Konsumentprisindexet 102 2020-02
Kärna Inflation Rate 1.5 2020-02
KPI bostadshjälpmedel 101 2020-02
Cpi Transportfordon 101 2020-02
Inflation (Månad) 0.1 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2020-03
Penningmängden M0 107640 2019-11
Penningmängden M2 186590 2019-07
Valutareserven 69521 2019-09
Värde Ränta 1.9 2018-12
Banks Balansräkning 230474 2019-12
Penningmängden M1 80015 2019-07

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -5346 2019-09
Kurantkonto -2033 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 542 2019-09
Import 5887 2019-09
Remitteringar 1726 2019-07
Kapitalflöden -2381 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 1076 2019-06
Turister 181664 2019-09

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.6 2018-12
Credit - Betyg 30 2020-04
Statliga Intäkter 12709 2019-09
Statliga Utgifter 7067 2019-09
Militära Utgifter 10 2018-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 15 2019-12
Internet hastighet 3848 2017-03
IP-adresser 14030 2017-03
Konkurrenskraft - Index 50.83 2019-12
Konkurrenskraft Rank 112 2019-12
Korruption Index 58 2019-12
Korruption Placering 41 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 137 2019-12

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 16 2019-12
Privat - Sektor - Credit 108075 2019-11
Konsument - Spendera 27112 2019-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 7 2020-04
Coronavirus - dödsfall 1 2020-04
Coronavirus återhämtat 1 2020-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kap Verde - Ekonomiska indikatorer.