Marknader Senaste Referens
Valuta 100 2019-11
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.2 2019-06
Arbetslöshet 12.2 2018-12
Inflation - Betygsätt 0.7 2019-09
Ränta 5.5 2019-07
Handelsbalans -6310 2019-07
Kurantkonto -2033 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.6 2018-12
Förtroendekommissionen 12 2019-09
Konsument - Confidence 18 2019-06
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.2 2019-06
BNP 1.99 2018-12
Bnp Per Capita 2738 2013-12
Bnp Per Capita Ppp 6662 2018-12
Bnp Fasta Priser 42130 2019-06
Bnp Från Jordbruk 2710 2019-06
Bnp Från Entreprenad 3998 2019-06
Bnp Från Tillverkning 2435 2019-06
Bnp Från Mining 83 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6874 2019-06
Bnp Från Tjänster 4435 2019-06
Bnp Från Transport 3817 2019-06
Bnp Från Verktyg 1340 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 15973 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 12.2 2018-12
Befolkning 0.54 2018-12
Egenföretagare 195000 2018-12
Sysselsättningsgraden 48.8 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 55.6 2018-12
Minimilöner 13000 2019-01
Arbetslösa Personer 27028 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 27.8 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.7 2019-09
Mat Inflation 1.5 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-09
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 98.5 2019-09
Cpi Transportfordon 100 2019-09
Inflation (Månad) -0.7 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 5.5 2019-07
Penningmängden M0 106575 2019-07
Penningmängden M2 186590 2019-07
Valutareserven 63497 2019-07
Värde Ränta 1.9 2018-12
Banks Balansräkning 222490 2019-07
Penningmängden M1 80015 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -6310 2019-07
Kurantkonto -2033 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 656 2019-07
Import 6966 2019-07
Remitteringar 1570 2019-06
Kapitalflöden -2381 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 1076 2019-06
Turister 179874 2019-06
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.6 2018-12
Credit - Betyg 35
Statliga Intäkter 13204 2019-06
Statliga Utgifter 6497 2019-06
Militära Utgifter 10 2018-12
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 12 2019-09
Internet hastighet 3848 2017-03
IP-adresser 14030 2017-03
Konkurrenskraft - Index 50.83 2019-12
Konkurrenskraft Rank 112 2019-12
Korruption Index 57 2018-12
Korruption Placering 45 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 137 2019-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 18 2019-06
Privat - Sektor - Credit 103965 2019-07
Konsument - Spendera 26472 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kap Verde - Ekonomiska indikatorer.