Marknader Senaste Referens
Valuta 90.7 2021-01

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.2 2020-09
Arbetslöshet 11.29 2019-12
Inflation - Betygsätt -0.9 2020-12
Ränta 1 2020-09
Handelsbalans -4352 2021-05
Kurantkonto -8182 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 125 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.8 2019-12
Förtroendekommissionen -10 2020-09
Konsument - Confidence 13 2020-06
Coronavirus-fall 13489 2021-01
Coronavirus - dödsfall 127 2021-01
Coronavirus återhämtat 12751 2021-01

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.2 2020-09
BNP 1.98 2019-12
Bnp Per Capita 3908 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 7172 2019-12
Bnp Fasta Priser 34268 2020-09
Bnp Från Jordbruk 1327 2020-09
Bnp Från Entreprenad 4565 2020-09
Bnp Från Tillverkning 2026 2020-09
Bnp Från Mining 92 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7683 2020-09
Bnp Från Tjänster 3381 2020-09
Bnp Från Transport 2313 2020-09
Bnp Från Verktyg 1317 2020-09
Fasta Bruttoinvesteringar 17958 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.29 2019-12
Befolkning 0.55 2019-12
Egenföretagare 206344 2019-12
Sysselsättningsgraden 50.9 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 57.4 2019-12
Minimilöner 13000 2020-01
Arbetslösa Personer 26259 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 24.9 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.9 2020-12
Mat Inflation -2.6 2020-12
Konsumentprisindex Kpi 101 2020-12
Kärna Konsumentprisindexet 102 2020-12
Kärna Inflation Rate 0.2 2020-12
KPI bostadshjälpmedel 101 2020-12
Cpi Transportfordon 101 2020-12
Inflation (Månad) -0.1 2020-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2020-09
Penningmängden M0 108117 2020-08
Penningmängden M2 198684 2020-08
Valutareserven 72276 2020-08
Värde Ränta 1.5 2019-12
Banks Balansräkning 240571 2020-11
Penningmängden M1 90567 2020-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -4352 2021-05
Kurantkonto -8182 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Export 324 2020-08
Import 5741 2020-08
Remitteringar 1953 2020-06
Kapitalflöden -4183 2020-06
Utländska Direktinvesteringar 1309 2020-06
Turister 170778 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 125 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.8 2019-12
Credit - Betyg 27 2021-01
Statliga Intäkter 7799 2020-06
Statliga Utgifter 7067 2020-09
Militära Utgifter 10 2018-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -10 2020-09
Internet hastighet 3848 2017-03
IP-adresser 14030 2017-03
Konkurrenskraft - Index 50.83 2019-12
Konkurrenskraft Rank 112 2019-12
Korruption Index 58 2019-12
Korruption Placering 41 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 137 2019-12

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 13 2020-06
Privat - Sektor - Credit 110646 2020-08
Konsument - Spendera 24395 2020-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 13489 2021-01
Coronavirus - dödsfall 127 2021-01
Coronavirus återhämtat 12751 2021-01


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kap Verde - Ekonomiska indikatorer.