Marknader Senaste Referens
Valuta 92.92 2020-10

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -31.7 2020-06
Arbetslöshet 11.29 2019-12
Inflation - Betygsätt 0.8 2020-09
Ränta 1 2020-08
Handelsbalans -4352 2021-05
Kurantkonto -8182 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.8 2019-12
Förtroendekommissionen -8 2020-06
Konsument - Confidence 13 2020-06
Coronavirus-fall 8198 2020-10
Coronavirus - dödsfall 94 2020-10
Coronavirus återhämtat 7034 2020-10

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -31.7 2020-06
BNP 1.98 2019-12
Bnp Per Capita 3908 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 7172 2019-12
Bnp Fasta Priser 28374 2020-06
Bnp Från Jordbruk 2272 2020-06
Bnp Från Entreprenad 2701 2020-06
Bnp Från Tillverkning 1627 2020-06
Bnp Från Mining 55 2020-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7198 2020-06
Bnp Från Tjänster 2653 2020-06
Bnp Från Transport 1128 2020-06
Bnp Från Verktyg 1248 2020-06
Fasta Bruttoinvesteringar 12899 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.29 2019-12
Befolkning 0.55 2019-12
Egenföretagare 206344 2019-12
Sysselsättningsgraden 50.9 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 57.4 2019-12
Minimilöner 13000 2020-01
Arbetslösa Personer 26259 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 24.9 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.8 2020-09
Mat Inflation 1.3 2020-09
Konsumentprisindex Kpi 102 2020-09
Kärna Konsumentprisindexet 103 2020-09
Kärna Inflation Rate 1.1 2020-09
KPI bostadshjälpmedel 100 2020-09
Cpi Transportfordon 102 2020-09
Inflation (Månad) 0 2020-09

Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2020-08
Penningmängden M0 108117 2020-08
Penningmängden M2 198684 2020-08
Valutareserven 72276 2020-08
Värde Ränta 1.5 2019-12
Banks Balansräkning 235918 2020-08
Penningmängden M1 90567 2020-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -4352 2021-05
Kurantkonto -8182 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Export 180 2020-05
Import 4532 2020-05
Remitteringar 1953 2020-06
Kapitalflöden -4183 2020-06
Utländska Direktinvesteringar 1309 2020-06
Turister 170778 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 124 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.8 2019-12
Credit - Betyg 27 2020-10
Statliga Intäkter 19586 2019-12
Statliga Utgifter 7970 2019-12
Militära Utgifter 10 2018-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -8 2020-06
Internet hastighet 3848 2017-03
IP-adresser 14030 2017-03
Konkurrenskraft - Index 50.83 2019-12
Konkurrenskraft Rank 112 2019-12
Korruption Index 58 2019-12
Korruption Placering 41 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 137 2019-12

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 13 2020-06
Privat - Sektor - Credit 110646 2020-08
Konsument - Spendera 30374 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 8198 2020-10
Coronavirus - dödsfall 94 2020-10
Coronavirus återhämtat 7034 2020-10


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kap Verde - Ekonomiska indikatorer.