Marknader Senaste Referens
Valuta 1.37 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1 2018-12
Arbetslöshet 9.2 2018-12
Inflation - Betygsätt -0.1 2019-04
Ränta 5.5 2019-05
Handelsbalans 470 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 15.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 2.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -8.6 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1 2018-12
BNP 12.13 2017-12
Bnp Per Capita 31440 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 71809 2017-12
Bnp Fasta Priser 4783 2018-12
Bnp Från Jordbruk 34.6 2018-12
Bnp Från Entreprenad 105 2018-12
Bnp Från Tillverkning 665 2018-12
Bnp Från Mining 2033 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 635 2018-12
Bnp Från Tjänster 1924 2018-12
Bnp Från Transport 117 2018-12
Bnp Från Verktyg 52.8 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1991 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.2 2018-12
Befolkning 0.44 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.1 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 99 2019-04
Mat Inflation -0.6 2019-04
Inflation (Månad) -0.6 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 5.5 2019-05
Värde Ränta 0.32 2017-12
Banks Balansräkning 18328 2018-12
Penningmängden M0 1249 2018-12
Penningmängden M1 4274 2018-12
Penningmängden M2 14930 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 470 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 15.5 2018-12
Export 880 2019-03
Import 410 2019-03
Råolja Produktion 117 2019-02
Utländska Direktinvesteringar 635 2017-12
Turister 258955 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 2.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -8.6 2018-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 1183 2018-12
Militära Utgifter 336 2018-12
Skatter Senaste Referens
Personliga Skattesats 0 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.5 2018-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar 8.3 2018-12
Konkurrenskraft - Index 61.43 2018-12
Konkurrenskraft Rank 62 2018-12
Korruption Index 63 2018-12
Korruption Placering 31 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 960 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Brunei - Ekonomiska indikatorer.