Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
Arbetslöshet 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Inflation - Betygsätt -0.30 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 281.40 230 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
BNP 13.57 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Bnp Per Capita 31436.90 31556 32200 32200 32200 32200
Bnp Per Capita Ppp 71802.50 72012 72783 72783 72783 72783
Bnp Fasta Priser 4626.30 4826 4782 4686 4682 4894
Bnp Från Jordbruk 36.20 34.91 36.19 36.67 36.63 35.4
Bnp Från Entreprenad 117.60 106 94.02 119 119 108
Bnp Från Tillverkning 764.00 671 805 774 773 680
Bnp Från Mining 2016.80 2051 2074 2043 2041 2080
Bnp Från Offentlig Förvaltning 507.90 641 525 514 514 650
Bnp Från Tjänster 1720.30 1941 1824 1743 1741 1968
Bnp Från Transport 75.70 118 61.57 76.68 76.61 120
Bnp Från Verktyg 57.80 53.28 39.33 58.55 58.49 54.02
Fasta Bruttoinvesteringar 2162.10 2009 1464 1467 1465 2037
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Befolkning 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.30 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Inflation (Månad) -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Mat Inflation -0.70 1.9 1.9 1.9 1.9 2
Konsumentprisindex Kpi 99.10 99.69 99.6 99.9 98.79 101
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
Penningmängden M2 13643.91 14500 14500 14500 14500 14610
Banks Balansräkning 17264.74 16939 16939 16939 16939 16910
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 281.40 230 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Import 405.30 570 410 590 590 620
Export 686.70 850 800 770 770 900
Turister 258955.00 213500 198300 198300 198300 198300
Råolja Produktion 95.00 99 110 100 110 100
Utländska Direktinvesteringar 635.30 690 713 713 713 713
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Statliga Utgifter 911.20 1194 1358 923 922 1210
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagerförändringar 9.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 860.20 969 914 916 915 983


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.