Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.39 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 1.2 0.9 1.1 1.3 1.4
Arbetslöshet 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Handelsbalans 327.00 105 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 1.2 0.9 1.1 1.3 1.4
BNP 13.57 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Bnp Per Capita 31436.90 31556 31556 32200 32200 32200
Bnp Per Capita Ppp 71802.50 72012 72012 72783 72783 72783
Bnp Fasta Priser 4729.70 4588 4606 4610 4610 4707
Bnp Från Jordbruk 35.80 40.17 40.33 40.37 40.37 41.22
Bnp Från Entreprenad 93.00 171 171 171 171 175
Bnp Från Tillverkning 795.80 625 628 628 628 641
Bnp Från Mining 2051.90 2012 2020 2022 2022 2064
Bnp Från Offentlig Förvaltning 519.60 522 524 524 524 535
Bnp Från Tjänster 1803.70 1728 1735 1736 1736 1773
Bnp Från Transport 60.90 98.14 98.53 98.62 98.62 101
Bnp Från Verktyg 38.90 46.27 46.46 46.5 46.5 47.48
Fasta Bruttoinvesteringar 1447.90 2619 2629 2631 2631 2687
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Befolkning 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Inflation (Månad) -0.30 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
Mat Inflation -0.70 1.8 1.9 1.9 1.9 2
Konsumentprisindex Kpi 98.70 100 99.69 99.6 99.6 101
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Penningmängden M2 14913.84 14440 14500 14500 14500 14610
Banks Balansräkning 18023.85 17007 16939 16939 16939 16910
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 327.00 105 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
Import 421.50 585 570 410 590 620
Export 748.50 690 850 800 770 900
Turister 258955.00 213500 213500 198300 198300 198300
Råolja Produktion 89.00 92 91 91 91 87
Utländska Direktinvesteringar 635.30 690 690 713 713 713
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
Statliga Utgifter 1343.30 1038 1043 1044 1044 1065
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagerförändringar 7.00 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 903.80 934 938 938 938 958


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.