Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.36 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
Arbetslöshet 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Inflation - Betygsätt -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 251.80 230 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
BNP 13.57 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Bnp Per Capita 31436.90 31556 32200 32200 32200 32200
Bnp Per Capita Ppp 71802.50 72012 72783 72783 72783 72783
Bnp Fasta Priser 4729.70 4606 4610 4782 4791 4707
Bnp Från Jordbruk 35.80 40.33 40.37 36.19 36.27 41.22
Bnp Från Entreprenad 93.00 171 171 94.02 94.21 175
Bnp Från Tillverkning 795.80 628 628 805 806 641
Bnp Från Mining 2051.90 2020 2022 2074 2079 2064
Bnp Från Offentlig Förvaltning 519.60 524 524 525 526 535
Bnp Från Tjänster 1803.70 1735 1736 1824 1827 1773
Bnp Från Transport 60.90 98.53 98.62 61.57 61.69 101
Bnp Från Verktyg 38.90 46.46 46.5 39.33 39.41 47.48
Fasta Bruttoinvesteringar 1447.90 2629 2631 1464 1467 2687
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Befolkning 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Inflation (Månad) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Mat Inflation -1.20 1.9 1.9 1.9 1.9 2
Konsumentprisindex Kpi 98.60 99.69 99.6 99.9 98.79 101
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
Penningmängden M2 13643.91 14500 14500 14500 14500 14610
Banks Balansräkning 17264.74 16939 16939 16939 16939 16910
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 251.80 230 230 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Import 419.00 570 410 590 590 620
Export 670.80 850 800 770 770 900
Turister 258955.00 213500 198300 198300 198300 198300
Råolja Produktion 114.00 99 110 100 110 100
Utländska Direktinvesteringar 635.30 690 713 713 713 713
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Statliga Utgifter 1343.30 1043 1044 1358 1361 1065
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagerförändringar 7.00 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 903.80 938 938 914 916 958


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.