Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.35 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4
Arbetslöshet 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Handelsbalans 470.20 170 105 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4
BNP 12.13 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Bnp Per Capita 31439.92 31556 31556 31556 32200 32200
Bnp Per Capita Ppp 71809.30 72012 72012 72012 72783 72783
Bnp Fasta Priser 4783.30 4387 4588 4606 4610 4707
Bnp Från Jordbruk 34.60 36.2 40.17 40.33 40.37 41.22
Bnp Från Entreprenad 105.20 125 171 171 171 175
Bnp Från Tillverkning 665.10 663 625 628 628 641
Bnp Från Mining 2032.90 1893 2012 2020 2022 2064
Bnp Från Offentlig Förvaltning 635.30 510 522 524 524 535
Bnp Från Tjänster 1923.60 1650 1728 1735 1736 1773
Bnp Från Transport 116.80 74.02 98.14 98.53 98.62 101
Bnp Från Verktyg 52.80 51.92 46.27 46.46 46.5 47.48
Fasta Bruttoinvesteringar 1990.80 1883 2619 2629 2631 2687
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Befolkning 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Inflation (Månad) -0.60 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.3
Mat Inflation -0.60 1.6 1.8 1.9 1.9 2
Konsumentprisindex Kpi 99.00 98.6 100 99.4 99.6 99.79
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Värde Ränta 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Penningmängden M2 14929.72 14350 14440 14500 14500 14610
Banks Balansräkning 18328.29 17027 17007 16939 16939 16910
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 470.20 170 105 230 230 211
Bytesbalans Till Bnp 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
Import 410.00 570 585 570 410 620
Export 880.20 740 690 850 800 900
Turister 258955.00 213500 213500 213500 198300 198300
Råolja Produktion 117.00 87 92 91 91 87
Utländska Direktinvesteringar 635.30 690 690 690 713 713
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
Statliga Budgetutskottet -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
Statliga Utgifter 1183.10 1037 1038 1043 1044 1065
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Lagerförändringar 8.30 7.1 6.9 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 960.40 852 934 938 938 958


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.