Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 2.3 3.5 3.5 3 4
Arbetslöshet 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
Inflation - Betygsätt 1.10 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 84.10 280 300 300 300 300
Bytesbalans Till Bnp 1.00 2 2 2 2 3.5
Statsskulden Till Bnp 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
Statliga Budgetutskottet -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.40 2.3 3.5 3.5 3 4
BNP 12.02 14 14 14 14 16
Bnp Per Capita 32402.37 32100 32100 32100 32100 32500
Bnp Per Capita Ppp 62243.60 61200 61200 61200 61200 62400
Fasta Bruttoinvesteringar 1180.80 2331 1776 1222 1216 1847
Bnp Fasta Priser 4779.50 4738 5226 4947 4923 5435
Bnp Från Jordbruk 42.90 44.19 46.47 44.4 44.19 48.33
Bnp Från Entreprenad 84.10 166 129 87.04 86.62 135
Bnp Från Tillverkning 1000.30 828 1100 1035 1030 1144
Bnp Från Mining 1899.40 1918 2053 1966 1956 2135
Bnp Från Offentlig Förvaltning 491.20 517 653 508 506 679
Bnp Från Tjänster 1806.20 1822 1946 1869 1860 2023
Bnp Från Transport 37.60 86.03 94.91 38.92 38.73 98.71
Bnp Från Verktyg 36.80 47.88 50.4 38.09 37.9 52.42

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
Befolkning 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.10 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
Inflation (Månad) -0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 102.20 103 104 104 104 106
Mat Inflation 1.50 3 3 1.8 1.8 2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Penningmängden M2 15766.59 15152 15382 15382 15382 15689
Banks Balansräkning 18088.18 16578 17911 17911 17911 18326

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 84.10 280 300 300 300 300
Bytesbalans Till Bnp 1.00 2 2 2 2 3.5
Import 1054.50 620 650 650 650 650
Export 1138.60 900 950 950 950 950
Turister 62325.00 190000 190000 190000 190000 243333
Råolja Produktion 99.00 115 110 110 110 110
Utländska Direktinvesteringar 796.70 500 500 500 500 500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
Statliga Budgetutskottet -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
Militära Utgifter 440.00 328 328 328 328 328
Statliga Utgifter 1119.00 982 1181 1158 1153 1228

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagerförändringar 8.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 1023.30 1127 1099 1059 1054 1143


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.