Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
Arbetslöshet 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
Inflation - Betygsätt 2.00 0.2 0.5 0.8 1 2
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans -172.00 211 280 280 141 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 2 2 2 2 3.5
Statsskulden Till Bnp 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
BNP 13.47 14 14 14 14 16
Bnp Per Capita 32327.40 32100 32100 32100 32100 32500
Bnp Per Capita Ppp 62099.60 61200 61200 61200 61200 62400
Bnp Fasta Priser 4631.90 4707 5189 5195 4816 4816
Bnp Från Jordbruk 44.80 41.22 35.66 35.69 42.17 42.17
Bnp Från Entreprenad 162.50 175 121 121 179 179
Bnp Från Tillverkning 809.20 641 917 917 656 656
Bnp Från Mining 1874.00 2064 2202 2204 2112 2112
Bnp Från Offentlig Förvaltning 504.90 535 654 655 548 548
Bnp Från Tjänster 1782.10 1773 1962 1964 1814 1814
Bnp Från Transport 84.40 101 136 136 103 103
Bnp Från Verktyg 46.80 47.48 49.43 49.48 48.57 48.57
Fasta Bruttoinvesteringar 2278.20 2687 1774 1776 2748 2748

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
Befolkning 0.44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.00 0.2 0.5 0.8 1 2
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 4.70 2 2 2 2 2
Konsumentprisindex Kpi 101.40 100 101 102 104 101

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.37 0.37 0.37 0.37 0.32 0.37
Penningmängden M2 15208.70 15152 15152 15152 15382 15689
Banks Balansräkning 17912.37 16578 16578 16578 17911 18326

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -172.00 211 280 280 141 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 2 2 2 2 3.5
Import 717.70 620 620 620 650 650
Export 545.70 900 900 900 950 950
Turister 333244.00 190000 190000 190000 190000 243333
Råolja Produktion 96.00 115 115 115 110 110
Utländska Direktinvesteringar 511.00 500 500 500 500 500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
Militära Utgifter 336.00 328 328 328 328 328
Statliga Utgifter 960.10 1065 1222 1223 1090 1090

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagerförändringar 8.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 1113.10 958 1045 1046 980 980


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.