Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.39 1.4 1.4 1.4 1.41 1.41

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 2.5 4 4.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 9.10 9.3 9.3 9.3 9.7 9.7
Inflation - Betygsätt 1.60 4 5 5 6 3
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 731.70 180 180 211 280 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -1.5 -1.5 -1.5 2 2
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -11.1 -11.1 -11.1 -12 -12
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 2.5 4 4.5 3.5 3.5
BNP 12.60 13.6 13.6 13.6 14 14
Bnp Per Capita 31436.90 30105 30105 30105 29458 29458
Bnp Per Capita Ppp 71802.50 69418 72783 72783 69418 70490
Bnp Fasta Priser 5122.80 4742 4795 5353 5302 5541
Bnp Från Jordbruk 35.20 37.11 40.25 36.78 36.43 38.07
Bnp Från Entreprenad 119.80 121 166 125 124 130
Bnp Från Tillverkning 904.80 783 676 946 936 979
Bnp Från Mining 2174.00 2067 2095 2272 2250 2351
Bnp Från Offentlig Förvaltning 646.00 521 542 675 669 699
Bnp Från Tjänster 1936.90 1763 1859 2024 2005 2095
Bnp Från Transport 134.40 77.59 99.11 140 139 145
Bnp Från Verktyg 48.80 59.25 48.98 49.22 48.75 50.94
Fasta Bruttoinvesteringar 1751.10 2216 2249 2259 2238 2338

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.10 9.3 9.3 9.3 9.7 9.7
Befolkning 0.44 0.48 0.48 0.48 0.5 0.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.60 4 5 5 6 3
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 1.10 1.5 1.9 2 2 2
Konsumentprisindex Kpi 100.80 102 104 104 107 108

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31 0.32
Penningmängden M2 15221.91 14923 14999 15076 15152 15382
Banks Balansräkning 17942.55 16297 16112 15926 16578 17911

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 731.70 180 180 211 280 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -1.5 -1.5 -1.5 2 2
Import 389.50 590 590 620 620 650
Export 1121.20 770 770 900 900 950
Turister 258955.00 240693 240693 240693 264234 264234
Råolja Produktion 110.00 100 110 115 115 110
Utländska Direktinvesteringar 511.00 350 350 350 500 500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -11.1 -11.1 -11.1 -12 -12
Militära Utgifter 336.00 328 328 328 328 328
Statliga Utgifter 1206.20 934 1075 1080 1070 1118

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagerförändringar 8.10 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 1031.30 882 1015 1078 1067 1115


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.