Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.39

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
Arbetslöshet 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Inflation - Betygsätt 2.60 5 5 6 4 3
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 310.90 180 211 280 280 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
BNP 13.47 12 12 14 14 14
Bnp Per Capita 32327.40 31900 31900 32100 32100 32100
Bnp Per Capita Ppp 62099.60 60100 60100 61200 61200 61200
Bnp Fasta Priser 5122.80 4670 5189 5195 5195 5262
Bnp Från Jordbruk 37.60 39.2 35.66 35.69 35.69 36.16
Bnp Från Entreprenad 100.90 161 121 121 121 123
Bnp Från Tillverkning 1076.10 659 917 917 917 929
Bnp Från Mining 1961.10 2040 2202 2204 2204 2233
Bnp Från Offentlig Förvaltning 504.50 528 654 655 655 664
Bnp Från Tjänster 1771.60 1811 1962 1964 1964 1990
Bnp Från Transport 56.00 96.54 136 136 136 138
Bnp Från Verktyg 39.10 47.71 49.43 49.48 49.48 50.13
Fasta Bruttoinvesteringar 1751.10 2106 1774 1776 1776 1799

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Befolkning 0.44 0.48 0.48 0.5 0.5 0.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.60 5 5 6 4 3
Inflation (Månad) 0.03 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 2.80 1.5 2 2 2 2
Konsumentprisindex Kpi 101.00 104 104 107 105 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Värde Ränta 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Penningmängden M2 15221.91 14999 15076 15152 15152 15382
Banks Balansräkning 17942.55 16112 15926 16578 16578 17911

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 310.90 180 211 280 280 141
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Import 416.40 590 620 620 620 650
Export 727.30 770 900 900 900 950
Turister 258955.00 240693 240693 264234 264234 264234
Råolja Produktion 109.00 110 115 115 115 110
Utländska Direktinvesteringar 511.00 350 350 500 500 500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Statliga Budgetutskottet -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Militära Utgifter 336.00 328 328 328 328 328
Statliga Utgifter 1206.20 1062 1222 1223 1223 1239

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagerförändringar 8.10 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 1031.30 988 1045 1046 1046 1059


Brunei - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.