Marknader Senaste Referens
Valuta 11.6 2020-09
Lagren Marknaden 7001 2020-09

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -24.8 2020-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -24 2020-06
Arbetslöshet 18.2 2019-12
Inflation - Betygsätt 1 2020-08
Ränta 4.25 2020-08
Handelsbalans -6308 2020-06
Kurantkonto -4258 2020-03
Bytesbalans Till Bnp 1 2019-12
Statsskulden Till Bnp 23 2019-12
Statliga Budgetutskottet -3.9 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2020-12
Personliga Skattesats 25 2020-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -24.8 2020-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -24 2020-06
BNP 18.34 2019-12
Bnp Fasta Priser 18849 2020-06
Fasta Bruttoinvesteringar 33231 2019-12
Bnp Per Capita 8093 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 17766 2019-12
Bnp Från Jordbruk 392 2020-06
Bnp Från Entreprenad 1200 2020-06
Bnp Från Tillverkning 1005 2020-06
Bnp Från Mining 964 2020-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3250 2020-06
Bnp Från Tjänster 3314 2020-06
Bnp Från Transport 1298 2020-06
Bnp Från Verktyg 258 2020-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 18.2 2019-12
Befolkning 2.3 2019-12
Egenföretagare 483814 2019-09
Löner 6533 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 103 2020-08
Kärna Konsumentprisindexet 105 2020-08
Kärna Inflation Rate 2.8 2020-07
Mat Inflation 4.2 2020-08
KPI bostadshjälpmedel 107 2020-08
Cpi Transportfordon 94 2020-08
Inflation (Månad) 0.2 2020-08

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.25 2020-08
Banks Balansräkning 102166 2020-03
Värde Ränta 1.64 2020-02
Centralbanken Balansräkning 64578 2020-06
Valutareserven 5703 2020-04
Utlåningsräntan 5.75 2020-05
Lån Till Den Privata Sektorn 23264 2020-06
Penningmängden M1 25157 2020-06
Penningmängden M2 87858 2020-06
Penningmängden M3 87858 2020-06

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -6308 2020-06
Kurantkonto -4258 2020-03
Bytesbalans Till Bnp 1 2019-12
Export 944 2020-06
Import 7252 2020-06
Utlandsskulden 14488 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 566 2020-03
Terrorism Index 0 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 23 2019-12
Statliga Budgetutskottet -3.9 2019-12
Statliga Utgifter 20425 2019-12
Statsskuld 26025 2019-12
Credit - Betyg 70 2020-09
Skatteutgifter 15953 2019-09
Regeringen Budgetutskottet Värde -4128 2019-09
Statliga Intäkter 11825 2019-09
Militära Utgifter 502 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2020-12
Personliga Skattesats 25 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2020-12

Business Senaste Referens
Lagerförändringar 2054 2019-12
Internet hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Konkurrenskraft - Index 55.49 2019-12
Konkurrenskraft Rank 91 2019-12
Korruption Index 61 2019-12
Korruption Placering 34 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 87 2019-12
Industriproduktion -1.9 2020-03
Gruv Produktion -5.6 2020-03

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 11854 2020-03
Bankernas Utlåningsränta 5.75 2020-05
Konsumentkrediter 40585 2020-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Botswana - Ekonomiska indikatorer.