Marknader Senaste Referens
Valuta 11.09 2019-08
Lagren Marknaden 7491 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -1.5 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2019-03
Arbetslöshet 18.1 2017-12
Inflation - Betygsätt 2.9 2019-07
Ränta 5 2019-07
Handelsbalans -340 2019-05
Kurantkonto -815 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 12 2017-12
Statsskulden Till Bnp 13.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -1.5 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2019-03
BNP 18.62 2018-12
Bnp Fasta Priser 24485 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 30833 2018-12
Bnp Per Capita 8031 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16518 2018-12
Bnp Från Jordbruk 378 2019-03
Bnp Från Entreprenad 1825 2019-03
Bnp Från Tillverkning 1400 2019-03
Bnp Från Mining 2559 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3095 2019-03
Bnp Från Tjänster 5263 2019-03
Bnp Från Transport 1533 2019-03
Bnp Från Verktyg 266 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 18.1 2017-12
Befolkning 2.29 2017-12
Egenföretagare 420762 2018-12
Levnadslön Familj 4640 2018-12
Levnadslön Individuella 2700 2018-12
Löner 6533 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.9 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-07
Kärna Inflation Rate 2.1 2019-07
Mat Inflation 1.6 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-07
Cpi Transportfordon 101 2019-07
Inflation (Månad) 0.2 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 5 2019-07
Banks Balansräkning 92627 2019-04
Värde Ränta 1.58 2019-06
Centralbanken Balansräkning 77275 2019-04
Valutareserven 6843 2019-03
Utlåningsräntan 6.5 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 22831 2019-05
Penningmängden M1 17010 2019-04
Penningmängden M2 80651 2019-04
Penningmängden M3 80651 2019-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -340 2019-05
Kurantkonto -815 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 12 2017-12
Export 6029 2019-05
Import 6460 2019-05
Utlandsskulden 16028 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 746 2019-03
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 13.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Statliga Utgifter 19729 2018-12
Statsskuld 24465 2018-12
Credit - Betyg 72
Skatteutgifter 13708 2018-09
Regeringen Budgetutskottet Värde -287 2018-09
Statliga Intäkter 13422 2018-09
Militära Utgifter 502 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2019-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar -2941 2018-12
Internet hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Förtroendekommissionen 58 2018-06
Konkurrenskraft - Index 54.54 2018-12
Konkurrenskraft Rank 90 2018-12
Korruption Index 61 2018-12
Korruption Placering 34 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 86 2018-12
Industriproduktion 3.6 2019-03
Gruv Produktion 3.1 2019-03
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 11439 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 6.5 2019-05
Konsumentkrediter 36195 2019-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Botswana - Ekonomiska indikatorer.