Marknader Senaste Referens
Valuta 10.83 2019-10
Lagren Marknaden 7496 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.1 2019-06
Arbetslöshet 17.9 2018-12
Inflation - Betygsätt 3 2019-09
Ränta 4.75 2019-09
Handelsbalans -3211 2019-07
Kurantkonto -815 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 9.7 2018-12
Statsskulden Till Bnp 13.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.1 2019-06
BNP 18.62 2018-12
Bnp Fasta Priser 24814 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 30833 2018-12
Bnp Per Capita 8031 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16518 2018-12
Bnp Från Jordbruk 383 2019-06
Bnp Från Entreprenad 1876 2019-06
Bnp Från Tillverkning 1465 2019-06
Bnp Från Mining 2422 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3169 2019-06
Bnp Från Tjänster 5556 2019-06
Bnp Från Transport 1565 2019-06
Bnp Från Verktyg 273 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 17.9 2018-12
Befolkning 2.25 2018-12
Egenföretagare 420762 2018-12
Levnadslön Familj 4640 2018-12
Levnadslön Individuella 2700 2018-12
Löner 6533 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-09
Kärna Inflation Rate 2.2 2019-08
Mat Inflation 2.5 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-09
Cpi Transportfordon 101 2019-09
Inflation (Månad) 0.1 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.75 2019-09
Banks Balansräkning 93753 2019-06
Värde Ränta 1.51 2019-08
Centralbanken Balansräkning 75388 2019-07
Valutareserven 6981 2019-07
Utlåningsräntan 6.5 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 22915 2019-07
Penningmängden M1 18211 2019-07
Penningmängden M2 84684 2019-07
Penningmängden M3 84684 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -3211 2019-07
Kurantkonto -815 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 9.7 2018-12
Export 2646 2019-07
Import 5857 2019-07
Utlandsskulden 15661 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 746 2019-03
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 13.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Statliga Utgifter 19729 2018-12
Statsskuld 24465 2018-12
Credit - Betyg 72
Skatteutgifter 13708 2018-09
Regeringen Budgetutskottet Värde -287 2018-09
Statliga Intäkter 13422 2018-09
Militära Utgifter 502 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2019-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar -2941 2018-12
Internet hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Förtroendekommissionen 58 2018-06
Konkurrenskraft - Index 55.49 2019-12
Konkurrenskraft Rank 91 2019-12
Korruption Index 61 2018-12
Korruption Placering 34 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 86 2018-12
Industriproduktion 3.6 2019-03
Gruv Produktion -8.7 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 11470 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 6.5 2019-07
Konsumentkrediter 37297 2019-07


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Botswana - Ekonomiska indikatorer.