Marknader Senaste Referens
Valuta 10.75 2019-06
Lagren Marknaden 7656 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2018-12
Arbetslöshet 18.1 2017-12
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-05
Ränta 5 2019-05
Handelsbalans 698 2019-03
Kurantkonto -924 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 12 2017-12
Statsskulden Till Bnp 22.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2018-12
BNP 17.41 2017-12
Bnp Fasta Priser 24851 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 30833 2018-12
Bnp Per Capita 7523 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 15807 2017-12
Bnp Från Jordbruk 386 2018-12
Bnp Från Entreprenad 1831 2018-12
Bnp Från Tillverkning 1494 2018-12
Bnp Från Mining 2707 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3103 2018-12
Bnp Från Tjänster 5432 2018-12
Bnp Från Transport 1554 2018-12
Bnp Från Verktyg 266 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 18.1 2017-12
Befolkning 2.29 2017-12
Egenföretagare 417162 2018-09
Levnadslön Familj 4640 2018-12
Levnadslön Individuella 2700 2018-12
Löner 6347 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 101 2019-05
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-04
Mat Inflation 1 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 100 2019-05
Cpi Transportfordon 101 2019-05
Inflation (Månad) 0.2 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 5 2019-05
Banks Balansräkning 91553 2019-02
Värde Ränta 1.58 2019-04
Centralbanken Balansräkning 73815 2019-02
Valutareserven 7096 2019-01
Utlåningsräntan 6.5 2019-03
Lån Till Den Privata Sektorn 22507 2019-03
Penningmängden M1 17382 2019-02
Penningmängden M2 80981 2019-02
Penningmängden M3 80981 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 698 2019-03
Kurantkonto -924 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 12 2017-12
Export 3179 2019-02
Import 6206 2019-02
Utlandsskulden 16072 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 579 2018-12
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 22.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Statliga Utgifter 19729 2018-12
Statsskuld 26977 2017-12
Credit - Betyg 72
Skatteutgifter 13708 2018-09
Regeringen Budgetutskottet Värde -300 2018-09
Statliga Intäkter 13409 2018-09
Militära Utgifter 502 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 2018-12
Personliga Skattesats 25 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2018-12
Business Senaste Referens
Lagerförändringar -2941 2018-12
Internet hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Förtroendekommissionen 58 2018-06
Konkurrenskraft - Index 54.54 2018-12
Konkurrenskraft Rank 90 2018-12
Korruption Index 61 2018-12
Korruption Placering 34 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 86 2018-12
Industriproduktion 9.4 2018-12
Gruv Produktion 15.1 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 11251 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 6.5 2019-03
Konsumentkrediter 35653 2019-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Botswana - Ekonomiska indikatorer.