BENIN - EKONOMISKA INDIKATORER


Marknader Senaste Referens
Valuta 563 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.8 % 2018-06
BNP 9.27 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Per Capita 860 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 2064 USD 2017-12
Bnp Fasta Priser 4324 Xof - Miljard 2017-12
Bnp Från Jordbruk 900 Xof - Miljard 2017-12
Bnp Från Tillverkning 944 Xof - Miljard 2017-12
Bnp Från Mining 15 Xof - Miljard 2017-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314 Xof - Miljard 2017-12
Bnp Från Tjänster 1593 Xof - Miljard 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.5 % 2017-12
Befolkning 11.5 Million 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.9 % 2018-08
Mat Inflation -5.1 % 2018-08
Konsumentprisindex Kpi 113 Indexpunkter 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 114 Indexpunkter 2018-08
Cpi Transportfordon 119 Indexpunkter 2018-08
Inflation (Månad) -0.6 % 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 % 2018-08
Värde Ränta 6.93 % 2016-12
Interbankränta 4.44 % 2018-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -190 Cfa - Franc - Miljard 2018-03
Export 147 Cfa - Franc - Miljard 2018-03
Import 338 Cfa - Franc - Miljard 2018-03
Kurantkonto -809 Usd - Million 2016-12
Bytesbalans Till Bnp -11 % 2017-12
Terrorism Index 0 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 22.1 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -5.8 % of GDP 2017-12
Credit - Betyg 30
Militära Utgifter 112 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 1517 KBps 2017-03
IP-adresser 5580 IP 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 57 % 2018-06
Konkurrenskraft - Index 3.47 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 120 2018-12
Korruption Index 39 Poäng 2017-12
Korruption Placering 85 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 151 2017-12
Industriproduktion -9.6 % 2018-06
Ledande Ekonomiska Index 0.8 Procent 2018-02
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7 % 2018-06
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 25.99 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Benin - Ekonomiska indikatorer.