Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 592.00 586 590 595 599 608
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.3 6.3 6.4 6.7 6.5
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2
Inflation - Betygsätt 0.30 0.7 -3 -2 1 2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
Handelsbalans -164.98 -257 -320 -220 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8
Statsskulden Till Bnp 26.20 28 28 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2 -2 -2 -2 -1.7
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.3 6.3 6.4 6.7 6.5
BNP 10.36 9.7 9.7 9.7 9.7 10.2
Bnp Per Capita 896.30 912 912 912 912 940
Bnp Per Capita Ppp 2151.50 2200 2200 2200 2200 2229
Bnp Fasta Priser 4629.70 4921 4921 4926 4940 5261
Bnp Från Jordbruk 983.50 1045 1045 1046 1049 1118
Bnp Från Tillverkning 1012.80 1077 1077 1078 1081 1151
Bnp Från Mining 15.90 16.9 16.9 16.92 16.97 18.07
Bnp Från Offentlig Förvaltning 330.00 351 351 351 352 375
Bnp Från Tjänster 1696.10 1803 1803 1805 1810 1927
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2
Befolkning 11.49 12.12 11.72 11.72 12.11 12.42
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.30 0.7 -3 -2 1 2
Mat Inflation -4.90 3 -4.5 -5 -3.8 2
Inflation (Månad) -0.80 1.2 -1.4 0.2 0.3 1
Konsumentprisindex Kpi 101.50 102 97.49 97.71 103 105
Cpi Transportfordon 110.50 97.07 93.51 108 112 114
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
Interbankränta 6.46 6.46 6.46 6.46 6.21 5.96
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -164.98 -257 -320 -220 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8
Import 349.28 412 475 420 460 480
Export 184.30 155 155 200 125 145
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 26.20 28 28 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2 -2 -2 -2 -1.7
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.