Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 550.25 557 563 568 574 585

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4.2 4.4 4.6 4.8 6
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 4.60 2.6 3 3.6 3.8 3.7
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Statsskulden Till Bnp 46.10 42 42 42 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4.2 4.4 4.6 4.8 6
BNP 15.65 16 16 17 17 17
Bnp Per Capita 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
Bnp Per Capita Ppp 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
Bnp Fasta Priser 7271.46 7431 5154 7591 7606 8047
Bnp Från Jordbruk 2083280.00 2116292 1073 2174944 2179111 2305441
Bnp Från Tillverkning 1012.80 1058 1125 1057 1059 1121
Bnp Från Mining 15.90 16.62 17.88 16.6 16.63 17.6
Bnp Från Offentlig Förvaltning 330.00 345 374 345 345 365
Bnp Från Tjänster 3841360.00 3985222 1899 4010380 4018063 4251003

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Befolkning 12.11 12.46 12.42 12.42 12.42 12.73

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 4.60 2.6 3 3.6 3.8 3.7
Mat Inflation 5.00 6.5 6 5.3 4 4.4
Inflation (Månad) 1.90 2.1 1.7 1.7 0.8 1.3
Cpi Transportfordon 105.70 115 111 109 110 115
Konsumentprisindex Kpi 109.20 107 106 107 113 110

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Import 384.90 460 480 480 480 480
Export 139.90 125 145 145 145 145

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 46.10 42 42 42 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.