Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 578.00 584 590 596 602 615

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 3.8 4.3 4.8 5.2 5
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 2.30 2.6 3.4 3.8 3.5 3.7
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -245.00 -308 -335 -335 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Statsskulden Till Bnp 46.10 42 42 41 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.3 -3 -3 -3 -3

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 3.8 4.3 4.8 5.2 5
BNP 15.65 16 17 17 17 17
Bnp Per Capita 1214.66 1220 1260 1260 1260 1260
Bnp Per Capita Ppp 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
Bnp Fasta Priser 7271.46 5154 7548 7584 7620 7925
Bnp Från Jordbruk 2083280.00 1073 2162445 2172861 2183277 2270567
Bnp Från Tillverkning 1012.80 1125 1051 1056 1061 1104
Bnp Från Mining 15.90 17.88 16.5 16.58 16.66 17.33
Bnp Från Offentlig Förvaltning 330.00 374 343 344 346 360
Bnp Från Tjänster 3841360.00 1899 3987332 4006538 4025745 4186698

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Befolkning 12.11 12.42 12.42 12.42 12.42 12.73

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.30 2.6 3.4 3.8 3.5 3.7
Mat Inflation 7.80 7 6 5 4 4.4
Inflation (Månad) -0.30 1.7 1.3 0.8 1.4 1.3
Cpi Transportfordon 106.40 108 110 110 112 114
Konsumentprisindex Kpi 107.30 106 107 113 111 109

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 3.86 3.86 4.36 4.36 4.36 4.36

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -245.00 -308 -335 -335 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Import 384.90 480 480 480 480 480
Export 139.90 145 145 145 145 145

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 46.10 42 42 41 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.3 -3 -3 -3 -3

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.