Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 610.00 622 627 632 637 648

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 4.8 6 6.5 6.3 6.5
Arbetslöshet 1.60 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Inflation - Betygsätt 2.00 5.6 4.4 3.2 3 3
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -294.00 -290 -347 -365 -232 -330
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4 -5.4
Statsskulden Till Bnp 46.10 41 41 41 41 35
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3 -3 -3 -3 -2.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 4.8 6 6.5 6.3 6.5
BNP 15.65 17 17 17 17 17
Bnp Per Capita 1214.66 1260 1260 1260 1260 1300
Bnp Per Capita Ppp 3323.14 2850 2850 3000 3000 3000
Bnp Fasta Priser 7904.50 7702 7739 7828 8418 8965
Bnp Från Jordbruk 2140120.00 2149331 2159635 2184363 2279228 2427378
Bnp Från Tjänster 4277440.00 4113623 4133343 4180672 4555474 4851579

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 1.60 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Befolkning 12.11 12.42 12.42 12.73 12.73 12.73

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.00 5.6 4.4 3.2 3 3
Mat Inflation 4.60 10 8 6 4.5 4
Cpi Transportfordon 111.50 113 114 114 114 115
Konsumentprisindex Kpi 105.40 115 112 111 108 115
Inflation (Månad) -5.00 1 1.2 -0.3 0.4 1

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 3.60 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -294.00 -290 -347 -365 -232 -330
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4 -5.4
Import 412.97 450 500 520 380 480
Export 118.98 160 153 155 148 150

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 46.10 41 41 41 41 35
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3 -3 -3 -3 -2.7

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Kapacitetsutnyttjande 74.40 70 68 72 70 73


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.