Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 577.50 589 594 598 603 612
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.2 6.3 6.5 6 6.6
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2 2 2
Inflation - Betygsätt -0.20 1 1.1 1.53 1.2 1.61
Handelsbalans -168.47 -249 -314 -322 -322 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -9 -8.5 -8.5
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 23 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.2 6.3 6.5 6 6.6
BNP 9.27 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
Bnp Per Capita 859.95 907 907 907 916 916
Bnp Per Capita Ppp 2064.24 2178 2178 2178 2200 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80 4592 4596 4605 4583 4909
Bnp Från Jordbruk 900.20 956 957 959 954 1022
Bnp Från Tillverkning 943.50 1002 1003 1005 1000 1071
Bnp Från Mining 15.00 15.93 15.95 15.98 15.9 17.03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00 333 334 334 333 356
Bnp Från Tjänster 1593.00 1692 1693 1697 1689 1809
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2 2 2
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt -0.20 1 1.1 1.53 1.2 1.61
Mat Inflation 1.10 2 2.5 2.5 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 101.20 102 101 103 102 104
Cpi Transportfordon 99.40 119 123 101 101 103
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Interbankränta 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -168.47 -249 -314 -322 -322 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -9 -8.5 -8.5
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 23 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.