Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 550.00 554 558 562 566 575

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.20 2.7 4.2 5 5.6 5.8
Arbetslöshet 2.00 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 4.80 4 3.6 4.1 4 4.1
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -169.02 -335 -335 -335 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.70 -7.5 -6 -6 -6 -6
Statsskulden Till Bnp 21.60 43 32 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.20 2.7 4.2 5 5.6 5.8
BNP 14.39 12 14 14 14 14
Bnp Per Capita 1259.81 1150 1200 1200 1200 1200
Bnp Per Capita Ppp 3287.30 2700 2850 2850 2850 2850
Bnp Fasta Priser 4629.70 4872 4755 4824 4861 5154
Bnp Från Jordbruk 983.50 1014 1010 1025 1033 1073
Bnp Från Tillverkning 1012.80 1063 1040 1055 1063 1125
Bnp Från Mining 15.90 16.9 16.33 16.57 16.7 17.88
Bnp Från Offentlig Förvaltning 330.00 354 339 344 346 374
Bnp Från Tjänster 1696.10 1795 1742 1767 1781 1899

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 2.00 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Befolkning 11.88 12.11 12.46 12.46 12.46 12.42

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 4.80 4 3.6 4.1 4 4.1
Mat Inflation 9.40 1 0.8 1.2 1.5 1.3
Inflation (Månad) -0.30 -0.6 0.8 1 1 1.3
Cpi Transportfordon 111.90 103 115 112 110 104
Konsumentprisindex Kpi 104.90 104 106 107 109 106

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.00 5.27 3.66 3.66 3.66 5.27

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -169.02 -335 -335 -335 -335 -335
Bytesbalans Till Bnp -5.70 -7.5 -6 -6 -6 -6
Import 280.77 460 460 460 460 480
Export 111.75 125 125 125 125 145

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 21.60 43 32 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -2.50 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.