Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 586.20 600 605 609 614 623
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 6.5 6.3 6.3 6.4 6.5
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Inflation - Betygsätt -1.70 -1.3 0.9 1.3 2 2
Ränta 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Handelsbalans -164.98 -322 -322 -271 -320 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 24 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9 -1.9
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 6.5 6.3 6.3 6.4 6.5
BNP 10.36 10.4 9.7 9.7 9.7 9.7
Bnp Per Capita 896.30 928 912 912 912 912
Bnp Per Capita Ppp 2151.50 2178 2200 2200 2200 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80 4605 4583 4596 4596 4872
Bnp Från Jordbruk 900.20 959 954 957 957 1014
Bnp Från Tillverkning 943.50 1005 1000 1003 1003 1063
Bnp Från Mining 15.00 15.98 15.9 15.95 15.95 16.9
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00 334 333 334 334 354
Bnp Från Tjänster 1593.00 1697 1689 1693 1693 1795
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -1.70 -1.3 0.9 1.3 2 2
Mat Inflation -6.30 -5.7 -4 1 2.2 2.4
Konsumentprisindex Kpi 99.70 99.88 103 102 102 102
Cpi Transportfordon 110.30 98.11 97.27 97.65 113 100
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Interbankränta 5.73 5.27 5.27 5.7 5.45 5.27
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -164.98 -322 -322 -271 -320 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 24 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9 -1.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 18 18 18 18 18


Benin - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.