BELGIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2018-06
Arbetslöshet 6.5 2018-08
Inflation - Betygsätt 2.35 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans 416 2018-08
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.16 2018-10
Lagren Marknaden 3506 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.89 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 % 2018-06
BNP 493 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 107213 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 110889 Eur - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 25349 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 46079 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 42659 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 764 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 5276 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 15563 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14516 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 18712 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.5 % 2018-08
Egenföretagare 4056 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 313293 2018-08
Arbetskraftsdeltagande 68.1 % 2018-03
Långtidsarbetslöshet 3.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 19.1 % 2018-06
Arbetskostnaderna 111 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 145757 2018-06
Minimilöner 1563 Eur / Månad 2018-12
Löne Tillväxt 3.7 % 2018-03
Befolkning 11.41 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.4 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 63.7 % 2018-06
Heltid 3519 Thousand 2018-03
Levnadslön Familj 1490 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1030 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 1140 Thousand 2018-03
Produktivitet 100 Indexpunkter 2017-06
Löner 3445 Eur / Månad 2015-12
Löner Högutbildad 3120 Eur / Månad 2017-12
Lönerna I Manufacturing 100 Indexpunkter 2018-03
Löner Lågutbildade 1890 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.35 % 2018-09
Inflation (Månad) 0 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 108 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 106 Indexpunkter 2018-08
Kärna Inflation Rate 1.3 % 2018-08
Bnp-Deflatorn 105 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 117 Indexpunkter 2018-08
Exportpriserna 118 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 119 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 2.39 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 109 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 7.4 % 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-09
Penningmängden M0 40087 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M1 211100 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 533100 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 550800 Eur - Million 2018-08
Banks Balansräkning 1047834 Eur - Million 2018-07
Valutareserven 22344 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 182225 Eur - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 261 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 416 Eur - Million 2018-08
Export 30524 Eur - Million 2018-08
Import 30109 Eur - Million 2018-08
Kurantkonto -2388 Eur - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -0.2 % 2017-12
Villkor För Handel 99.5 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden -432 Eur - Million 2018-06
Remitteringar 1657 Eur - Million 2018-03
Guldreserver 227 Ton 2018-09
Utlandsskulden 1137378 Eur - Million 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 3119 Eur - Million 2018-03
Terrorism Index 4.66 2016-12
Vapen Sales 12 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 103 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4468 Eur - Million 2017-12
Statliga Utgifter 25108 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.2 % 2017-12
Statliga Intäkter 224454 Eur - Million 2017-12
Statsskuld 539714 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 228976 Eur - Million 2017-12
Asylansökningar 1810 Personer 2018-07
Credit - Betyg 88.19
Militära Utgifter 4290 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 1.2 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 3.3 % 2018-07
Industriproduktion (Månadsvis) 1.4 % 2018-07
Manufacturing Produktion 6.5 % 2018-07
Kapacitetsutnyttjande 80 % 2018-09
Konkurser 477 Företag 2018-08
Bilregistreringar 27145 2018-09
Internet hastighet 16276 KBps 2017-03
IP-adresser 4372220 IP 2017-03
Lagerförändringar 1981 Eur - Million 2018-06
Konkurrenskraft - Index 5.23 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 20 2018-12
Företagens Vinster 24520 Eur - Million 2015-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 52 2017-12
Elproduktion 5259 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion 4.2 % 2018-07
Stål Produktion 740 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 0 Percentage Points 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.2 % 2018-08
Konsument - Spendera 54405 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 87874 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 10.9 % 2018-03
Bankernas Utlåningsränta 1.61 % 2018-08
Konsumentkrediter 8072900 Tusen Euro 2018-09
Bensinpriser 1.79 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 60.6 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 103 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1918 2017-12
Byggproduktionen 4.3 % 2018-07
Housing - Index 109 Indexpunkter 2018-06
Husägande Betyg 72.7 % 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 % 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 32.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 13.07 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.32 mm 2015-12
Temperatur 8.59 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Belgien - Ekonomiska indikatorer.