Marknader Senaste Referens
Valuta 1.13 2019-02
Lagren Marknaden 3568 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.68 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
Arbetslöshet 5.5 2018-12
Inflation - Betygsätt 1.99 2019-01
Inflation (Månad) -0.05 2019-01
Ränta 0 2019-01
Handelsbalans -1082 2018-12
Kurantkonto -588 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 0.7 2017-12
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Förtroendekommissionen -1.5 2019-01
Konsument - Confidence -6 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.4 2018-12
Bygglov 1831 2018-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
BNP 493 2017-12
Bnp Fasta Priser 109678 2018-09
Bruttonationalprodukt 114017 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 25526 2018-09
Bnp Per Capita 46079 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 42659 2017-12
Bnp Från Jordbruk 816 2018-09
Bnp Från Entreprenad 4593 2018-09
Bnp Från Tillverkning 15597 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13329 2018-09
Bnp Från Tjänster 18392 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.5 2018-12
Egenföretagare 4069 2018-09
Arbetslösa Personer 299729 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 69.2 2018-09
Långtidsarbetslöshet 2.7 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 15.4 2018-12
Arbetskostnaderna 112 2018-09
Lediga Jobb 149180 2018-09
Minimilöner 1563 2018-12
Löne Tillväxt 3.1 2018-09
Befolkning 11.41 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.38 2018-09
Sysselsättningsgraden 65 2018-09
Heltid 3562 2018-09
Levnadslön Familj 1580 2018-12
Levnadslön Individuella 1090 2018-12
Deltid Sysselsättning 1175 2018-09
Produktivitet 100 2017-06
Löner 3445 2015-12
Löner Högutbildad 3050 2018-12
Lönerna I Manufacturing 94 2018-09
Löner Lågutbildade 1890 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.99 2019-01
Inflation (Månad) -0.05 2019-01
Konsumentprisindex Kpi 108 2019-01
Kärna Konsumentprisindexet 106 2018-12
Kärna Inflation Rate 1.4 2018-12
Bnp-Deflatorn 103 2018-09
Producentpriserna 118 2018-12
Exportpriserna 123 2018-10
Importpriserna 127 2018-10
Mat Inflation 1.47 2018-12
KPI bostadshjälpmedel 111 2019-01
Cpi Transportfordon 105 2019-01
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107 2018-12
Producentpriserna Förändras 4.4 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-01
Interbankränta -0.31 2019-01
Penningmängden M0 41330 2018-12
Penningmängden M1 214800 2018-12
Penningmängden M2 539400 2018-12
Penningmängden M3 566700 2018-12
Banks Balansräkning 1055553 2018-11
Valutareserven 23472 2018-12
Centralbanken Balansräkning 186692 2019-01
Privat skuld och BNP 261 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1082 2018-12
Kurantkonto -588 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 0.7 2017-12
Export 27633 2018-12
Import 28716 2018-12
Villkor För Handel 96.3 2018-10
Kapitalflöden 409 2018-09
Remitteringar 1887 2018-09
Guldreserver 227 2019-03
Utlandsskulden 1119846 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 2901 2018-09
Terrorism Index 4.06 2017-12
Vapen Sales 12 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4468 2017-12
Statliga Utgifter 25275 2018-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.2 2017-12
Statliga Intäkter 224454 2017-12
Statsskuld 541053 2018-09
Skatteutgifter 228976 2017-12
Asylansökningar 1810 2018-07
Credit - Betyg 88.19
Militära Utgifter 4290 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 2018-12
Social Security Rate För Företag 32.5 2018-12
Social Trygghet För Anställda 13.07 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -1.5 2019-01
Industriproduktion 2.5 2018-11
Industriproduktion (Månadsvis) 3.7 2018-11
Manufacturing Produktion 4.5 2018-11
Kapacitetsutnyttjande 79.5 2019-03
Konkurser 854 2018-12
Bilregistreringar 51074 2019-01
Internet hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerförändringar 1327 2018-09
Konkurrenskraft - Index 76.61 2018-12
Konkurrenskraft Rank 21 2018-12
Företagens Vinster 32107 2016-12
Korruption Index 75 2018-12
Korruption Placering 17 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 45 2018-12
Elproduktion 5896 2018-11
Gruv Produktion -3.9 2018-11
Stål Produktion 620 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -6 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.4 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.2 2018-12
Konsument - Spendera 55361 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 90637 2018-09
Personliga Besparingar 11.4 2018-09
Bankernas Utlåningsränta 1.57 2018-12
Konsumentkrediter 7994884 2018-12
Bensinpriser 1.56 2019-01
Hushållen Skuld Till Bnp 60.7 2018-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 105 2017-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1831 2018-10
Byggproduktionen 2.5 2018-11
Housing - Index 111 2018-09
Husägande Betyg 72.7 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Belgien - Ekonomiska indikatorer.