BELGIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-06
Arbetslöshet 6 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.17 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans 2004 2018-06
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2018-08
Lagren Marknaden 3768 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.7 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 % 2018-06
BNP 493 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 106816 Eur - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 110889 Eur - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 25199 Eur - Million 2018-03
Bnp Per Capita 46079 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 42659 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 540 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 4821 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 15481 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14012 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tjänster 18051 Eur - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6 % 2018-06
Egenföretagare 4031 Thousand 2018-03
Arbetslösa Personer 308098 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 68.1 % 2018-03
Långtidsarbetslöshet 3.1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 16.4 % 2018-06
Arbetskostnaderna 110 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 140685 2018-03
Minimilöner 1563 Eur / Månad 2018-06
Löne Tillväxt 3.7 % 2018-03
Befolkning 11.41 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.2 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 63.9 % 2018-03
Heltid 3519 Thousand 2018-03
Levnadslön Familj 1490 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1030 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 1140 Thousand 2018-03
Produktivitet 100 Indexpunkter 2017-06
Löner 3445 Eur / Månad 2015-12
Löner Högutbildad 3120 Eur / Månad 2017-12
Lönerna I Manufacturing 100 Indexpunkter 2018-03
Löner Lågutbildade 1890 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.17 % 2018-07
Inflation (Månad) 0.38 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 107 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 1.2 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 104 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 116 Indexpunkter 2018-06
Exportpriserna 117 Indexpunkter 2018-04
Importpriserna 121 Indexpunkter 2018-04
Mat Inflation 2.4 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 108 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 Indexpunkter 2018-07
Producentpriserna Förändras 7.14 % 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-07
Penningmängden M0 39705 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M1 212200 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 532800 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 553100 Eur - Million 2018-06
Banks Balansräkning 1068339 Eur - Million 2018-05
Valutareserven 22541 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 182296 Eur - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 260 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 2004 Eur - Million 2018-06
Export 33767 Eur - Million 2018-06
Import 31763 Eur - Million 2018-06
Kurantkonto 891 Eur - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp -0.2 % 2017-12
Villkor För Handel 97.16 Indexpunkter 2018-04
Kapitalflöden 271 Eur - Million 2018-03
Remitteringar 1657 Eur - Million 2018-03
Guldreserver 227 Ton 2018-06
Utlandsskulden 1111447 Eur - Million 2018-03
Utländska Direktinvesteringar 3119 Eur - Million 2018-03
Terrorism Index 4.66 2016-12
Vapen Sales 12 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 103 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4468 Eur - Million 2017-12
Statliga Utgifter 25093 Eur - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.2 % 2017-12
Statliga Intäkter 224454 Eur - Million 2017-12
Statsskuld 539714 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 228976 Eur - Million 2017-12
Asylansökningar 1345 Personer 2018-03
Credit - Betyg 88.19
Militära Utgifter 4290 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -1.3 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion -0.1 % 2018-05
Industriproduktion (Månadsvis) 1.2 % 2018-05
Manufacturing Produktion 0.6 % 2018-05
Kapacitetsutnyttjande 80 % 2018-09
Konkurser 852 Företag 2018-06
Bilregistreringar 42771 2018-07
Internet hastighet 16276 KBps 2017-03
IP-adresser 4372220 IP 2017-03
Lagerförändringar 909 Eur - Million 2018-03
Konkurrenskraft - Index 5.23 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 20 2018-12
Företagens Vinster 24520 Eur - Million 2015-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 52 2017-12
Elproduktion 5289 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion 4.5 % 2018-05
Stål Produktion 670 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 0 Percentage Points 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.2 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.3 % 2018-06
Konsument - Spendera 54485 Eur - Million 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 87874 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 10.9 % 2018-03
Bankernas Utlåningsränta 1.62 % 2018-06
Konsumentkrediter 8165204 Tusen Euro 2018-06
Bensinpriser 1.75 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 60.4 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 103 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1918 2017-12
Byggproduktionen 1.9 % 2018-05
Housing - Index 108 Indexpunkter 2018-03
Husägande Betyg 72.7 % 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 % 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 32.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 13.07 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.32 mm 2015-12
Temperatur 8.59 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Belgien - Ekonomiska indikatorer.