Marknader Senaste Referens
Valuta 1.12 2019-04
Lagren Marknaden 3852 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.46 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
Arbetslöshet 5.7 2019-02
Inflation - Betygsätt 2.33 2019-03
Inflation (Månad) 0.3 2019-03
Ränta 0 2019-04
Handelsbalans 1664 2019-02
Kurantkonto -3783 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Förtroendekommissionen -0.7 2019-03
Konsument - Confidence -7 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-02
Bygglov 1978 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2018-12
BNP 493 2017-12
Bnp Fasta Priser 110027 2018-12
Bruttonationalprodukt 114017 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 26223 2018-12
Bnp Per Capita 46079 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 42659 2017-12
Bnp Från Jordbruk 593 2018-12
Bnp Från Entreprenad 5321 2018-12
Bnp Från Tillverkning 16274 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14913 2018-12
Bnp Från Tjänster 19195 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.7 2019-02
Egenföretagare 4077 2018-12
Arbetslösa Personer 314266 2019-02
Arbetskraftsdeltagande 69.2 2018-09
Långtidsarbetslöshet 2.7 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 12.9 2018-12
Arbetskostnaderna 113 2018-12
Lediga Jobb 141730 2018-12
Minimilöner 1594 2019-06
Löne Tillväxt 3.1 2018-09
Befolkning 11.41 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.28 2018-12
Sysselsättningsgraden 65 2018-09
Heltid 3600 2018-12
Levnadslön Familj 1580 2018-12
Levnadslön Individuella 1090 2018-12
Deltid Sysselsättning 1158 2018-12
Produktivitet 100 2017-06
Löner 3489 2016-12
Löner Högutbildad 3050 2018-12
Lönerna I Manufacturing 94 2018-09
Löner Lågutbildade 1890 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.33 2019-03
Inflation (Månad) 0.3 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 109 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-03
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-03
Bnp-Deflatorn 104 2018-12
Producentpriserna 118 2019-02
Exportpriserna 126 2019-01
Importpriserna 125 2019-01
Mat Inflation 1.47 2019-02
KPI bostadshjälpmedel 111 2019-03
Cpi Transportfordon 107 2019-03
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107 2018-12
Producentpriserna Förändras 4.22 2019-02
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-04
Interbankränta -0.33 2019-03
Penningmängden M0 41904 2019-02
Penningmängden M1 216800 2019-02
Penningmängden M2 545200 2019-02
Penningmängden M3 573800 2019-02
Banks Balansräkning 1055553 2018-11
Valutareserven 23870 2019-02
Centralbanken Balansräkning 184841 2019-03
Privat skuld och BNP 261 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1664 2019-02
Kurantkonto -3783 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2018-12
Export 30283 2019-02
Import 28619 2019-02
Villkor För Handel 101 2019-01
Kapitalflöden 409 2018-09
Remitteringar 1887 2018-09
Guldreserver 227 2019-03
Utlandsskulden 1087237 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 2901 2018-09
Terrorism Index 4.06 2017-12
Vapen Sales 12 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 103 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4468 2017-12
Statliga Utgifter 25197 2018-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.2 2017-12
Statliga Intäkter 224454 2017-12
Statsskuld 542572 2018-12
Skatteutgifter 228976 2017-12
Asylansökningar 2270 2019-01
Credit - Betyg 88.19
Militära Utgifter 4290 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 34 2018-12
Personliga Skattesats 53.7 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.57 2018-12
Social Security Rate För Företag 32.5 2018-12
Social Trygghet För Anställda 13.07 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -0.7 2019-03
Industriproduktion 0.2 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -3.7 2018-12
Manufacturing Produktion 1.9 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 79.5 2019-03
Konkurser 909 2019-02
Bilregistreringar 54873 2019-03
Internet hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerförändringar 1970 2018-12
Konkurrenskraft - Index 76.61 2018-12
Konkurrenskraft Rank 21 2018-12
Företagens Vinster 32107 2016-12
Korruption Index 75 2018-12
Korruption Placering 17 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 45 2018-12
Elproduktion 6663 2019-02
Gruv Produktion 0.8 2018-12
Stål Produktion 515 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.1 2019-02
Konsument - Spendera 55142 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 90637 2018-09
Personliga Besparingar 11.4 2018-09
Bankernas Utlåningsränta 1.59 2019-02
Konsumentkrediter 7712548 2019-03
Bensinpriser 1.62 2019-03
Hushållen Skuld Till Bnp 60.7 2018-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 105 2017-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1978 2018-12
Byggproduktionen 4.7 2018-12
Housing - Index 110 2018-12
Husägande Betyg 72.7 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Belgien - Ekonomiska indikatorer.