Marknader Senaste Referens
Valuta 84.49 2019-08
Lagren Marknaden 5227 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Inflation - Betygsätt 5.52 2019-06
Ränta 6 2019-07
Handelsbalans -152 2019-05
Kurantkonto -936 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
BNP 274 2018-12
Bnp Fasta Priser 11055 2019-12
Bruttonationalprodukt 11550 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 8005 2019-12
Bnp Per Capita 1203 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 3879 2018-12
Bnp Från Jordbruk 10739 2019-06
Bnp Från Entreprenad 8068 2019-06
Bnp Från Tillverkning 25730 2019-06
Bnp Från Mining 1877 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881 2019-06
Bnp Från Tjänster 147462 2019-06
Bnp Från Transport 11672 2019-06
Bnp Från Verktyg 166844 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Egenföretagare 60.8 2016-12
Löner 13258 2017-12
Befolkning 164 2018-12
Levnadslön Familj 15100 2018-12
Levnadslön Individuella 8080 2018-12
Minimilöner 8000 2019-12
Pensionsåldern Män 59 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59 2018-12
Löner Högutbildad 9690 2018-12
Löner Lågutbildade 5210 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.52 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 260 2019-06
Bnp-Deflatorn 229 2019-12
Exportpriserna 226 2019-12
Importpriserna 259 2019-12
Cpi Transportfordon 243 2019-06
Mat Inflation 5.4 2019-06
Inflation (Månad) 0.31 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 6 2019-07
Interbankränta 3.46 2019-07
Penningmängden M0 1798 2019-05
Penningmängden M1 2734241 2019-05
Penningmängden M2 12052 2019-05
Penningmängden M3 1517156 2019-05
Valutareserven 31345 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 9490 2019-05
Värde Ränta 6.66 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -152 2019-05
Kurantkonto -936 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 269 2019-05
Import 421 2019-05
Villkor För Handel 87.1 2018-12
Kapitalflöden 2.02 2019-04
Remitteringar 1368 2019-06
Guldreserver 14 2019-06
Råolja Produktion 3 2019-04
Utlandsskulden 33.11 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 1583 2018-12
Terrorism Index 5.7 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -107584 2018-12
Statliga Utgifter 1598 2019-12
Statliga Intäkter 263911 2018-12
Skatteutgifter 371495 2018-12
Credit - Betyg 40
Militära Utgifter 3822 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Business Senaste Referens
Manufacturing Produktion 13 2019-02
Internet hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurrenskraft - Index 52.08 2018-12
Konkurrenskraft Rank 103 2018-12
Korruption Index 26 2018-12
Korruption Placering 149 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 176 2018-12
Elproduktion 4174 2019-02
Gruv Produktion 2.7 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 19294 2019-12
Disponibel Personlig Inkomst 65340 2018-12
Personliga Besparingar 5139 2018-12
Privat - Sektor - Credit 9766 2019-05
Konsumentkrediter 11384 2019-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Bangladesh - Ekonomiska indikatorer.