Marknader Senaste Referens
Valuta 84.49 2019-06
Lagren Marknaden 5416 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Inflation - Betygsätt 5.58 2019-04
Ränta 6 2019-05
Handelsbalans -145 2019-03
Kurantkonto -1728 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
BNP 250 2017-12
Bnp Fasta Priser 11055 2019-12
Bruttonationalprodukt 11550 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 8005 2019-12
Bnp Per Capita 1093 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 3524 2017-12
Bnp Från Jordbruk 10469 2018-06
Bnp Från Entreprenad 7360 2018-06
Bnp Från Tillverkning 22427 2018-06
Bnp Från Mining 1747 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3646 2018-06
Bnp Från Tjänster 136914 2018-06
Bnp Från Transport 10921 2018-06
Bnp Från Verktyg 150890 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Egenföretagare 60.8 2016-12
Löner 13258 2017-12
Befolkning 162 2017-12
Levnadslön Familj 15100 2018-12
Levnadslön Individuella 8080 2018-12
Minimilöner 8000 2019-12
Pensionsåldern Män 59 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59 2018-12
Löner Högutbildad 9690 2018-12
Löner Lågutbildade 5210 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.58 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 263 2019-04
Bnp-Deflatorn 229 2019-12
Exportpriserna 226 2019-12
Importpriserna 259 2019-12
Cpi Transportfordon 238 2019-04
Mat Inflation 5.54 2019-04
Inflation (Månad) 0.11 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 6 2019-05
Interbankränta 4.54 2019-05
Penningmängden M0 1595 2019-03
Penningmängden M1 2517129 2019-03
Penningmängden M2 11686 2019-03
Penningmängden M3 1474425 2019-03
Valutareserven 31345 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 9298 2019-03
Värde Ränta 5.61 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -145 2019-03
Kurantkonto -1728 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 272 2019-03
Import 417 2019-03
Villkor För Handel 87.1 2018-12
Kapitalflöden 0.02 2019-02
Remitteringar 1434 2019-04
Guldreserver 14 2019-06
Råolja Produktion 3 2019-02
Utlandsskulden 33.11 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 1583 2018-12
Terrorism Index 5.7 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -107584 2018-12
Statliga Utgifter 1598 2019-12
Statliga Intäkter 263911 2018-12
Skatteutgifter 371495 2018-12
Credit - Betyg 40
Militära Utgifter 3822 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Business Senaste Referens
Manufacturing Produktion 13 2019-02
Internet hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurrenskraft - Index 52.08 2018-12
Konkurrenskraft Rank 103 2018-12
Korruption Index 26 2018-12
Korruption Placering 149 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 176 2018-12
Elproduktion 4174 2019-02
Gruv Produktion 2.7 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 19294 2019-12
Disponibel Personlig Inkomst 65340 2018-12
Personliga Besparingar 5139 2018-12
Privat - Sektor - Credit 9547 2019-03
Konsumentkrediter 10963 2019-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Bangladesh - Ekonomiska indikatorer.