Marknader Senaste Referens
Valuta 83.65 2019-04
Lagren Marknaden 5240 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Inflation - Betygsätt 5.55 2019-03
Ränta 6 2019-03
Handelsbalans -193 2019-01
Kurantkonto -1354 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 27.1 2017-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
BNP 250 2017-12
Bnp Fasta Priser 10224 2018-12
Bruttonationalprodukt 10691 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 7044 2018-12
Bnp Per Capita 1093 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 3524 2017-12
Bnp Från Jordbruk 10469 2018-06
Bnp Från Entreprenad 7360 2018-06
Bnp Från Tillverkning 22427 2018-06
Bnp Från Mining 1747 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3646 2018-06
Bnp Från Tjänster 136914 2018-06
Bnp Från Transport 10921 2018-06
Bnp Från Verktyg 150890 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2017-12
Egenföretagare 60.8 2016-12
Löner 13258 2017-12
Befolkning 162 2017-12
Levnadslön Familj 15100 2018-12
Levnadslön Individuella 8080 2018-12
Minimilöner 8000 2019-12
Pensionsåldern Män 59 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59 2018-12
Arbetslösa Personer 2.7 2016-12
Löner Högutbildad 9690 2018-12
Löner Lågutbildade 5210 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.55 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 262 2019-03
Bnp-Deflatorn 219 2018-12
Exportpriserna 214 2018-12
Importpriserna 246 2018-12
Cpi Transportfordon 237 2019-03
Mat Inflation 5.72 2019-03
Inflation (Månad) 0.42 2019-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 6 2019-03
Interbankränta 4.36 2019-02
Penningmängden M0 1574 2019-01
Penningmängden M1 2516101 2019-01
Penningmängden M2 11546 2019-01
Penningmängden M3 1396923 2018-08
Valutareserven 32236 2019-02
Lån Till Den Privata Sektorn 9156 2019-01
Värde Ränta 5.61 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -193 2019-01
Kurantkonto -1354 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 272 2019-01
Import 465 2019-01
Villkor För Handel 87.1 2018-12
Kapitalflöden 0.17 2018-10
Remitteringar 1203 2018-12
Guldreserver 14 2019-03
Råolja Produktion 3 2018-12
Utlandsskulden 28.57 2017-12
Utländska Direktinvesteringar 1706 2017-12
Terrorism Index 5.7 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 27.1 2017-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -107584 2018-12
Statliga Utgifter 1446 2018-12
Statliga Intäkter 263911 2018-12
Skatteutgifter 371495 2018-12
Credit - Betyg 40
Militära Utgifter 3473 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Business Senaste Referens
Manufacturing Produktion 16.4 2018-11
Internet hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurrenskraft - Index 52.08 2018-12
Konkurrenskraft Rank 103 2018-12
Korruption Index 26 2018-12
Korruption Placering 149 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 176 2018-12
Elproduktion 4712 2018-11
Gruv Produktion -2.7 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 17099 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 65340 2018-12
Personliga Besparingar 5005 2017-12
Privat - Sektor - Credit 9056 2018-10
Konsumentkrediter 10868 2019-01


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Bangladesh - Ekonomiska indikatorer.