Marknader Senaste Referens
Valuta 84.67 2020-03
Lagren Marknaden 4008 2020-03

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
Arbetslöshet 4.2 2019-12
Inflation - Betygsätt 5.46 2020-02
Ränta 6 2020-02
Handelsbalans -136 2020-01
Kurantkonto -1008 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 30 2019-12
Coronavirus-fall 49 2020-03
Coronavirus - dödsfall 5 2020-03
Coronavirus återhämtat 19 2020-03

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.9 2018-12
BNP 286 2019-12
Bnp Fasta Priser 11055 2019-12
Bruttonationalprodukt 11550 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 8005 2019-12
Bnp Per Capita 1203 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 3879 2018-12
Bnp Från Jordbruk 10739 2019-06
Bnp Från Entreprenad 8068 2019-06
Bnp Från Tillverkning 25730 2019-06
Bnp Från Mining 1877 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3881 2019-06
Bnp Från Tjänster 147462 2019-06
Bnp Från Transport 11672 2019-06
Bnp Från Verktyg 166844 2019-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2019-12
Löner 13258 2017-12
Befolkning 165 2019-12
Levnadslön Familj 15100 2018-12
Levnadslön Individuella 8080 2018-12
Minimilöner 8000 2019-12
Pensionsåldern Män 59 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59 2018-12
Löner Högutbildad 9690 2018-12
Löner Lågutbildade 5210 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.46 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 276 2020-02
Bnp-Deflatorn 229 2019-12
Exportpriserna 226 2019-12
Importpriserna 259 2019-12
Cpi Transportfordon 249 2020-02
Mat Inflation 5 2020-02
Inflation (Månad) -0.19 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 6 2020-02
Interbankränta 5.06 2020-02
Penningmängden M0 1734 2020-01
Penningmängden M1 2728960 2020-01
Penningmängden M2 12976 2020-01
Penningmängden M3 1597260 2019-11
Valutareserven 32987 2020-02
Lån Till Den Privata Sektorn 10021 2020-01
Värde Ränta 6.66 2018-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -136 2020-01
Kurantkonto -1008 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 264 2020-01
Import 400 2020-01
Villkor För Handel 87.1 2018-12
Kapitalflöden 2.93 2019-12
Remitteringar 1639 2020-01
Guldreserver 13.97 2019-12
Råolja Produktion 3 2019-11
Utlandsskulden 33.11 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 1583 2018-12
Terrorism Index 5.21 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 27.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -107584 2018-12
Statliga Utgifter 1598 2019-12
Statliga Intäkter 263911 2018-12
Skatteutgifter 371495 2018-12
Credit - Betyg 40 2020-03
Militära Utgifter 3822 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 30 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2020-12

Business Senaste Referens
Manufacturing Produktion 12.8 2019-09
Internet hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurrenskraft - Index 52.12 2019-12
Konkurrenskraft Rank 105 2019-12
Korruption Index 26 2019-12
Korruption Placering 146 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 168 2019-12
Elproduktion 6919 2019-09
Gruv Produktion 2.9 2019-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 19294 2019-12
Disponibel Personlig Inkomst 65340 2018-12
Personliga Besparingar 5139 2018-12
Privat - Sektor - Credit 10116 2019-11
Konsumentkrediter 12455 2020-01

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 49 2020-03
Coronavirus - dödsfall 5 2020-03
Coronavirus återhämtat 19 2020-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Bangladesh - Ekonomiska indikatorer.