ÖSTERRIKE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2018-06
Arbetslöshet 6.9 2018-09
Inflation - Betygsätt 2 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans -119 2018-07
Statsskulden Till Bnp 78.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-10
Lagren Marknaden 3286 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.68 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.7 % 2018-06
BNP 417 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 82727 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 369 Eur - Million 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 19908 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 49129 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 45437 USD 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.9 % 2018-09
Egenföretagare 3812 Thousand 2018-08
Arbetslösa Personer 279899 2018-09
Långtidsarbetslöshet 1.7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 8.4 % 2018-08
Arbetskostnaderna 119 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 79575 2018-09
Löner 2646 Eur / Månad 2016-12
Lönerna I Manufacturing 136 Indexpunkter 2018-08
Befolkning 8.82 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.5 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 73 % 2018-06
Heltid 2991 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 60.8 % 2018-03
Levnadslön Familj 1660 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1010 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 1185 Thousand 2018-03
Produktivitet 106 Indexpunkter 2018-06
Löner Högutbildad 3580 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1630 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.8 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 106 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 Indexpunkter 2018-09
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 103 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 3.4 % 2018-08
Mat Inflation 1.3 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 105 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 105 Indexpunkter 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-09
Penningmängden M1 244900 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 338391 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 341393 Eur - Million 2018-08
Banks Balansräkning 824656 Eur - Million 2015-12
Valutareserven 19677 Eur - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 760520 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 148314 Eur - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 163 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -119 Eur - Million 2018-07
Export 12821 Eur - Million 2018-07
Import 12941 Eur - Million 2018-07
Kurantkonto 992 Eur - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 1.9 % 2017-12
Utlandsskulden 583571 Eur - Million 2018-06
Kapitalflöden -2364 Eur - Million 2018-06
Remitteringar 76 Eur - Million 2018-06
Turister 5422 Thousand 2018-08
Guldreserver 280 Ton 2018-09
Råolja Produktion 14 BBL/D/1K 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 577 Eur - Million 2018-06
Terrorism Index 1.52 2016-12
Vapen Sales 22 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 78.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 3237 Eur - Million 2018-08
Statliga Utgifter 16008 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 8693 Eur - Million 2018-08
Skatteutgifter 5456 Eur - Million 2018-08
Asylansökningar 985 Personer 2018-07
Credit - Betyg 95.88
Statsskuld 290331 Eur - Million 2017-12
Militära Utgifter 2881 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Tillverkning - Pmi 55 2018-09
Industriproduktion 4.8 % 2018-07
Industriproduktion (Månadsvis) -0.1 % 2018-07
Manufacturing Produktion 2.7 % 2018-07
Kapacitetsutnyttjande 88.7 % 2018-09
Nya Beställningar 120 Indexpunkter 2018-07
Bilregistreringar 24633 2018-09
Internet hastighet 14100 KBps 2017-03
IP-adresser 2593521 IP 2017-03
Förtroendekommissionen 7.5 Indexpunkter 2018-09
Lagerförändringar 1084 Eur - Million 2017-12
Konkurrenskraft - Index 5.25 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 18 2018-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 22 2017-12
Elproduktion 4414 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion 8.2 % 2018-07
Stål Produktion 321 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 9.9 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.9 % 2018-08
Konsument - Spendera 40819 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 14.07 % 2018-06
Konsumentkrediter 163794 Eur - Million 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 1.69 % 2018-08
Bensinpriser 1.57 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 48.5 % 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.28 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 10.1 % 2018-07
Housing - Index 119 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 16204 2018-03
Husägande Betyg 55 % 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 55 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.6 % 2017-12
Social Security Rate För Företag 21.48 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 18.12 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 18.83 mm 2015-12
Temperatur 1.39 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Österrike - Ekonomiska indikatorer.