ÖSTERRIKE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2018-06
Arbetslöshet 6.9 2018-07
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans -712 2018-05
Statsskulden Till Bnp 78.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-08
Lagren Marknaden 3246 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.53 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 % 2018-06
BNP 417 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 81205 Eur - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 369 Eur - Million 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 17350 Eur - Million 2018-03
Bnp Per Capita 49129 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 45437 USD 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.9 % 2018-07
Egenföretagare 3767 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 282583 2018-07
Långtidsarbetslöshet 1.7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 10 % 2018-06
Arbetskostnaderna 119 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 79099 2018-07
Löner 2646 Eur / Månad 2016-12
Lönerna I Manufacturing 136 Indexpunkter 2018-07
Befolkning 8.82 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.5 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 72 % 2018-03
Heltid 2991 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 60.8 % 2018-03
Levnadslön Familj 1660 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1010 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 1185 Thousand 2018-03
Produktivitet 104 Indexpunkter 2018-03
Löner Högutbildad 3580 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1630 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-07
Inflation (Månad) -0.2 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 105 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105 Indexpunkter 2018-07
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 103 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 3 % 2018-06
Mat Inflation 2 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 105 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 105 Indexpunkter 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-07
Penningmängden M1 244047 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 336461 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 339358 Eur - Million 2018-06
Banks Balansräkning 824656 Eur - Million 2015-12
Valutareserven 19754 Eur - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 755512 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 147726 Eur - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 163 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -712 Eur - Million 2018-05
Export 12274 Eur - Million 2018-05
Import 12986 Eur - Million 2018-05
Kurantkonto 5293 Eur - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 1.9 % 2017-12
Utlandsskulden 566186 Eur - Million 2018-03
Kapitalflöden 6911 Eur - Million 2018-03
Remitteringar 57 Eur - Million 2018-03
Turister 3736 Thousand 2018-06
Guldreserver 280 Ton 2018-06
Råolja Produktion 14 BBL/D/1K 2018-04
Utländska Direktinvesteringar 4293 Eur - Million 2018-03
Terrorism Index 1.52 2016-12
Vapen Sales 22 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 78.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 173 Eur - Million 2018-06
Statliga Utgifter 15875 Eur - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 6262 Eur - Million 2018-06
Skatteutgifter 6090 Eur - Million 2018-06
Asylansökningar 1110 Personer 2018-03
Credit - Betyg 95.88
Statsskuld 290331 Eur - Million 2017-12
Militära Utgifter 2881 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Tillverkning - Pmi 56.8 2018-07
Industriproduktion 6.2 % 2018-05
Industriproduktion (Månadsvis) 1.6 % 2018-05
Manufacturing Produktion 7.6 % 2018-05
Kapacitetsutnyttjande 88.7 % 2018-09
Nya Beställningar 121 Indexpunkter 2018-05
Bilregistreringar 41574 2018-07
Internet hastighet 14100 KBps 2017-03
IP-adresser 2593521 IP 2017-03
Förtroendekommissionen 6.4 Indexpunkter 2018-07
Lagerförändringar 1084 Eur - Million 2017-12
Konkurrenskraft - Index 5.25 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 18 2018-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 22 2017-12
Elproduktion 6338 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion -2.8 % 2018-05
Stål Produktion 474 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 8.7 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.9 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.4 % 2018-06
Konsument - Spendera 40543 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 7.53 % 2017-09
Konsumentkrediter 162101 Eur - Million 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 1.66 % 2018-06
Bensinpriser 1.53 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 49.1 % 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.28 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 6.7 % 2018-05
Housing - Index 118 Indexpunkter 2018-03
Bygglov 16204 2018-03
Husägande Betyg 55 % 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 55 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.6 % 2017-12
Social Security Rate För Företag 21.48 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 18.12 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 18.83 mm 2015-12
Temperatur 1.39 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Österrike - Ekonomiska indikatorer.