Marknader Senaste Referens
Valuta 613 2021-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.7 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.8 2020-09
Arbetslöshet 30.6 2020-12
Inflation - Betygsätt 24.41 2021-01
Inflation (Månad) 1.5 2021-01
Ränta 15.5 2021-02
Handelsbalans 1343 2020-06
Kurantkonto -134 2020-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Förtroendekommissionen -24 2020-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Coronavirus-fall 21086 2021-03
Coronavirus - dödsfall 515 2021-03
Coronavirus återhämtat 19657 2021-03

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.7 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.8 2020-09
BNP 94.64 2019-12
Bnp Per Capita 3104 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 6654 2019-12
Bnp Fasta Priser 362524 2020-09
Bnp Från Jordbruk 18741 2020-09
Bnp Från Entreprenad 28257 2020-09
Bnp Från Tillverkning 18247 2020-09
Bnp Från Mining 5718 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 29636 2020-09
Bnp Från Tjänster 54201 2020-09
Bnp Från Transport 1813 2020-09
Bnp Från Verktyg 3780 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 30.6 2020-12
Minimilöner 21454 2020-12
Befolkning 31.7 2019-12
Egenföretagare 10750 2020-12
Sysselsättningsgraden 62.8 2020-12
Arbetskraftsdeltagande 90.5 2020-12
Arbetslösa Personer 4748 2020-12
Ungdomsarbetslöshet 56.4 2020-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 24.41 2021-01
Inflation (Månad) 1.5 2021-01
Konsumentprisindex Kpi 102 2021-01
KPI bostadshjälpmedel 314 2020-12
Cpi Transportfordon 240 2020-12
Producentpriserna 302 2021-01
Producentpriserna Förändras 27.47 2021-01

Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2021-02
Interbankränta 13.34 2021-01
Värde Ränta 6.42 2019-12
Cash Reserveringsgrad 17 2020-11
Centralbanken Balansräkning 12577 2020-08
Valutareserven 8798 2021-01
Utlåningsräntan 15.5 2020-12
Lån Till Banker 963149 2020-12
Lån Till Den Privata Sektorn 4145287 2021-01
Penningmängden M1 5970303 2021-01
Penningmängden M2 12487272 2021-01
Penningmängden M3 12492086 2021-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1343 2020-06
Kurantkonto -134 2020-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Export 3453 2020-06
Import 2111 2020-06
Kapitalflöden -2083 2020-12
Råolja Produktion 1133 2021-01
Utlandsskulden 48797 2020-12
Utländska Direktinvesteringar 2587 2020-12
Terrorism Index 3.43 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Statliga Intäkter 5986 2019-12
Skatteutgifter 5980 2019-12
Credit - Betyg 21 2021-03
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.1 2019-12
Statliga Utgifter 4956 2019-12
Militära Utgifter 1810 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2020-12
Social Security Rate För Företag 8 2020-12
Social Trygghet För Anställda 3 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -24 2020-09
Industriproduktion 2.8 2020-03
Industriproduktion (Månadsvis) 3.8 2020-03
Manufacturing Produktion 8.6 2020-03
Internet hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurrenskraft - Index 38.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 136 2019-12
Korruption Index 27 2020-12
Korruption Placering 142 2020-12
Råolja 4 2021-02
Lätt Att Göra Affärer 177 2019-12
Gruv Produktion 3.4 2020-03

Konsument Senaste Referens
Bankernas Utlåningsränta 18.51 2020-08

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 21086 2021-03
Coronavirus - dödsfall 515 2021-03
Coronavirus återhämtat 19657 2021-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.