Marknader Senaste Referens
Valuta 484 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.8 2019-09
Arbetslöshet 30.7 2019-09
Inflation - Betygsätt 16.9 2019-12
Inflation (Månad) 1.91 2019-12
Ränta 15.5 2019-12
Handelsbalans 4933 2019-09
Kurantkonto 1894 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Statsskulden Till Bnp 80.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.8 2018-12
Förtroendekommissionen -7 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 17 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.8 2019-09
BNP 106 2018-12
Bnp Per Capita 3230 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 5725 2018-12
Bnp Fasta Priser 394217 2019-09
Bnp Från Jordbruk 19019 2019-09
Bnp Från Entreprenad 46962 2019-09
Bnp Från Tillverkning 16729 2019-09
Bnp Från Mining 7292 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 34820 2019-09
Bnp Från Tjänster 48150 2019-09
Bnp Från Transport 11629 2019-09
Bnp Från Verktyg 3350 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 30.7 2019-09
Minimilöner 21454 2019-03
Befolkning 30.81 2018-12
Egenföretagare 9352 2019-09
Sysselsättningsgraden 60 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 86.6 2019-09
Levnadslön Familj 149400 2018-12
Levnadslön Individuella 61900 2018-12
Arbetslösa Personer 4151 2019-09
Löner Högutbildad 211500 2018-12
Löner Lågutbildade 47400 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 56.1 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 16.9 2019-12
Inflation (Månad) 1.91 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 271 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 277 2019-10
Cpi Transportfordon 198 2019-10
Producentpriserna 229 2019-11
Producentpriserna Förändras 18.5 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2019-12
Interbankränta 19.66 2019-12
Värde Ränta 6.88 2018-12
Centralbanken Balansräkning 8684 2019-08
Valutareserven 6076 2019-11
Utlåningsräntan 10 2019-12
Lån Till Banker 972027 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 4346343 2019-10
Penningmängden M1 5074520 2019-11
Penningmängden M2 10220310 2019-11
Penningmängden M3 10227616 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4933 2019-09
Kurantkonto 1894 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Export 8141 2019-09
Import 3208 2019-09
Kapitalflöden -1297 2019-12
Råolja Produktion 1273 2019-11
Utlandsskulden 47554 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 6246 2019-12
Guldreserver 19.07 2018-10
Terrorism Index 3.78 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 80.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.8 2018-12
Statliga Intäkter 3668 2017-12
Skatteutgifter 4808 2017-12
Credit - Betyg 26 2020-01
Regeringen Budgetutskottet Värde -1140 2017-12
Statliga Utgifter 3813 2017-12
Militära Utgifter 2508 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 17 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14 2019-10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -7 2019-09
Industriproduktion -3.2 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -3.4 2019-09
Manufacturing Produktion 14.9 2019-09
Internet hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurrenskraft - Index 38.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 136 2019-12
Korruption Index 19 2018-12
Korruption Placering 165 2018-12
Råolja 5 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 177 2019-12
Gruv Produktion -7.8 2019-09
Konsument Senaste Referens
Bankernas Utlåningsränta 18.49 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.