Marknader Senaste Referens
Valuta 617 2020-09

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.8 2020-03
Arbetslöshet 32.7 2020-06
Inflation - Betygsätt 23.41 2020-08
Inflation (Månad) 1.83 2020-08
Ränta 15.5 2020-08
Handelsbalans 4087 2020-03
Kurantkonto 1216 2020-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Förtroendekommissionen -21 2020-06
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Coronavirus-fall 3991 2020-09
Coronavirus - dödsfall 152 2020-09
Coronavirus återhämtat 1445 2020-09

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.8 2020-03
BNP 94.64 2019-12
Bnp Per Capita 3104 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 6654 2019-12
Bnp Fasta Priser 382426 2020-03
Bnp Från Jordbruk 16727 2020-03
Bnp Från Entreprenad 45857 2020-03
Bnp Från Tillverkning 16591 2020-03
Bnp Från Mining 6621 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30627 2020-03
Bnp Från Tjänster 52084 2020-03
Bnp Från Transport 9648 2020-03
Bnp Från Verktyg 4008 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 32.7 2020-06
Minimilöner 21454 2020-12
Befolkning 31.7 2019-12
Egenföretagare 9751 2020-06
Sysselsättningsgraden 58.9 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 87.5 2020-06
Arbetslösa Personer 4738 2020-06
Ungdomsarbetslöshet 50.8 2020-06

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 23.41 2020-08
Inflation (Månad) 1.83 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 315 2020-08
KPI bostadshjälpmedel 300 2020-08
Cpi Transportfordon 223 2020-08
Producentpriserna 271 2020-08
Producentpriserna Förändras 24.1 2020-08

Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2020-08
Interbankränta 15.28 2020-08
Värde Ränta 6.42 2019-12
Cash Reserveringsgrad 15 2020-05
Centralbanken Balansräkning 13431 2020-05
Valutareserven 5928 2020-07
Utlåningsräntan 15.5 2020-07
Lån Till Banker 869354 2020-05
Lån Till Den Privata Sektorn 4300995 2020-02
Penningmängden M1 5299487 2020-07
Penningmängden M2 10902754 2020-07
Penningmängden M3 10907566 2020-07

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4087 2020-03
Kurantkonto 1216 2020-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Export 6537 2020-03
Import 2450 2020-03
Kapitalflöden -1415 2020-12
Råolja Produktion 1266 2020-08
Utlandsskulden 47554 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 1559 2020-12
Terrorism Index 3.78 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Statliga Intäkter 5986 2019-12
Skatteutgifter 5980 2019-12
Credit - Betyg 21 2020-09
Regeringen Budgetutskottet Värde 6.1 2019-12
Statliga Utgifter 4956 2019-12
Militära Utgifter 2508 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2020-12
Social Security Rate För Företag 8 2020-12
Social Trygghet För Anställda 3 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -21 2020-06
Industriproduktion 2.8 2020-03
Industriproduktion (Månadsvis) 3.8 2020-03
Manufacturing Produktion 8.6 2020-03
Internet hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurrenskraft - Index 38.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 136 2019-12
Korruption Index 26 2019-12
Korruption Placering 146 2019-12
Råolja 1 2020-08
Lätt Att Göra Affärer 177 2019-12
Gruv Produktion 3.4 2020-03

Konsument Senaste Referens
Bankernas Utlåningsränta 19.5 2020-05

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 3991 2020-09
Coronavirus - dödsfall 152 2020-09
Coronavirus återhämtat 1445 2020-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.