Marknader Senaste Referens
Valuta 571 2020-07

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.8 2019-12
Arbetslöshet 31.8 2019-12
Inflation - Betygsätt 21.82 2020-05
Inflation (Månad) 1.94 2020-05
Ränta 15.5 2020-06
Handelsbalans 5593 2019-12
Kurantkonto 1894 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Förtroendekommissionen -4 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Coronavirus-fall 353 2020-07
Coronavirus - dödsfall 18 2020-07
Coronavirus återhämtat 107 2020-07

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.8 2019-12
BNP 94.64 2019-12
Bnp Per Capita 3104 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 5725 2018-12
Bnp Fasta Priser 400841 2019-12
Bnp Från Jordbruk 14745 2019-12
Bnp Från Entreprenad 56413 2019-12
Bnp Från Tillverkning 18971 2019-12
Bnp Från Mining 7303 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 34614 2019-12
Bnp Från Tjänster 51392 2019-12
Bnp Från Transport 10433 2019-12
Bnp Från Verktyg 3930 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 31.8 2019-12
Minimilöner 21454 2020-12
Befolkning 31.7 2019-12
Egenföretagare 9925 2019-12
Sysselsättningsgraden 60.3 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 88.4 2019-12
Arbetslösa Personer 4627 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 56.5 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 21.82 2020-05
Inflation (Månad) 1.94 2020-05
Konsumentprisindex Kpi 298 2020-05
KPI bostadshjälpmedel 292 2020-04
Cpi Transportfordon 213 2020-04
Producentpriserna 255 2020-05
Producentpriserna Förändras 21.91 2020-05

Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2020-06
Interbankränta 14.81 2020-05
Värde Ränta 6.42 2019-12
Cash Reserveringsgrad 15 2020-05
Centralbanken Balansräkning 12546 2020-04
Valutareserven 5952 2020-05
Utlåningsräntan 15.5 2020-03
Lån Till Banker 1103771 2020-02
Lån Till Den Privata Sektorn 4300995 2020-02
Penningmängden M1 5467777 2020-05
Penningmängden M2 11032053 2020-05
Penningmängden M3 11037132 2020-05

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 5593 2019-12
Kurantkonto 1894 2019-12
Bytesbalans Till Bnp 6.1 2019-12
Export 8669 2019-12
Import 3086 2019-12
Kapitalflöden -1297 2019-12
Råolja Produktion 1222 2020-05
Utlandsskulden 47554 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 6246 2019-12
Guldreserver 19.07 2018-10
Terrorism Index 3.78 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 111 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2019-12
Statliga Intäkter 3668 2017-12
Skatteutgifter 4808 2017-12
Credit - Betyg 23 2020-07
Regeringen Budgetutskottet Värde -1140 2017-12
Statliga Utgifter 3813 2017-12
Militära Utgifter 2508 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 17 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2020-12
Social Security Rate För Företag 8 2020-12
Social Trygghet För Anställda 3 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -4 2019-12
Industriproduktion -3.2 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -3.4 2019-09
Manufacturing Produktion 14.9 2019-09
Internet hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurrenskraft - Index 38.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 136 2019-12
Korruption Index 26 2019-12
Korruption Placering 146 2019-12
Råolja 0 2020-05
Lätt Att Göra Affärer 177 2019-12
Gruv Produktion -7.8 2019-09

Konsument Senaste Referens
Bankernas Utlåningsränta 19.24 2020-02

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 353 2020-07
Coronavirus - dödsfall 18 2020-07
Coronavirus återhämtat 107 2020-07


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.