Senaste Föregående
Valuta 410 408
Bnp-Tillväxt 1.6 0.5 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.2 0.9 Procent
Arbetslöshet 32.9 34.1 Procent
Inflation - Betygsätt 25.79 27 Procent
Inflation (Månad) 1.12 1.56 Procent
Ränta 20 20 Procent
Handelsbalans 6878 5557 Usd - Million
Kurantkonto 3740 872 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp 12.4 1.6 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 85 120 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -2.3 -4 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 1 -2 Poäng
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 30 Procent
Personliga Skattesats 25 17 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt 1.6 0.5 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.2 0.9 Procent
BNP 62.31 89.42 Usd - Miljard
Bnp Per Capita 3214 3459 USD
Bnp Per Capita Ppp 6198 6670 USD
BNP-tillväxt för helåret 0.7 -5.6 Procent
Bnp Fasta Priser 387533 358782 Aoa - Milj
Bnp Från Jordbruk 17677 22221 Aoa - Milj
Bnp Från Entreprenad 39292 33049 Aoa - Milj
Bnp Från Tillverkning 18290 17024 Aoa - Milj
Bnp Från Mining 8808 5628 Aoa - Milj
Bnp Från Offentlig Förvaltning 32322 34167 Aoa - Milj
Bnp Från Tjänster 61185 59942 Aoa - Milj
Bnp Från Transport 13909 6203 Aoa - Milj
Bnp Från Verktyg 3879 3490 Aoa - Milj
Senaste Föregående
Arbetslöshet 32.9 34.1 Procent
Minimilöner 32181 21454 AOA / Månad
Befolkning 33 32 Million
Egenföretagare 10888 10649 Tusentals
Sysselsättningsgraden 61.2 60.5 Procent
Arbetskraftsdeltagande 91.3 91.8 Procent
Arbetslösa Personer 5349 5517 Tusentals
Ungdomsarbetslöshet 59.8 59.2 %
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 25.79 27 Procent
Inflation (Månad) 1.12 1.56 Procent
Konsumentprisindex Kpi 135 134 Poäng
Mat Inflation 30.4 33.1 Procent
KPI bostadshjälpmedel 376 370 Poäng
Cpi Transportfordon 315 310 Poäng
Producentpriserna 420 414 Poäng
Producentpriserna Förändras 30.07 31.11 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 52.74 55.28 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 17896626 18756893 doser
Coronavirus-fall 99287 99194 Personer
Coronavirus - dödsfall 1900 1899 Personer
Senaste Föregående
Ränta 20 20 Procent
Interbankränta 18.21 19.83 Procent
Värde Ränta 7.05 6.2 Procent
Cash Reserveringsgrad 17 17 Procent
Centralbanken Balansräkning 11242 11959 Aoa - Miljard
Valutareserven 14767 14176 Usd - Million
Utlåningsräntan 25 25 Procent
Lån Till Banker 752285 761141 Milj - Aoa
Lån Till Den Privata Sektorn 4257888 4298230 Milj - Aoa
Penningmängden M1 5768359 5758402 Aoa - Milj
Penningmängden M2 10848137 10805297 Aoa - Milj
Penningmängden M3 10848137 10805297 Aoa - Milj
Senaste Föregående
Handelsbalans 6878 5557 Usd - Million
Kurantkonto 3740 872 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp 12.4 1.6 Procent Av Bnp
Export 10024 8802 Usd - Million
Import 3145 3245 Usd - Million
Kapitalflöden -3190 -2083 Usd - Million
Råolja Produktion 1183 1133 BBL/D/1K
Utlandsskulden 50132 50114 Usd - Million
Utländska Direktinvesteringar 3301 6311 Usd - Million
Remitteringar 3.39 2.73 Usd - Million
Terrorism Index 3.43 3.78
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 85 120 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -2.3 -4 Procent Av Bnp
Statliga Intäkter 8105 6125 Aoa - Miljard
Skatteutgifter 9087 7393 Aoa - Miljard
Credit - Betyg 23
Regeringen Budgetutskottet Värde -982 -1268 Aoa - Miljard
Statliga Utgifter 5930 4956 Aoa - Miljard
Militära Utgifter 1301 1471 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 30 Procent
Personliga Skattesats 25 17 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14 14 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 11 Procent
Social Security Rate För Företag 8 8 Procent
Social Trygghet För Anställda 3 3 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 1 -2 Poäng
Industriproduktion 5.2 1.1 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 0.7 Procent
Manufacturing Produktion 7.4 10.6 Procent
Internet hastighet 3719 2892 KBps
IP-adresser 156892 171208 IP
Konkurrenskraft - Index 38.11 37.06 Poäng
Konkurrenskraft Rank 136 137
Korruption Index 29 27 Poäng
Korruption Placering 136 142
Råolja 6 6
Lätt Att Göra Affärer 177 173
Gruv Produktion 4.8 -2.5 Procent
Senaste Föregående
Bankernas Utlåningsränta 20.4 18.53 Procent


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.