Marknader Senaste Referens
Valuta 358 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.4 2019-03
Arbetslöshet 28.8 2018-12
Inflation - Betygsätt 17.24 2019-07
Inflation (Månad) 1.52 2019-07
Ränta 15.5 2019-08
Handelsbalans 4022 2019-03
Kurantkonto 7502 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 7.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 80.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.8 2018-12
Förtroendekommissionen -9 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 17 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.4 2019-03
BNP 106 2018-12
Bnp Per Capita 3230 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 5725 2018-12
Bnp Fasta Priser 390102 2019-03
Bnp Från Jordbruk 16651 2019-03
Bnp Från Entreprenad 44587 2019-03
Bnp Från Tillverkning 14950 2019-03
Bnp Från Mining 6610 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30278 2019-03
Bnp Från Tjänster 57180 2019-03
Bnp Från Transport 9712 2019-03
Bnp Från Verktyg 3858 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 28.8 2018-12
Minimilöner 21454 2019-03
Befolkning 29.78 2017-12
Levnadslön Familj 149400 2018-12
Levnadslön Individuella 61900 2018-12
Löner Högutbildad 211500 2018-12
Löner Lågutbildade 47400 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 17.24 2019-07
Inflation (Månad) 1.52 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 251 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 242 2018-09
Cpi Transportfordon 180 2018-09
Producentpriserna 215 2019-07
Producentpriserna Förändras 17.24 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2019-08
Interbankränta 14.65 2019-07
Värde Ränta 6.88 2018-12
Centralbanken Balansräkning 7556 2019-03
Valutareserven 3484 2019-06
Utlåningsräntan 17 2019-07
Lån Till Banker 609061 2019-03
Lån Till Den Privata Sektorn 3649126 2019-03
Penningmängden M1 4297283 2019-06
Penningmängden M2 8183747 2019-06
Penningmängden M3 8190034 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4022 2019-03
Kurantkonto 7502 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 7.6 2018-12
Export 8728 2019-03
Import 4706 2019-03
Kapitalflöden -6233 2018-12
Råolja Produktion 1259 2019-07
Utlandsskulden 46982 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 7650 2018-12
Guldreserver 19.07 2018-10
Terrorism Index 4.47 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 80.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.8 2018-12
Statliga Intäkter 3668 2017-12
Skatteutgifter 4808 2017-12
Credit - Betyg 41.25
Regeringen Budgetutskottet Värde -1140 2017-12
Statliga Utgifter 3813 2017-12
Militära Utgifter 2508 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 17 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 3 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -9 2019-03
Industriproduktion -4.4 2019-03
Industriproduktion (Månadsvis) 0 2019-03
Manufacturing Produktion 10.1 2019-03
Internet hastighet 3719 2017-03
IP-adresser 156892 2017-03
Konkurrenskraft - Index 37.06 2018-12
Konkurrenskraft Rank 137 2018-12
Korruption Index 19 2018-12
Korruption Placering 165 2018-12
Råolja 5 2019-07
Lätt Att Göra Affärer 173 2018-12
Gruv Produktion -6.8 2019-03
Konsument Senaste Referens
Bankernas Utlåningsränta 18.73 2019-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Angola - Ekonomiska indikatorer.