Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 249.45 249 249 249 249 249
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
Arbetslöshet 12.90 13.6 13.6 13 13 13
Inflation - Betygsätt 9.49 15 14 13 11 9
Ränta 27.00 27 27 27 27 25
Handelsbalans -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
Bytesbalans Till Bnp -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 63.20 58 58 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
BNP 26.91 27 27 32 32 32
Bnp Fasta Priser 3130050000.00 2929726800 3004848000 3036148500 3170740650 2914702560
Bruttonationalprodukt 5544110000.00 5189286960 5322345600 5377786700 5616183430 5162675232
Bnp Per Capita 667.90 420 420 420 420 420
Bnp Per Capita Ppp 2285.00 980 980 980 980 980
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.90 13.6 13.6 13 13 13
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.49 15 14 13 11 9
Kärna Konsumentprisindexet 179.15 175 175 175 175 174
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 27.00 27 27 27 27 25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
Bytesbalans Till Bnp -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 63.20 58 58 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Statliga Utgifter 543268000.00 508498848 521537280 526969960 550330484 505891162
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 14980251105.00 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.