Volkswagen | Leverantörsskulder

Last Quarter:

21.8B EUR

Förra Året:

19.5B EUR


Forecast Data Chart