Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
Arbetslöshet 3.30 5 9 9 9 9
Inflation - Betygsätt 9.40 8.9 8 8 8 8
Handelsbalans 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
Kurantkonto -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statsskulden Till Bnp 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
BNP 40.76 42 45 45 45 45
Bnp Fasta Priser 42.10 44.5 44.33 44.54 44.62 47.3
Bnp Per Capita 7647.90 7716 7900 7900 7900 7900
Bnp Per Capita Ppp 17129.00 17286 17700 17700 17700 17700
Fasta Bruttoinvesteringar 20.87 22.5 23.4 23.4 23.4 23.4
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.30 5 9 9 9 9
Befolkning 5.85 5.88 5.91 5.91 5.91 5.91
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 57 57 57 57 57
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 9.40 8.9 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
Kurantkonto -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 2254.56 4454 4501 4501 4501 4501
Export 9809.20 8903 9563 9563 9563 9563
Råolja Produktion 250.00 245 245 245 245 245
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Statliga Utgifter 3.80 4.02 4 4.02 4.03 4.27
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 4.63 4.9 4.88 4.9 4.91 5.21


Turkmenistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.