Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 3.5 5.5 6.5 6.5 6
Arbetslöshet 3.90 4 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 13.40 11 10.5 10 10 12.5
Handelsbalans 7222.00 5062 4074 3827 3827 5062
Kurantkonto 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
Bytesbalans Till Bnp 5.10 -3.1 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 29.30 32.9 34.5 34.5 34.5 34.5
Statliga Budgetutskottet -0.90 -3.1 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 3.5 5.5 6.5 6.5 6
BNP 40.76 40.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Bnp Fasta Priser 43.27 47.3 44.79 45.65 46.08 49.8
Bnp Per Capita 7647.90 8312 8645 8645 8645 8645
Bnp Per Capita Ppp 14845.30 17700 17700 17700 17533 18227
Fasta Bruttoinvesteringar 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.90 4 4 4 4 4
Befolkning 5.94 6.03 6.12 6.12 6.12 6.12
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 57 57 57 57 57

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 13.40 11 10.5 10 10 12.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 7222.00 5062 4074 3827 3827 5062
Kurantkonto 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
Bytesbalans Till Bnp 5.10 -3.1 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 2912.79 6002 6502 6502 6502 6502
Export 9695.39 10076 10328 10328 10328 10328
Råolja Produktion 190.00 245 245 245 245 245

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 29.30 32.9 34.5 34.5 34.5 34.5
Statliga Budgetutskottet -0.90 -3.1 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 3.90 4.27 4.04 4.11 4.15 4.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 4.80 5.21 4.97 5.07 5.11 5.48


Turkmenistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.