Jan/03 Nyårsdagen
Jan/16 Revolution and Youth Day
Mar/22 Självständighetsdagen
Apr/11 Martyrs’ Day
May/03 Labor - Dag
May/05 Arabiskt nyår
Jul/12 Eid - Till - Adha
Jul/27 Republikens Dag
Aug/01 Islamiska Nyåret
Aug/15 Women’s Day
Oct/10 Milad - A - Nabi
Oct/17 Evacuation Day