Jan/01 Nyårsdagen
Jan/14 Revolution and Youth Day
Mar/20 Självständighetsdagen
Apr/09 Martyrernas dag
May/01 Labor - Dag
May/02 Arabiskt nyår
May/03 Arabiskt nyår
May/04 Arabiskt nyår
Jul/09 Eid - Till - Adha
Jul/10 Eid - Till - Adha
Jul/25 Republikens Dag
Jul/30 Islamiska Nyåret
Aug/13 Women’s Day
Oct/08 Milad - A - Nabi
Oct/15 Evacuation Day