Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 555.00 561 566 572 578 589

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.8 3 3.9 4.3 4.6
Arbetslöshet 4.10 4 4 3.8 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 6.80 8 6.8 5 4.3 4
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -2.8 -2.8 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 29.50 35 35 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4.4 -4.4 -3.5 -3.5 -3.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.8 3 3.9 4.3 4.6
BNP 7.57 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Bnp Per Capita 692.51 655 655 655 655 730
Bnp Per Capita Ppp 2107.88 1570 1570 1570 1570 1590

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.10 4 4 3.8 3.8 3.8
Befolkning 8.28 8.67 8.46 8.46 8.46 8.65

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 6.80 8 6.8 5 4.3 4
Mat Inflation 14.50 18 13 10 8 6
Inflation (Månad) 1.10 0.7 0.3 0.3 0.1 0.8
Konsumentprisindex Kpi 113.70 114 114 112 117 119

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -2.8 -2.8 -2.3 -2.3 -2.3

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 29.50 35 35 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4.4 -4.4 -3.5 -3.5 -3.5
Militära Utgifter 112.60 100 98 98 98 98

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.