Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 585.45 586 590 595 599 608
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
Arbetslöshet 1.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflation - Betygsätt -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2
Statsskulden Till Bnp 19.60 27 27 27 27 30
Statliga Budgetutskottet -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
BNP 5.30 5.8 5.8 5.8 5.8 6
Bnp Per Capita 672.50 740 740 740 740 765
Bnp Per Capita Ppp 1565.50 1650 1650 1650 1650 1740
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 1.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Befolkning 7.89 8.33 8.33 8.33 8.27 8.46
Löner Högutbildad 196600.00 198600 198600 198600 200000 210600
Löner Lågutbildade 33300.00 34300 34300 34300 35300 36300
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
Mat Inflation -3.20 1.4 1.8 2 2.2 2.3
Konsumentprisindex Kpi 103.50 104 107 104 106 108
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 19.60 27 27 27 27 30
Statliga Budgetutskottet -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
Militära Utgifter 98.40 100 100 100 100 98
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.