Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 603.50 608 612 617 621 630

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 -4 -4 -4 -2.3 -2.3
Arbetslöshet 1.70 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt -0.30 2.6 1.8 2 1.5 2.2
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 20.40 40 40 40 32 32
Statliga Budgetutskottet -6.70 -8 -8 -8 -6.7 -6.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 -4 -4 -4 -2.3 -2.3
BNP 5.40 5.8 5.8 5.8 6 6
Bnp Per Capita 672.50 740 740 740 765 765
Bnp Per Capita Ppp 1565.50 1650 1650 1650 1597 1740

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 1.70 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5
Befolkning 8.19 8.33 8.33 8.27 8.67 8.46
Löner Högutbildad 196600.00 198600 198600 200000 200000 210600

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.30 2.6 1.8 2 1.5 2.2
Mat Inflation -3.20 2.7 2.6 2.5 2.3 2.3
Inflation (Månad) 0.00 0.9 1.2 1.6 -0.4 1.3
Konsumentprisindex Kpi 103.50 109 105 106 105 108

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 20.40 40 40 40 32 32
Statliga Budgetutskottet -6.70 -8 -8 -8 -6.7 -6.7
Militära Utgifter 98.40 100 100 100 100 98

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.