Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 580.20 585 589 593 598 606

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
Arbetslöshet 1.70 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 2 1.5 1.7 2.2
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 20.40 40 40 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -6.70 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
BNP 5.46 4.7 4.7 5.2 5.2 5.2
Bnp Per Capita 672.50 740 740 765 765 765
Bnp Per Capita Ppp 1565.50 1650 1650 1650 1597 1740

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.70 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5
Befolkning 8.19 8.33 8.27 8.67 8.67 8.46

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 2 1.5 1.7 2.2
Mat Inflation 4.60 4 3.5 2.7 3 4
Inflation (Månad) 0.60 -0.1 0.4 -0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 106.70 105 106 107 109 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 20.40 40 40 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -6.70 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7
Militära Utgifter 98.40 100 100 100 100 98

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.