Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 558.00 565 569 573 577 586

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
Arbetslöshet 1.70 2 2 2.2 2 2
Inflation - Betygsätt 1.50 1.7 2 1.6 2.3 1.7
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 29.50 40 40 37 37 37
Statliga Budgetutskottet -6.70 -7 -7 -4.7 -4.7 -4.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
BNP 5.46 4.7 4.7 5.2 5.2 5.2
Bnp Per Capita 695.80 620 620 655 655 655
Bnp Per Capita Ppp 1595.90 1490 1490 1570 1570 1570

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.70 2 2 2.2 2 2
Befolkning 8.19 8.33 8.27 8.67 8.67 8.46

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.50 1.7 2 1.6 2.3 1.7
Mat Inflation 3.40 2 3.4 2 0.6 2
Inflation (Månad) 0.60 -0.1 0.4 -0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 105.70 104 106 108 108 107

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 29.50 40 40 37 37 37
Statliga Budgetutskottet -6.70 -7 -7 -4.7 -4.7 -4.7
Militära Utgifter 98.40 100 100 100 100 98

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.