Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 551.74 540 544 548 552 560

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 2 3.5 4 4 5
Arbetslöshet 1.70 2.2 2 2 2 1.8
Inflation - Betygsätt 2.30 1.6 2.3 0.8 1.7 1.7
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
Statsskulden Till Bnp 29.50 37 37 37 37 25
Statliga Budgetutskottet -6.70 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 2 3.5 4 4 5
BNP 5.46 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Bnp Per Capita 695.80 655 655 655 655 730
Bnp Per Capita Ppp 1595.90 1570 1570 1570 1570 1590

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 1.70 2.2 2 2 2 1.8
Befolkning 8.19 8.67 8.67 8.67 8.46 8.65

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.30 1.6 2.3 0.8 1.7 1.7
Mat Inflation 7.20 2 0.6 1.6 2 3
Inflation (Månad) 0.00 -0.4 0.3 0.3 0.3 1
Konsumentprisindex Kpi 105.90 111 106 108 114 114

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 29.50 37 37 37 37 25
Statliga Budgetutskottet -6.70 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4
Militära Utgifter 98.40 100 100 100 98 98

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.