Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 583.50 588 592 596 599 607
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.8 4.8 4.5 4.8 5.6
Arbetslöshet 1.80 2 2 2 2 2
Inflation - Betygsätt 1.30 1.3 3.6 3.4 2.8 3
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3
Statsskulden Till Bnp 19.60 25 25 27 27 27
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.8 4.8 4.5 4.8 5.6
BNP 5.30 5.4 5.4 5.8 5.8 5.8
Bnp Per Capita 672.50 690 690 740 740 740
Bnp Per Capita Ppp 1565.50 1580 1580 1650 1650 1650
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 1.80 2 2 2 2 2
Löner Högutbildad 196600.00 196600 198600 198600 198600 200000
Löner Lågutbildade 33300.00 33300 34300 34300 34300 35300
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.30 1.3 3.6 3.4 2.8 3
Mat Inflation 1.90 2.7 3 1.6 1.6 1.6
Konsumentprisindex Kpi 106.30 103 108 108 108 111
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 19.60 25 25 27 27 27
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.