Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 626.00 632 638 643 648 659

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6 5.3 5.6 6 6.2
Arbetslöshet 4.10 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7
Inflation - Betygsätt 7.50 6.5 5.3 4.7 3.4 3
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
Statsskulden Till Bnp 29.50 33 33 33 33 30
Statliga Budgetutskottet -4.70 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.50 6 5.3 5.6 6 6.2
BNP 7.57 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4
Bnp Per Capita 626.62 650 650 650 650 670
Bnp Per Capita Ppp 2107.88 1570 1570 1590 1590 1590

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.10 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7
Befolkning 8.28 8.46 8.46 8.65 8.65 8.65

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.50 6.5 5.3 4.7 3.4 3
Mat Inflation 16.80 16 14 10 7 5
Inflation (Månad) 1.50 1.8 -0.1 1.3 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 117.90 120 118 119 120 123

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 29.50 33 33 33 33 30
Statliga Budgetutskottet -4.70 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Militära Utgifter 112.60 98 98 98 98 98

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Kapacitetsutnyttjande 77.60 75 72.8 73 71 72


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.