Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 587.22 597 601 606 610 619
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
Arbetslöshet 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflation - Betygsätt 0.40 0.5 -0.1 0.8 1.6 2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
Statsskulden Till Bnp 19.60 25 27 27 27 27
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
BNP 5.30 5.4 5.8 5.8 5.8 5.8
Bnp Per Capita 672.50 690 740 740 740 740
Bnp Per Capita Ppp 1565.50 1580 1650 1650 1650 1650
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
Löner Högutbildad 196600.00 198600 198600 198600 198600 200000
Löner Lågutbildade 33300.00 34300 34300 34300 34300 35300
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 0.5 -0.1 0.8 1.6 2
Mat Inflation -1.10 -0.8 1.4 1.8 2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 102.50 104 104 107 104 107
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 19.60 25 27 27 27 27
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.