Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 545.50 541 545 549 553 561

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.20 3.5 1.8 3 3.9 4.6
Arbetslöshet 4.10 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9
Inflation - Betygsätt 3.00 2.3 1.5 1.7 1.9 2.4
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
Statsskulden Till Bnp 29.50 37 37 37 37 25
Statliga Budgetutskottet -0.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.20 3.5 1.8 3 3.9 4.6
BNP 5.46 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Bnp Per Capita 695.80 655 655 655 655 730
Bnp Per Capita Ppp 1595.90 1570 1570 1570 1570 1590

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.10 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9
Befolkning 8.28 8.67 8.67 8.46 8.46 8.65

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.00 2.3 1.5 1.7 1.9 2.4
Mat Inflation 1.20 2.6 1.6 2 2.3 3
Inflation (Månad) -0.70 1 0.6 0.3 0.3 0.8
Konsumentprisindex Kpi 109.70 108 107 109 109 112

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 29.50 37 37 37 37 25
Statliga Budgetutskottet -0.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4
Militära Utgifter 112.60 100 100 98 98 98

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Togo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.