Telstra | Leverantörsskulder

Last Quarter:

4.05B AUD

Förra Året:

1.25B AUD