TransAlta | Leverantörsskulder

Last Quarter:

299M CAD

Förra Året:

334M CAD