Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1256.00 1272 1288 1304 1321 1353

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -3 -3 3 3 3
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3
Inflation - Betygsätt 13.10 18 12 10 14 12
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -3 -3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 689392.00 725511 725511 770387 770387 747276

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3
Befolkning 16.73 16.59 16.59 16.43 16.43 16.43

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 13.10 18 12 10 14 12
Mat Inflation 15.60 26 26.3 26.3 26.3 26.3
Konsumentprisindex Kpi 880.23 1039 986 968 1003 1104

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Export 328519.00 237816 237816 237816 237816 237816

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.