Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 435.00 441 446 452 458 470
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 435.00 441 446 452 458 470
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 747949.00 615974 660889 770387 770387 634454
Arbetslöshet 14.90 23 22 22 22 22
Inflation - Betygsätt 3.80 17 20 20 18 12
Mat Inflation -0.50 26 26 26 26 26.3
Konsumentprisindex Kpi 811.20 914 938 938 938 1024
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 747949.00 615974 660889 770387 770387 634454
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 14.90 23 22 22 22 22
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.80 17 20 20 18 12
Mat Inflation -0.50 26 26 26 26 26.3
Konsumentprisindex Kpi 811.20 914 938 938 938 1024
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.