Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 515.00 515 515 515 515 515
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 -4 3 3 3
Arbetslöshet 14.90 23 23 22 22 22
Inflation - Betygsätt 1.10 18.5 17 20 20 12
Handelsbalans -1909953.00 -1904456 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799
Bytesbalans Till Bnp -0.62 -10 -10 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 30.01 70 70 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 -4 3 3 3
BNP 73.67 65 65 75 75 75
Bnp Fasta Priser 747949.00 615974 615974 660889 660889 634454
Fasta Bruttoinvesteringar 30033.60 28832 28832 30935 30935 29697
Bnp Per Capita 1700.39 870 870 870 870 870
Bnp Per Capita Ppp 4684.72 900 900 900 900 900
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 14.90 23 23 22 22 22
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 18.5 17 20 20 12
Mat Inflation -0.50 26.1 26 26 26 26.3
Konsumentprisindex Kpi 781.50 926 914 938 938 1024
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1909953.00 -1904456 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799
Bytesbalans Till Bnp -0.62 -10 -10 -9 -9 -9
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 30.01 70 70 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.