Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 513.00 519 526 533 539 553

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3 3 3 3 3
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3
Inflation - Betygsätt 3.80 10 18 12 10 12
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 747949.00 770387 770387 770387 770387 793499

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.40 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3
Befolkning 16.73 16.59 16.59 16.59 16.43 16.43

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.80 10 18 12 10 12
Mat Inflation -0.50 26 26 26.3 26.3 26.3
Konsumentprisindex Kpi 811.20 892 957 909 892 1018

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Export 328519.00 237816 237816 237816 237816 237816

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.