Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1256.00 1272 1288 1304 1321 1353

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3 3 3 3 3
Arbetslöshet 8.40 9 9 9 8.5 8.5
Inflation - Betygsätt 13.10 14 14 14 13.6 12
Handelsbalans -58.78 -1913799 -1913799 -1887669 -1887669 -1913799
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 714675.00 634454 725511 653487 653487 653487

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 8.40 9 9 9 8.5 8.5
Befolkning 16.73 16.43 16.43 16.43 16.43 16.27

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 13.10 14 14 14 13.6 12
Konsumentprisindex Kpi 880.23 968 1003 1147 995 1114
Mat Inflation 15.60 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -58.78 -1913799 -1913799 -1887669 -1887669 -1913799
Import 6638.99 2151615 2151615 2151615 2151615 2151615
Export 6580.21 237816 237816 237816 237816 237816

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.