Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 2511.00 2632 2758 2891 3030 3328

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3 3 3 3 3
Arbetslöshet 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Inflation - Betygsätt 52.43 14 14 13.6 13.6 12
Handelsbalans -58.78 -1913799 -1887669 -1887669 -1887669 -1913799
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 714675.00 736115 736115 736115 736115 758199

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Befolkning 17.50 16.43 16.43 16.43 16.43 16.27

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 52.43 14 14 13.6 13.6 12
Konsumentprisindex Kpi 1320.61 1505 1147 1500 1500 1671
Mat Inflation 39.10 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -58.78 -1913799 -1887669 -1887669 -1887669 -1913799
Import 6638.99 2151615 2151615 2151615 2151615 2151615
Export 6580.21 237816 237816 237816 237816 237816

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.