Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 435.00 441 447 453 459 471
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 3 3 3 3
Arbetslöshet 14.90 23 22 22 22 22
Inflation - Betygsätt 0.23 17 20 20 18 12
Handelsbalans -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799 -1913799
Bytesbalans Till Bnp -0.62 -10 -9 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 30.01 70 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -4 3 3 3 3
BNP 73.67 65 75 75 75 75
Bnp Fasta Priser 747949.00 615974 660889 770387 770387 634454
Fasta Bruttoinvesteringar 30033.60 28832 30935 30935 30935 29697
Bnp Per Capita 1700.39 870 870 870 870 870
Bnp Per Capita Ppp 4684.72 900 900 900 900 900
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 14.90 23 22 22 22 22
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.23 17 20 20 18 12
Mat Inflation -0.50 26 26 26 26 26.3
Konsumentprisindex Kpi 789.69 914 938 938 938 1024
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Värde Ränta 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1909953.00 -1921856 -1913799 -1913799 -1913799 -1913799
Bytesbalans Till Bnp -0.62 -10 -9 -9 -9 -9
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 30.01 70 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.