Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 435.00 441 446 452 458 470
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3 3 3 3 3
Arbetslöshet 14.90 22 22 22 22 22
Inflation - Betygsätt 3.80 20 20 18 12 12
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 3 3 3 3 3
Bnp Fasta Priser 747949.00 770387 770387 770387 770387 793499
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 14.90 22 22 22 22 22
Befolkning 16.91 16.59 16.59 16.59 16.59 16.43
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.80 20 20 18 12 12
Mat Inflation -0.50 26 26 26 26.3 26.3
Konsumentprisindex Kpi 811.20 973 973 957 909 1018
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Export 328519.00 251526 237816 237816 237816 237816
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28


Syrien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.