Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 14.77 15.28 15.46 15.63 15.81 16.18
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 22.50 22.1 21.8 21.8 21.8 21.8
Inflation - Betygsätt 2.00 4.2 4.6 5 5.3 5.4
Ränta 6.50 6.5 6.5 6 6 6
Handelsbalans 215.90 -500 -500 -500 -500 -613
Bytesbalans Till Bnp -1.30 7 5 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 9.95 11 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -8.20 -8.3 -6 -6 -6 -6
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
BNP 4.70 4.5 6 6 6 6
Bnp Per Capita 4820.00 4850 4890 4890 4890 4890
Bnp Per Capita Ppp 9530.40 9600 9690 9690 9690 9690
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 22.50 22.1 21.8 21.8 21.8 21.8
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 4.2 4.6 5 5.3 5.4
Mat Inflation 2.90 3.1 2.95 2.6 2.8 3
Cpi Transportfordon 1.30 2.52 2.52 1.67 1.68 2.68
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 6.50 6.5 6.5 6 6 6
Värde Ränta 3.80 3.2 3.2 2.7 2.7 2.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 215.90 -500 -500 -500 -500 -613
Bytesbalans Till Bnp -1.30 7 5 5 5 5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 9.95 11 13 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -8.20 -8.3 -6 -6 -6 -6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 14 14 14 15 14


Swaziland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.