Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 14.56 15.36 15.56 15.75 15.95 16.36
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 26.40 25.7 25.7 25.5 25.5 25.5
Inflation - Betygsätt 1.70 3 4.2 4.6 5 5.4
Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Handelsbalans 145.40 -905 -500 -500 -500 -613
Bytesbalans Till Bnp -1.30 7 7 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 9.95 11 11 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -8.20 -8.3 -8.3 -6 -6 -6
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
BNP 4.70 4.5 4.5 6 6 6
Bnp Per Capita 4820.00 4850 4850 4890 4890 4890
Bnp Per Capita Ppp 9530.40 9600 9600 9690 9690 9690
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 26.40 25.7 25.7 25.5 25.5 25.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 3 4.2 4.6 5 5.4
Mat Inflation 2.00 1.9 1.95 1.95 1.95 2
Cpi Transportfordon 1.60 4.94 2.5 1.67 1.68 2.64
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Värde Ränta 3.20 3.2 3.2 3.2 2.7 2.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 145.40 -905 -500 -500 -500 -613
Bytesbalans Till Bnp -1.30 7 7 5 5 5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 9.95 11 11 13 13 13
Statliga Budgetutskottet -8.20 -8.3 -8.3 -6 -6 -6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 14 14 14 15 14


Swaziland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.