Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 9696.94 9818 9994 10174 10358 10724

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 -3 -3 4 4 4
Arbetslöshet 4.30 4.9 4.9 5.6 5.6 5.6
Inflation - Betygsätt 15.47 15.5 15.8 14.6 15 16
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Handelsbalans -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
Statsskulden Till Bnp 63.00 85 85 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -7.70 -10 -10 -6 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 -3 -3 4 4 4
BNP 3.94 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7
Bnp Per Capita 474.10 500 500 520 520 520
Bnp Per Capita Ppp 1425.30 1510 1510 1510 1436 1590

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.30 4.9 4.9 5.6 5.6 5.6
Befolkning 7.80 8 7.97 8.2 8.2 8.13

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 15.47 15.5 15.8 14.6 15 16
Inflation (Månad) 0.30 1.8 2 1.7 1.4 1.6
Mat Inflation 16.60 14.7 13 12.6 11.5 12
Cpi Transportfordon 263.60 289 296 305 303 343
Konsumentprisindex Kpi 306.10 323 326 343 352 378

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Värde Ränta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
Centralbanken Balansräkning 13015054.07 16250000 16500000 14800000 15500000 15000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
Turister 7530.00 5200 6400 4700 4700 5800

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 63.00 85 85 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -7.70 -10 -10 -6 -6 -6
Militära Utgifter 27.80 28 28 28 28 31
Regeringen Budgetutskottet Värde 171033.00 -42758 -44559 -44559 -44559 -44525

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Sierra - Leone - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.