Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 12837.20 12917 12984 13052 13120 13256

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 6 6 6 4.3 4.3
Arbetslöshet 4.60 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3
Inflation - Betygsätt 17.59 22 18 15 8 7
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Handelsbalans -53.84 -65.95 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.2
Statsskulden Till Bnp 71.90 71.8 71.8 71.8 71.8 71
Statliga Budgetutskottet -5.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 35 35 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 6 6 6 4.3 4.3
BNP 3.87 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Bnp Per Capita 624.71 650 650 650 650 670
Bnp Per Capita Ppp 1648.05 1630 1630 1665 1665 1665

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.60 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3
Befolkning 7.98 8.13 8.13 8.29 8.29 8.29

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 17.59 22 18 15 8 7
Mat Inflation 17.10 20 16 12 10 10
Inflation (Månad) 2.30 1.7 0.8 0.4 0.2 0.3
Cpi Transportfordon 331.90 338 340 342 342 343
Konsumentprisindex Kpi 366.30 413 419 421 396 451

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Värde Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Utlåningsräntan 18.00 18 18 18 18 18
Interbankränta 15.01 14.5 15 15 15 15
Centralbanken Balansräkning 21101505.18 15000000 15000000 14500000 14500000 14500000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -53.84 -65.95 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.2
Turister 3064.00 5800 5800 6300 6300 6300

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 71.90 71.8 71.8 71.8 71.8 71
Statliga Budgetutskottet -5.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
Militära Utgifter 20.20 31 31 31 31 31
Regeringen Budgetutskottet Värde 171033.00 -44525 -44525 -44525 -44525 -44525

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 35 35 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Sierra - Leone - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.