Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 10673.00 10522 10555 10587 10621 10687

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 3 4.3 4.3 4.3 4.3
Arbetslöshet 4.60 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflation - Betygsätt 10.90 10 9.5 8.7 8.5 8.2
Ränta 14.00 14 14 15 15 15
Handelsbalans -53.84 -65.95 -65.95 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -14.4 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Statsskulden Till Bnp 71.90 73 71.8 71.8 71.8 71.8
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 35 35 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 3 4.3 4.3 4.3 4.3
BNP 3.87 3.91 4.1 4.1 4.1 4.1
Bnp Per Capita 468.49 465 465 465 465 540
Bnp Per Capita Ppp 1648.05 1630 1630 1630 1630 1665

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 4.60 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4
Befolkning 7.98 8.13 8.13 8.13 8.13 8.29

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 10.90 10 9.5 8.7 8.5 8.2
Inflation (Månad) 2.20 1.7 1.3 0.7 0.5 1.1
Mat Inflation 14.90 15 15 13 10 12
Cpi Transportfordon 330.59 336 341 343 345 348
Konsumentprisindex Kpi 351.00 342 357 368 381 370

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 14.00 14 14 15 15 15
Värde Ränta 8.00 8 8 9 9 9
Utlåningsräntan 17.00 17 17 18 18 18
Interbankränta 14.77 18 17 16 17 17
Centralbanken Balansräkning 21055798.91 15000000 15000000 15000000 15000000 14500000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -53.84 -65.95 -65.95 -65.97 -65.97 -65.94
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -14.4 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Turister 3164.00 5800 5800 5800 5800 6300

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 71.90 73 71.8 71.8 71.8 71.8
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Militära Utgifter 20.20 31 31 31 31 31
Regeringen Budgetutskottet Värde 171033.00 -44525 -44525 -44525 -44525 -44525

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 15.00 35 35 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15


Sierra - Leone - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.