Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 14.39 15.17 15.8 16.46 17.14 18.59

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -24.60 5 4.3 3.8 4.1 4.3
Arbetslöshet 4.00 4.2 4.2 3.7 3.7 3.7
Inflation - Betygsätt 11.30 7.5 5.2 3.5 3 1.8
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans -19.54 -37.99 -38.1 -38.1 -38.1 -38.1
Bytesbalans Till Bnp -27.40 -35 -35 -32 -32 -32
Statsskulden Till Bnp 94.00 86 86 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -19.10 -15 -15 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -24.60 5 4.3 3.8 4.1 4.3
BNP 1.12 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
Bnp Per Capita 12598.79 13600 13600 13600 13600 14700
Bnp Per Capita Ppp 24361.89 28200 28200 28200 28200 29600

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.00 4.2 4.2 3.7 3.7 3.7
Befolkning 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 11.30 7.5 5.2 3.5 3 1.8
Mat Inflation 17.40 15 10 8 6 4
Inflation (Månad) 0.30 0.5 1.3 1 1 0.7
Producentpriserna 99.40 81 84 84 84 84
Producentpriserna Förändras 4.30 5.6 6 4.8 4.5 4
Konsumentprisindex Kpi 124.72 122 122 128 128 125
Kärna Inflation Rate 10.35 9 7 5 4 3
Cpi Transportfordon 145.50 135 141 148 150 144

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Banks Balansräkning 32594.73 28700 28800 28800 28800 28400
Värde Ränta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Centralbanken Balansräkning 10693.00 12400 12400 12400 12400 12500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -19.54 -37.99 -38.1 -38.1 -38.1 -38.1
Bytesbalans Till Bnp -27.40 -35 -35 -32 -32 -32
Import 63.44 120 125 125 125 125
Export 43.90 42 45 45 45 45
Turister 13413.00 33000 32000 32000 32000 34500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 94.00 86 86 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -19.10 -15 -15 -8 -8 -8
Militära Utgifter 24.00 26 28 28 28 28
Regeringen Budgetutskottet Värde -564.00 -59.41 -26.23 -26.23 -26.23 -26.23

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsumentkrediter 1405.02 1810 1762 1591 1458 1659


Seychellerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.