Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 17.95 18.39 18.85 19.32 19.79 20.75

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -7.5 -10 5 6.2 5.6
Arbetslöshet 3.50 5 5 6 6 6
Inflation - Betygsätt 1.20 0.8 1.2 1.3 1.5 1.6
Ränta 3.00 3 3 3 4 4.5
Handelsbalans -14.15 -8 -37.99 -78 -78 -38.1
Bytesbalans Till Bnp -17.10 -18 -18 -17.2 -17.2 -17.2
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 80 58 58 58
Statliga Budgetutskottet 0.10 -6 -6 2 2 2
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 -7.5 -10 5 6.2 5.6
BNP 1.70 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Bnp Per Capita 14962.40 13000 13000 13600 13600 13600
Bnp Per Capita Ppp 29055.70 27500 27500 28200 28200 28200

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.50 5 5 6 6 6
Befolkning 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.20 0.8 1.2 1.3 1.5 1.6
Mat Inflation 3.92 1.3 1.2 0.8 1 1
Inflation (Månad) 0.85 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
Producentpriserna 104.00 79 81 81 81 84
Producentpriserna Förändras 20.60 24 20 15 12 10
Konsumentprisindex Kpi 113.36 113 114 114 114 115
Kärna Inflation Rate 2.68 2.5 2.3 1.7 1.5 1.3
Cpi Transportfordon 125.79 125 125 128 126 127

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.00 3 3 3 4 4.5
Banks Balansräkning 27548.43 28700 28650 28580 28700 28800
Värde Ränta 3.58 3.29 2.29 2.29 2.29 2.79
Centralbanken Balansräkning 12086.38 12250 12300 12350 12400 12400

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -14.15 -8 -37.99 -78 -78 -38.1
Bytesbalans Till Bnp -17.10 -18 -18 -17.2 -17.2 -17.2
Import 68.66 68 120 120 120 125
Export 54.51 60 42 42 42 45
Turister 2072.00 12000 15000 25000 31500 32000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 55.00 80 80 58 58 58
Statliga Budgetutskottet 0.10 -6 -6 2 2 2
Militära Utgifter 22.30 26 26 26 26 28
Regeringen Budgetutskottet Värde -353.00 -120 -59.41 -59.41 -59.41 -26.23

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsumentkrediter 1677.00 1504 1509 1761 1781 1594


Seychellerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.