Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 21.04 21.24 21.37 21.49 21.61 21.87

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 2.4 3.5 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 13.90 14.1 14 14 14 14
Inflation - Betygsätt 8.80 10 8.5 7 6.5 6.2
Ränta 9.00 9 9 8 8 8
Handelsbalans -12.16 -32.3 -32.3 -32.3 -32.3 -32.3
Statsskulden Till Bnp 103.00 100 90 90 90 90
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4.7 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 2.4 3.5 3.5 3.5 3.5
BNP 0.47 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
Bnp Per Capita 1315.66 1250 1250 1250 1250 1320
Bnp Per Capita Ppp 4051.60 3800 3800 3800 3800 3850

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 13.90 14.1 14 14 14 14
Befolkning 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 8.80 10 8.5 7 6.5 6.2
Inflation (Månad) 2.00 1.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Konsumentprisindex Kpi 153.51 161 161 160 163 171

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 9.00 9 9 8 8 8
Valutareserven 211.19 160 160 160 160 170

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -12.16 -32.3 -32.3 -32.3 -32.3 -32.3
Import 13.72 38 38 38 38 38
Export 1.56 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 103.00 100 90 90 90 90
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4.7 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.