Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 20.66 20.87 21.08 21.3 21.51 21.95

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -25 -25 4 4 4
Arbetslöshet 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
Inflation - Betygsätt 10.10 9.3 9 8.6 7.5 7
Ränta 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
Handelsbalans -31.10 -29.6 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 120 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -20 -20 -15 -15 -15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -25 -25 4 4 4
BNP 0.43 0.24 0.24 0.28 0.28 0.28
Bnp Per Capita 1303.60 1165 1165 1250 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 3963.78 3700 3700 3800 3800 3800

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
Befolkning 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 10.10 9.3 9 8.6 7.5 7
Inflation (Månad) 0.70 1 1.2 0.7 0.4 1.2
Konsumentprisindex Kpi 140.45 141 146 148 151 156

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
Valutareserven 158.19 155 160 158 163 160

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -31.10 -29.6 -31.19 -31.2 -31.2 -32.33
Import 31.65 32 37.5 37.5 37.5 38
Export 4.47 2.45 6.3 6.3 6.3 5.7

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 120 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -20 -20 -15 -15 -15


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.