Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 21.35 22.17 22.38 22.58 22.78 23.2
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.4 4.4 5 5 5
Arbetslöshet 13.50 13.2 13.2 13.2 13.7 13.7
Inflation - Betygsätt 8.60 6.5 6.2 5 5.3 5
Handelsbalans -30.40 -31.7 -31.3 -33.1 -33.1 -31.19
Bytesbalans Till Bnp -24.70 -15 -15 -12 -12 -12
Statsskulden Till Bnp 87.50 95 95 97 97 97
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.4 4.4 5 5 5
BNP 0.42 0.4 0.4 0.46 0.46 0.46
Bnp Per Capita 1297.40 1320 1320 1370 1370 1370
Bnp Per Capita Ppp 3033.40 3050 3050 3120 3120 3120
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 13.50 13.2 13.2 13.2 13.7 13.7
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 8.60 6.5 6.2 5 5.3 5
Konsumentprisindex Kpi 127.52 130 132 132 133 139
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 3.37 3.37 3.37 5.37 5.37 4.37
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -30.40 -31.7 -31.3 -33.1 -33.1 -31.19
Bytesbalans Till Bnp -24.70 -15 -15 -12 -12 -12
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 87.50 95 95 97 97 97
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.