Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 20.11 20.32 20.53 20.74 20.95 21.37

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 3.1 3.1 3.1 5 5
Arbetslöshet 13.40 16.8 16.8 16.8 15.9 15.9
Inflation - Betygsätt 9.10 8.5 8 8 7.5 7.8
Ränta 9.00 8 8 8 8 8
Handelsbalans -10.31 -31.19 -31.2 -32.33 -32.33 -32.33
Statsskulden Till Bnp 92.70 75 75 75 75 70
Statliga Budgetutskottet -2.40 -10 -10 -10 -10 -8

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 3.1 3.1 3.1 5 5
BNP 0.43 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
Bnp Per Capita 1303.60 1250 1250 1250 1250 1320
Bnp Per Capita Ppp 3963.78 3800 3800 3800 3800 3850

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 13.40 16.8 16.8 16.8 15.9 15.9
Befolkning 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 9.10 8.5 8 8 7.5 7.8
Konsumentprisindex Kpi 148.43 152 154 158 160 171
Inflation (Månad) 1.10 0.4 0.4 1.2 1.2 1

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 9.00 8 8 8 8 8
Valutareserven 129.18 163 165 160 160 170

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -10.31 -31.19 -31.2 -32.33 -32.33 -32.33
Import 10.69 37.5 37.5 38 38 38
Export 3.81 6.3 6.3 5.7 5.7 5.7

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 92.70 75 75 75 75 70
Statliga Budgetutskottet -2.40 -10 -10 -10 -10 -8


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.