Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 20.81 20.88 21.01 21.15 21.28 21.55

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 13.90 14.3 14.3 14 14 14
Inflation - Betygsätt 6.80 8 8.2 7.5 7 7.8
Ränta 9.00 9 9 10 10 10
Handelsbalans -10.69 -31.19 -32.33 -32.33 -32.33 -32.33
Statsskulden Till Bnp 103.00 100 100 100 75 75
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4.7 -4.7 -4.2 -4.2 -4.2

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5
BNP 0.47 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
Bnp Per Capita 1315.66 1250 1250 1250 1250 1320
Bnp Per Capita Ppp 4051.60 3800 3800 3800 3800 3850

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 13.90 14.3 14.3 14 14 14
Befolkning 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 6.80 8 8.2 7.5 7 7.8
Inflation (Månad) 0.30 0.4 1.2 1.2 1.2 1
Konsumentprisindex Kpi 149.10 154 159 160 160 171

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 9.00 9 9 10 10 10
Valutareserven 211.19 165 160 160 160 170

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -10.69 -31.19 -32.33 -32.33 -32.33 -32.33
Import 11.87 37.5 38 38 38 38
Export 1.18 6.3 5.7 5.7 5.7 5.7

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 103.00 100 100 100 75 75
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4.7 -4.7 -4.2 -4.2 -4.2


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.