Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 21.76 22.01 22.23 22.46 22.69 23.15

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -25 -25 4 4 4
Arbetslöshet 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
Inflation - Betygsätt 8.20 8 7.4 8.3 7.5 7
Ränta 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
Handelsbalans -27.20 -29.55 -31.2 -31.2 -31.2 -32.3
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 120 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -20 -20 -15 -15 -15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -25 -25 4 4 4
BNP 0.42 0.47 0.47 0.52 0.52 0.52
Bnp Per Capita 1297.40 1350 1350 1380 1380 1380
Bnp Per Capita Ppp 3033.40 3120 3120 3120 3025 3240

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 13.40 16 16 16.8 16.8 16.8
Befolkning 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 8.20 8 7.4 8.3 7.5 7
Inflation (Månad) 0.30 1 1.2 0.7 0.4 1.2
Konsumentprisindex Kpi -31101.59 139 144 -33683 -33434 154

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 9.00 8.5 8.5 8.5 8 8
Valutareserven 135.87 145 150 160 165 160

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -27.20 -29.55 -31.2 -31.2 -31.2 -32.3
Import 31.65 32 37.5 37.5 37.5 38
Export 4.47 2.45 6.3 6.3 6.3 5.7

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 120 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -20 -20 -15 -15 -15


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.