Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 20.45 20.66 20.87 21.08 21.3 21.73

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Arbetslöshet 13.40 16 16.8 16.8 16.8 16.8
Inflation - Betygsätt 10.80 10.5 9.6 8.5 8 8
Ränta 9.00 9 8 8 8 8
Handelsbalans -22.50 -31.19 -31.2 -31.2 -31.2 -32.33
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -12 -10 -10 -10 -10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP 0.43 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28
Bnp Per Capita 1303.60 1165 1250 1250 1250 1250
Bnp Per Capita Ppp 3963.78 3700 3800 3800 3800 3800

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 13.40 16 16.8 16.8 16.8 16.8
Befolkning 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 10.80 10.5 9.6 8.5 8 8
Inflation (Månad) 1.00 1.2 0.7 0.4 0.4 1.2
Konsumentprisindex Kpi 142.47 148 149 152 154 160

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 9.00 9 8 8 8 8
Valutareserven 140.18 160 158 163 165 160

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -22.50 -31.19 -31.2 -31.2 -31.2 -32.33
Import 24.42 37.5 37.5 37.5 37.5 38
Export 1.91 6.3 6.3 6.3 6.3 5.7

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 73.10 120 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -1.90 -12 -10 -10 -10 -10


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.