Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 22.13 22.48 22.73 22.98 23.23 23.74
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.4 3.7 3.7 3.7 3.7
Arbetslöshet 13.30 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4
Inflation - Betygsätt 4.80 6 7.1 7.3 6.8 7
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Handelsbalans -26.40 -31.3 -33.1 -33.1 -33.1 -31.19
Bytesbalans Till Bnp -24.70 -15 -12 -12 -12 -12
Statsskulden Till Bnp 70.60 72 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet 0.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 4.4 3.7 3.7 3.7 3.7
BNP 0.42 0.4 0.46 0.46 0.46 0.46
Bnp Per Capita 1297.40 1320 1370 1370 1370 1370
Bnp Per Capita Ppp 3033.40 3050 3120 3120 3120 3120
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 13.30 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.80 6 7.1 7.3 6.8 7
Konsumentprisindex Kpi 129.59 132 135 137 137 141
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Värde Ränta 3.36 3.37 3.37 3.37 2.87 2.87
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -26.40 -31.3 -33.1 -33.1 -33.1 -31.19
Bytesbalans Till Bnp -24.70 -15 -12 -12 -12 -12
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 70.60 72 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet 0.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1


Sao Tome och Principe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.