Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 560.99 566 573 580 587 602

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 -2 -2 -2
Arbetslöshet 10.40 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Bytesbalans Till Bnp 8.00 3 3 1.2 1.2 1.2
Statsskulden Till Bnp 15.70 28 28 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 8.80 4 4 7 7 7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 -4.5 -4.5 -2 -2 -2
BNP 10.82 8 8 9.3 9.3 9.3
Bnp Per Capita 2613.00 2480 2480 2400 2400 2400
Bnp Per Capita Ppp 3298.10 2700 2700 2500 2500 2500

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 10.40 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9
Befolkning 5.45 5.45 5.5 5.6 5.6 5.63

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bytesbalans Till Bnp 8.00 3 3 1.2 1.2 1.2
Export 10034000000.00 4700 4700 6500 6500 6500
Råolja Produktion 283.00 460 480 470 470 450

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 15.70 28 28 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 8.80 4 4 7 7 7

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.90 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Social Security Rate För Företag 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4


Republiken Kongo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.