Jan/01 Nyårsdagen
Feb/12 Nationell - sporter - Dag
Mar/01 Bankfridag
May/24 Eid ul-Fitr
Jul/30 Eid - Till - Adha
Dec/18 Nationaldag