Jan/01 Nyårsdagen
Feb/09 Nationell - sporter - Dag
Mar/07 Bankfridag
May/13 Arabiskt nyår
Jul/19 Eid - Till - Adha
Dec/18 Nationaldag