Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 104.36 107 107 108 108 110
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 104.36 107 107 108 108 110
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 3.2 1.5 3.2 2.1 2.1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Bnp Per Capita 38896.00 41000 39209 41000 41500 41500
Arbetslöshet 11.60 14.5 14.5 14.5 14 14
Konsumentprisindex Kpi 109.07 109 110 112 112 115
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
Handelsbalans -14750.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196
Byggproduktionen 0.80 0.9 0.8 1 1 1.3
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 3.2 1.5 3.2 2.1 2.1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Bnp Per Capita 38896.00 41000 39209 41000 41500 41500
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 11.60 14.5 14.5 14.5 14 14
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsumentprisindex Kpi 109.07 109 110 112 112 115
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -14750.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 0.80 0.9 0.8 1 1 1.3


Nya Kaledonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.