Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 110.10 111 111 112 112 113

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -0.8 -0.8 -0.8 0.7 0.7
Arbetslöshet 11.90 12.1 12.1 12.1 11.8 11.8
Inflation - Betygsätt -0.50 -0.1 0.3 0.5 0.7 1.1
Ränta 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25
Handelsbalans 969.00 -8190 -8193 -8193 -8195 -8196

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -0.8 -0.8 -0.8 0.7 0.7
BNP 10.00 11.3 11.3 10 10 11.1

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 11.90 12.1 12.1 12.1 11.8 11.8
Arbetslösa Personer 2399.00 2330 2370 2190 2480 2220
Befolkning 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.50 -0.1 0.3 0.5 0.7 1.1
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3
Mat Inflation 0.60 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Konsumentprisindex Kpi 109.29 109 109 110 110 111

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 969.00 -8190 -8193 -8193 -8195 -8196
Turister 12399.00 8000 10100 13500 9500 13800

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 86.80 81 83 84 86 88

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 0.00 0.5 0.7 1 1.2 1.3


Nya Kaledonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.