Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 107.20 108 109 109 110 111
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 107.20 108 109 109 110 111
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 3.2 3.2 2.1 2.1 2.1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Arbetslöshet 11.60 14.5 14.5 14 14 14
Konsumentprisindex Kpi 109.51 110 112 112 112 115
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -14750.00 -8193 -8195 -8195 -8195 -8196
Byggproduktionen 0.80 0.8 1 1 1 1.3
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 3.2 3.2 2.1 2.1 2.1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 11.60 14.5 14.5 14 14 14
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsumentprisindex Kpi 109.51 110 112 112 112 115
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -14750.00 -8193 -8195 -8195 -8195 -8196
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 0.80 0.8 1 1 1 1.3


Nya Kaledonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.