Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 106.90 108 109 110 110 111
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 106.90 108 109 110 110 111
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.8 1 1 1 1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Arbetslöshet 11.90 12.9 12.1 12.1 12.1 12.1
Konsumentprisindex Kpi 109.24 111 110 110 110 112
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -29320.00 -8195 -8195 -8195 -8195 -8196
Byggproduktionen -0.30 1 1 1 1 1.3
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.8 1 1 1 1
BNP 9.90 10 10 10 10 10
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 11.90 12.9 12.1 12.1 12.1 12.1
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsumentprisindex Kpi 109.24 111 110 110 110 112
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -29320.00 -8195 -8195 -8195 -8195 -8196
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen -0.30 1 1 1 1 1.3


Nya Kaledonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.