Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 101.65 102 102 103 103 104

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -3 -3 2 2 2
Arbetslöshet 11.90 13 13 12.5 12.5 12.5
Inflation - Betygsätt -1.10 -0.5 -0.3 -0.1 0.3 1.1
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -8766.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -3 -3 2 2 2
BNP 10.00 11.3 10 10 10 11.1

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 11.90 13 13 12.5 12.5 12.5
Arbetslösa Personer 2141.00 2370 2190 2480 2480 2220
Befolkning 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -1.10 -0.5 -0.3 -0.1 0.3 1.1
Inflation (Månad) 0.10 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Mat Inflation 2.30 3 2.5 2.3 2.5 2.1
Konsumentprisindex Kpi 108.64 109 109 109 109 110

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -8766.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196
Turister 8910.00 10100 13500 9500 9500 13800

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 86.80 83 84 86 86 88

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen -0.90 0.7 1 1.2 1.2 1.3


Nya Kaledonien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.