Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 16.76 17.05 17.22 17.4 17.59 17.95
Lagren Marknaden 1049.06 1023 996 970 944 892

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -6 -8 -3 1.2 2.1
Arbetslöshet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Inflation - Betygsätt 2.40 1.7 2 2.3 2.5 3
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25
Handelsbalans -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -6 -8 -3 1.2 2.1
BNP 12.37 10.3 10.3 11 11 11
Bnp Fasta Priser 34971.00 34978 33654 33922 35391 34360
Bruttonationalprodukt 173649.85 175132 159758 168440 175734 163113
Fasta Bruttoinvesteringar 30378.00 29424 27948 29467 30743 28535
Bnp Per Capita 5766.00 5200 5200 4800 4800 4800
Bnp Per Capita Ppp 9637.20 9250 9250 9410 9410 9410
Bnp Från Jordbruk 722.00 827 1459 700 731 1490
Bnp Från Entreprenad 894.00 857 877 867 905 895
Bnp Från Tillverkning 4263.00 4356 4182 4135 4314 4270
Bnp Från Mining 3602.00 3329 3216 3494 3645 3284
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3863.00 4985 4061 3747 3909 4146
Bnp Från Transport 1160.00 1069 841 1125 1174 859

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.56 2.6 2.6 2.6
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71 71 71 71 71.3
Egenföretagare 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Arbetslösa Personer 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Ungdomsarbetslöshet 46.10 48 48 48 48 47.2

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 1.7 2 2.3 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 141.12 141 141 143 144 146
Mat Inflation 6.80 6.6 6.4 5 4.7 4
Importpriserna 101.90 103 103 103 103 103
Inflation (Månad) 0.40 -0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
Exportpriserna 105.10 106 106 106 106 106
KPI bostadshjälpmedel 132.93 137 138 137 137 142
Cpi Transportfordon 137.90 139 140 141 138 145

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25
Valutareserven 35399.57 35300 35600 35600 35600 36400
Värde Ränta 5.70 5.7 5.7 5.45 5.45 5.45
Utlåningsräntan 7.50 7.5 7.5 7.25 7.25 7.25
Penningmängden M0 7405.14 8600 8600 8600 8600 8030
Centralbanken Balansräkning 35706.60 37200 37050 36700 36500 37000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Import 18833.50 21200 20300 20300 20300 21000
Export 15404.10 18760 17700 17700 17700 18500
Kapitalflöden 1347.50 -700 -700 -700 -700 -1620
Utländska Direktinvesteringar -679.40 900 1550 1550 1550 1650
Utlandsskulden 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Villkor För Handel 103.20 104 104 104 104 104
Turister 1530246.00 1610000 1610000 1640000 1640000 1640000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Statliga Utgifter 39480.00 38144 36322 38296 39954 37084
Statsskuld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militära Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Gruv Produktion 2.80 12 15 15 15 25

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 107747.00 100244 99127 104515 109040 101209
Disponibel Personlig Inkomst 142724.00 138442 131306 138442 144437 134064


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.