Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 16.04 16.34 16.53 16.73 16.92 17.31
Lagren Marknaden 1677.34 1569 1509 1451 1396 1291

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
Arbetslöshet 33.40 36 36 36 36 34.5
Inflation - Betygsätt 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Ränta 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Handelsbalans -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Kurantkonto -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Bytesbalans Till Bnp 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Statsskulden Till Bnp 69.60 72 72 72 72 75
Statliga Budgetutskottet -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
BNP 10.70 12.5 12.5 12.5 12.5 13.4
Bnp Fasta Priser 36372.00 34775 34914 37463 37536 38774
Bruttonationalprodukt 177995.29 177677 178023 183335 183691 189752
Fasta Bruttoinvesteringar 20227.00 19850 19889 20834 20874 21563
Bnp Per Capita 4084.24 4300 4300 4300 4300 4500
Bnp Per Capita Ppp 8893.81 9410 9410 9750 9750 9750
Bnp Från Jordbruk 1918.00 2804 1165 1976 1979 2045
Bnp Från Entreprenad 654.00 613 552 674 675 697
Bnp Från Tillverkning 3995.00 3689 3787 4115 4123 4259
Bnp Från Mining 3867.00 3096 3669 3983 3991 4122
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4321.00 4064 5189 4451 4459 4606
Bnp Från Transport 844.00 888 884 869 871 900

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 33.40 36 36 36 36 34.5
Befolkning 2.50 2.6 2.6 2.64 2.64 2.64
Egenföretagare 725742.00 670000 670000 670000 670000 705000
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71.5 71.5 71.5 71.5 71.3
Arbetslösa Personer 364411.00 395000 395000 395000 395000 380000
Ungdomsarbetslöshet 46.10 49 49 49 49 47.4

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Konsumentprisindex Kpi 153.01 153 153 155 157 162
Mat Inflation 5.70 6 5.7 6 5.7 5
KPI bostadshjälpmedel 137.15 142 141 141 142 147
Cpi Transportfordon 169.87 171 172 173 173 174
Exportpriserna 128.20 107 107 108 108 108
Inflation (Månad) 1.40 0.7 0.4 0.5 0.2 0.4
Importpriserna 106.90 97.6 97.6 98 98 98

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Penningmängden M1 68171.60 62400 62400 62000 62000 60500
Penningmängden M2 129097.70 122000 122000 120000 120000 117000
Valutareserven 40751.41 33800 33800 34000 34000 34000
Värde Ränta 4.02 4.27 4.52 4.77 5.02 5.52
Centralbanken Balansräkning 41784.30 34000 34000 34500 34500 32000
Utlåningsräntan 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9.25
Penningmängden M0 7166.72 7500 7500 7250 7250 7100

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Kurantkonto -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Bytesbalans Till Bnp 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Import 22821.24 21100 21100 21000 21000 23000
Export 17472.54 15000 15000 15000 15000 15300
Kapitalflöden -1746.40 -300 -300 -600 -600 -1200
Utländska Direktinvesteringar 450.00 280 280 500 500 500
Utlandsskulden 33065.00 33100 33100 33100 33100 34000
Villkor För Handel 119.90 110 110 108 108 108
Turister 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1480000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 69.60 72 72 72 72 75
Statliga Budgetutskottet -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Statliga Utgifter 41185.00 41537 41618 42421 42503 43905
Statsskuld 111507.00 114000 114000 114000 114000 115000
Militära Utgifter 417.00 470 470 470 470 500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruv Produktion -1.50 12 12 15 15 8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 107529.00 99327 99520 110755 110970 114631
Disponibel Personlig Inkomst 172750.00 178937 179286 177933 178278 184160


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.