Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 1183.04 1195 1177 1160 1142 1108
Valuta 15.30 14.52 14.7 14.89 15.08 15.47
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.62 1 2.1 -0.3 -0.3 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.00 0.4 1.2 0.8 1.4 1.7
Inflation - Betygsätt 3.60 4 4.5 4.7 5 5
Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Handelsbalans -2695.80 -4200 -2660 -4950 -5150 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 45.10 49 49 51 51 51
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.62 1 2.1 -0.3 -0.3 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.00 0.4 1.2 0.8 1.4 1.7
BNP 14.52 15 15 16 16 16
Bnp Fasta Priser 27026.00 27527 27531 27242 27404 27999
Bruttonationalprodukt 180548.92 174450 182716 181993 183077 185822
Fasta Bruttoinvesteringar 19971.00 23240 20211 20131 20251 20554
Bnp Per Capita 6073.20 6200 6200 6400 6400 6400
Bnp Per Capita Ppp 9897.63 10150 9509 9509 9426 9426
Bnp Från Jordbruk 924.60 995 986 932 938 1003
Bnp Från Entreprenad 788.60 679 841 795 800 855
Bnp Från Tillverkning 2833.90 2916 2809 2857 2874 2857
Bnp Från Mining 2992.00 2954 3007 3016 3034 3058
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3265.40 3435 3092 3292 3311 3144
Bnp Från Transport 1425.24 1333 1482 1437 1445 1507
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.60 4 4.5 4.7 5 5
Konsumentprisindex Kpi 137.66 139 141 143 144 148
Cpi Transportfordon 136.22 139 141 138 142 148
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Värde Ränta 5.90 5.9 5.9 5.9 5.4 5.4
Utlåningsräntan 10.50 10.5 10.5 10.5 10 10
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2695.80 -4200 -2660 -4950 -5150 -3600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 45.10 49 49 51 51 51
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5
Statliga Utgifter 27927.00 28864 28262 28150 28318 28743
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 87400.00 84265 88449 88099 88624 89952


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.