Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 19.18 19.38 19.58 19.78 19.99 20.4
Lagren Marknaden 910.50 849 826 805 783 740

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.86 -2.5 0.7 1.5 -0.8 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -3.8 0.6 1 1.2 1.4
Arbetslöshet 33.40 36 36 36 36.8 36.8
Inflation - Betygsätt 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
Ränta 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Handelsbalans -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 60 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.86 -2.5 0.7 1.5 -0.8 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -3.8 0.6 1 1.2 1.4
BNP 15.00 15.39 16 16 18 18
Bnp Fasta Priser 36293.00 35345 35974 36656 36729 37169
Bruttonationalprodukt 173649.85 177118 181091 175386 175734 177842
Fasta Bruttoinvesteringar 19971.00 19592 20031 20171 20211 20453
Bnp Per Capita 6073.20 5870 5870 5870 5760 5760
Bnp Per Capita Ppp 9897.63 9769 9769 9769 9769 10115
Bnp Från Jordbruk 1578.00 1317 850 1594 1597 1616
Bnp Från Entreprenad 862.00 678 809 871 872 883
Bnp Från Tillverkning 4542.00 5067 4505 4587 4597 4652
Bnp Från Mining 3496.00 2941 3442 3531 3538 3580
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4414.00 3946 5154 4458 4467 4521
Bnp Från Transport 913.00 998 1102 922 924 935

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 33.40 36 36 36 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.56 2.56 2.6 2.6
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71 71 71 71 71.3
Egenföretagare 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Arbetslösa Personer 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Ungdomsarbetslöshet 46.10 48 48 48 48 47.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
Konsumentprisindex Kpi 139.85 142 142 142 143 146
Mat Inflation 2.80 3.6 3.3 3 2.7 3.1
Importpriserna 101.90 103 103 103 103 103
Inflation (Månad) 0.31 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5
Exportpriserna 105.10 106 106 106 106 106
KPI bostadshjälpmedel 132.95 139 139 139 136 143
Cpi Transportfordon 138.15 140 141 141 141 145

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Valutareserven 30961.07 35700 35300 35600 35600 36400
Värde Ränta 5.90 5.9 5.9 5.4 5.9 5.4
Utlåningsräntan 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Penningmängden M0 7117.57 8600 8600 8600 8600 8030
Centralbanken Balansräkning 31564.40 33600 37200 37300 37300 38500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
Import 19842.60 14800 21200 20300 20300 21000
Export 14196.80 13350 18760 17700 17700 18500
Kapitalflöden -392.50 -700 -700 -700 -700 -1620
Utländska Direktinvesteringar -679.40 1480 900 1550 1550 1650
Utlandsskulden 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Villkor För Handel 103.20 104 104 104 104 104
Turister 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1640000 1640000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 60 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
Statliga Utgifter 27927.00 27396 28011 28206 28262 28601
Statsskuld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militära Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Gruv Produktion 2.50 4.8 12 15 15 25

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 87400.00 85739 87662 88274 88449 89510
Disponibel Personlig Inkomst 142724.00 140012 143152 144151 144437 146169


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.