Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 15.79 16.25 16.44 16.63 16.82 17.21
Lagren Marknaden 1524.19 1395 1342 1291 1242 1149

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.9 1.7 2 2.1 2.2
Arbetslöshet 33.40 36.8 36 36 36 36
Inflation - Betygsätt 3.60 3.5 3.4 3.2 3 3
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -6262.00 -3000 -6400 -6100 -6100 -6000
Kurantkonto -3076.00 -1000 -1300 2000 2000 -700
Bytesbalans Till Bnp 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Statsskulden Till Bnp 69.60 70.2 72 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -9.50 -9.3 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.9 1.7 2 2.1 2.2
BNP 10.70 11 12.5 12.5 12.5 12.5
Bnp Fasta Priser 32741.40 28386 32097 33396 33429 36204
Bruttonationalprodukt 173343.23 187866 176290 176810 176983 180523
Fasta Bruttoinvesteringar 19654.00 24085 19988 20047 20067 20468
Bnp Per Capita 4084.24 4100 4300 4300 4300 4300
Bnp Per Capita Ppp 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
Bnp Från Jordbruk 2630.90 1072 961 2684 2686 1866
Bnp Från Entreprenad 472.40 1250 575 482 482 809
Bnp Från Tillverkning 3548.00 2800 3157 3619 3623 4446
Bnp Från Mining 2869.20 2927 2935 2927 2929 3020
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3955.70 3179 3942 4035 4039 4600
Bnp Från Transport 1005.00 1524 1022 1025 1026 840

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 33.40 36.8 36 36 36 36
Befolkning 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71.3 71.5 71.5 71.5 71.5
Egenföretagare 725742.00 640000 670000 670000 670000 670000
Arbetslösa Personer 364411.00 410000 395000 395000 395000 395000
Ungdomsarbetslöshet 46.10 50.3 49 49 49 49

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.60 3.5 3.4 3.2 3 3
Konsumentprisindex Kpi 146.76 147 149 151 151 151
Mat Inflation 5.20 6 4.9 5 5.5 5
Importpriserna 106.90 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Inflation (Månad) 0.19 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Exportpriserna 128.20 107 107 107 107 108
KPI bostadshjälpmedel 134.92 138 140 139 139 142
Cpi Transportfordon 149.63 150 151 151 151 152

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Penningmängden M1 69535.10 63500 61000 62400 62400 62000
Penningmängden M2 128812.40 124000 125000 122000 122000 120000
Valutareserven 47894.89 34500 34300 33800 33800 34000
Värde Ränta 4.16 4.16 4.16 3.91 3.91 3.91
Utlåningsräntan 7.50 7.5 7.5 7.25 7.25 7.25
Penningmängden M0 7584.40 7300 7000 7500 7500 7250
Centralbanken Balansräkning 41784.30 35800 35000 34000 34000 34500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -6262.00 -3000 -6400 -6100 -6100 -6000
Kurantkonto -3076.00 -1000 -1300 2000 2000 -700
Bytesbalans Till Bnp 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Export 11659.00 13450 14100 15000 15000 15000
Import 11659.00 19000 20500 21100 21100 21000
Kapitalflöden -1481.00 -750 1000 -300 -300 -600
Utländska Direktinvesteringar 450.00 -1200 400 280 280 500
Utlandsskulden 33065.00 32500 33100 33100 33100 33100
Villkor För Handel 119.90 110 110 110 110 108
Turister 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 69.60 70.2 72 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -9.50 -9.3 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Statliga Utgifter 39311.00 29914 39979 40097 40137 40939
Statsskuld 111507.00 112000 114000 114000 114000 114000
Militära Utgifter 417.00 430 470 470 470 470

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Gruv Produktion -1.50 16 45 12 12 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 99451.00 87330 101142 101440 101539 103570
Disponibel Personlig Inkomst 173907.00 142163 176863 177385 177559 181110


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.