Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 17.03 17.16 17.33 17.51 17.7 18.06
Lagren Marknaden 1045.79 1033 1006 979 953 901

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
Arbetslöshet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Inflation - Betygsätt 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -562.20 -420 -700 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
BNP 15.00 16 16 18 18 18
Bnp Fasta Priser 34971.00 35104 34751 33922 34481 34056
Bruttonationalprodukt 173649.85 175764 164967 168440 171219 161668
Fasta Bruttoinvesteringar 30378.00 29530 28859 29467 29953 28282
Bnp Per Capita 6073.20 5870 5870 5760 5760 5760
Bnp Per Capita Ppp 9897.63 9769 9769 9769 9769 10115
Bnp Från Jordbruk 722.00 830 1507 700 712 1477
Bnp Från Entreprenad 894.00 861 905 867 881 887
Bnp Från Tillverkning 4263.00 4372 4319 4135 4203 4232
Bnp Från Mining 3602.00 3341 3321 3494 3552 3255
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3863.00 5003 4193 3747 3809 4109
Bnp Från Transport 1160.00 1073 868 1125 1144 851

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.56 2.6 2.6 2.6
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71 71 71 71 71.3
Egenföretagare 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Arbetslösa Personer 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Ungdomsarbetslöshet 46.10 48 48 48 48 47.2

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 139.99 141 141 143 143 146
Mat Inflation 4.70 4.3 3 2.7 3 3.1
Importpriserna 101.90 103 103 103 103 103
Inflation (Månad) 0.40 -0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
Exportpriserna 105.10 106 106 106 106 106
KPI bostadshjälpmedel 133.21 137 138 137 137 142
Cpi Transportfordon 133.92 139 140 141 137 145

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Valutareserven 35548.51 35300 35600 35600 35600 36400
Värde Ränta 5.70 5.45 5.45 5.2 5.2 5.2
Utlåningsräntan 8.00 7.75 7.75 7.5 7.5 7.5
Penningmängden M0 10262.11 8600 8600 8600 8600 8030
Centralbanken Balansräkning 31564.40 37200 37050 36700 36500 37000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Kurantkonto -562.20 -420 -700 -700 -700 -1000
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Import 18833.50 21200 20300 20300 20300 21000
Export 15404.10 18760 17700 17700 17700 18500
Kapitalflöden -324.90 -700 -700 -700 -700 -1620
Utländska Direktinvesteringar -679.40 900 1550 1550 1550 1650
Utlandsskulden 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Villkor För Handel 103.20 104 104 104 104 104
Turister 1530246.00 1610000 1610000 1640000 1640000 1640000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 45.10 60 60 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Statliga Utgifter 39480.00 38282 37506 38296 38927 36756
Statsskuld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militära Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Gruv Produktion 2.50 12 15 15 15 25

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 107747.00 100605 102360 104515 106239 100312
Disponibel Personlig Inkomst 142724.00 138942 135588 138442 140726 132876


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.