Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 15.25 15.37 15.53 15.69 15.86 16.18
Lagren Marknaden 1185.94 1157 1126 1096 1067 1009

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
Arbetslöshet 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Inflation - Betygsätt 2.30 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Handelsbalans 917.60 -2000 -4800 -4100 -6400 -4550
Kurantkonto 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statsskulden Till Bnp 53.30 70 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
BNP 12.37 10.3 11 11 11 11
Bnp Fasta Priser 32024.80 34106 32998 32409 32665 34822
Bruttonationalprodukt 173649.85 159758 168440 175734 177123 163113
Fasta Bruttoinvesteringar 30378.00 27948 29467 30743 30986 28535
Bnp Per Capita 5766.00 5200 4800 4800 4800 4800
Bnp Per Capita Ppp 9637.20 9250 9410 9410 9410 9410
Bnp Från Jordbruk 2419.80 1506 824 2449 2468 1538
Bnp Från Entreprenad 752.90 877 867 762 768 895
Bnp Från Tillverkning 3565.80 4182 4135 3609 3637 4270
Bnp Från Mining 2918.40 3216 3494 2953 2977 3284
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3818.10 4061 3747 3864 3894 4146
Bnp Från Transport 708.00 841 1125 1174 1183 859

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.6 2.6 2.6 2.6
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71 71.3 71.3 71.3 71.3
Egenföretagare 725742.00 630000 670000 670000 670000 670000
Arbetslösa Personer 364411.00 385000 380000 380000 380000 380000
Ungdomsarbetslöshet 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.30 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 141.65 142 143 143 145 145
Mat Inflation 7.10 6.4 5 4.7 4.3 4
Importpriserna 97.70 97 97.6 97.6 97.6 97.6
Inflation (Månad) 0.05 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
Exportpriserna 107.20 106 107 107 107 107
KPI bostadshjälpmedel 133.39 138 137 136 136 142
Cpi Transportfordon 135.22 141 141 137 141 144

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Valutareserven 32665.80 35000 35000 34000 35000 35000
Värde Ränta 5.70 5.4 5.7 5.45 5.45 5.4
Utlåningsräntan 7.50 10 7.5 7.25 7.25 10
Penningmängden M0 6997.40 8600 8600 8600 8600 8030
Centralbanken Balansräkning 31761.50 35000 36700 36500 37000 37000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 917.60 -2000 -4800 -4100 -6400 -4550
Kurantkonto 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 13124.80 14500 16800 17500 20000 18000
Export 14042.50 12500 12000 13400 13600 13450
Kapitalflöden 5217.80 -1000 1300 300 -1000 -750
Utländska Direktinvesteringar -2082.35 -2000 -1400 1400 800 1200
Utlandsskulden 32155.60 38500 38000 38000 38000 38000
Villkor För Handel 109.70 109 110 110 110 110
Turister 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 53.30 70 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Statliga Utgifter 39480.00 36322 38296 39954 40270 37084
Statsskuld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militära Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Gruv Produktion -22.60 -10 12 5 -3 6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 107747.00 99127 104515 109040 109902 101209
Disponibel Personlig Inkomst 131952.00 121396 127993 133535 134591 123945


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.