Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 15.10 15.12 15.28 15.44 15.6 15.92
Lagren Marknaden 1334.86 1353 1317 1282 1248 1180

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.50 -3 7.2 7 2.6 2.8
Arbetslöshet 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Inflation - Betygsätt 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Kurantkonto -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Statsskulden Till Bnp 69.60 66 66 66 66 70
Statliga Budgetutskottet -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.50 -3 7.2 7 2.6 2.8
BNP 12.37 11 11 11 11 12.4
Bnp Fasta Priser 32169.00 32998 34331 34421 33005 33930
Bruttonationalprodukt 173649.85 168440 186153 185805 178165 183153
Fasta Bruttoinvesteringar 30378.00 29467 32565 32504 31168 32041
Bnp Per Capita 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
Bnp Per Capita Ppp 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
Bnp Från Jordbruk 1006.40 928 2781 1077 1033 1061
Bnp Från Entreprenad 967.40 844 764 1035 993 1020
Bnp Från Tillverkning 3438.80 3840 3983 3680 3528 3627
Bnp Från Mining 2377.30 3494 3149 2544 2439 2507
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5110.10 3747 4093 5468 5243 5390
Bnp Från Transport 845.00 1106 759 904 867 891

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Befolkning 2.55 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Arbetskraftsdeltagande 71.20 71.3 71.3 71.3 71.3 71.5
Egenföretagare 725742.00 670000 670000 670000 670000 720000
Arbetslösa Personer 364411.00 380000 380000 380000 380000 375000
Ungdomsarbetslöshet 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
Konsumentprisindex Kpi 143.13 143 143 145 146 150
Mat Inflation 5.20 5 4.7 4.3 4 3.2
Importpriserna 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Inflation (Månad) 0.90 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Exportpriserna 107.20 107 107 107 107 108
KPI bostadshjälpmedel 134.88 137 136 137 137 141
Cpi Transportfordon 136.61 141 137 142 140 144

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
Valutareserven 31751.70 35000 34000 35000 35000 35500
Värde Ränta 4.16 4.16 3.91 3.66 3.66 3.66
Utlåningsräntan 7.50 7.5 7.25 7 7 7
Penningmängden M0 8222.90 8600 8600 8600 8600 8030
Centralbanken Balansräkning 32311.88 36700 36500 37000 37000 37500

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Kurantkonto -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Import 17337.00 16800 17500 20000 18000 20500
Export 10917.00 12000 13400 13600 13450 15000
Kapitalflöden -650.50 1300 300 -1000 -750 -600
Utländska Direktinvesteringar -2082.35 -1400 1400 800 1200 1600
Utlandsskulden 30852.00 38000 38000 38000 38000 36500
Villkor För Handel 109.70 110 110 110 110 108
Turister 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 69.60 66 66 66 66 70
Statliga Budgetutskottet -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Statliga Utgifter 39480.00 38296 42323 42244 40506 41641
Statsskuld 111507.00 97000 97000 97000 97000 97000
Militära Utgifter 436.00 380 380 380 420 420

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Gruv Produktion -22.60 12 5 -3 6 15

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 107747.00 104515 115505 115289 110548 113644
Disponibel Personlig Inkomst 131952.00 127993 141453 141189 135383 139173


Namibia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.