Metro | Nettoinkomst

Last Quarter:

136M CAD

Förra Året:

127M CAD