Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 1965.20 1929 1902 1875 1849 1797
Valuta 42.45 42.5 42.86 43.22 43.58 44.32

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -2.60 1.3 1.7 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.70 8.5 5.5 3.8 5 6
Arbetslöshet 9.80 9.3 9 8.6 8.3 8
Inflation - Betygsätt 6.00 5.8 3.5 2.3 2 2.8
Ränta 1.85 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35
Handelsbalans -10250.00 -8000 -10600 -9700 -9700 -9300
Kurantkonto -17200.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -14 -14 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 73.40 70 70 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -13.60 -5.6 -5.6 -4.3 -4.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -2.60 1.3 1.7 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.70 8.5 5.5 3.8 5 6
BNP 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Fasta Priser 106591.00 117112 127807 110641 111921 135475
Fasta Bruttoinvesteringar 22081.00 24894 27615 22920 23185 28744
Bnp Per Capita 9272.84 9500 9500 9500 9500 10800
Bnp Per Capita Ppp 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Från Entreprenad 4879.00 5845 6024 5064 5123 6725
Bnp Från Tillverkning 9780.00 13935 18878 10152 10269 17194
Bnp Från Mining 215.00 332 344 223 226 351
Bnp Från Transport 5649.00 6175 7940 5864 5931 6782
Bnp Från Verktyg 1752.00 1823 2284 1819 1840 1796

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 9.80 9.3 9 8.6 8.3 8
Arbetslösa Personer 52.50 40.5 43 43 43 43
Egenföretagare 481.90 554 560 560 560 560
Löner 31856.00 31800 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.3 1.3 1.3 1.31
Sysselsättningsgraden 90.20 93 93 93 93 93
Lönerna I Manufacturing 117.60 120 120 120 120 120

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 6.00 5.8 3.5 2.3 2 2.8
Konsumentprisindex Kpi 111.57 112 110 111 114 113
Kärna Inflation Rate 5.00 4.5 3.6 3.4 3.2 3
Producentpriserna 125.90 105 105 105 105 105
Mat Inflation 7.70 7 5 4 4 4
Inflation (Månad) -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transportfordon 113.50 112 111 110 113 114

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 1.85 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35
Värde Ränta 1.70 1.7 1.7 1.2 1.2 1.2
Utlåningsräntan 6.85 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35
Banks Balansräkning 1910640.50 1647000 1646500 1646500 1646500 1638000
Centralbanken Balansräkning 452698.32 315000 320000 320000 320000 325000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -10250.00 -8000 -10600 -9700 -9700 -9300
Kurantkonto -17200.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -14 -14 -7 -7 -7
Import 17140.00 14000 16000 16000 16000 16000
Export 6890.00 6000 6300 6300 6300 6700
Inkomster Från Turism 20.00 250 450 700 700 2000
Turister 2499.00 600 1000 3000 3000 5200
Utländska Direktinvesteringar 9080.00 18600 19000 19000 19000 19000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 73.40 70 70 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -13.60 -5.6 -5.6 -4.3 -4.3 -4.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -3120.00 -486 -489 -489 -489 -489
Statliga Utgifter 18575.00 19707 20988 19281 19504 22473
Militära Utgifter 19.00 23 26 26 26 26

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -5.60 0.8 1.6 2 2 1.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 81152.00 92662 114255 84236 85210 111436
Bankernas Utlåningsränta 6.85 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.