Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 2242.45 2211 2181 2150 2120 2062

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -9.00 1.5 2 2 2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
Arbetslöshet 8.10 8.3 8 8 8 7.8
Inflation - Betygsätt 11.00 14 10 8 7 6
Ränta 2.00 2 2 2 2 2
Handelsbalans -10880.00 -9700 -9700 -9300 -9300 -9300
Kurantkonto -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Statsskulden Till Bnp 73.40 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -9.00 1.5 2 2 2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
BNP 10.91 13.5 13.5 14.3 14.3 14.3
Bnp Fasta Priser 138553.00 113113 104498 127046 148529 155955
Fasta Bruttoinvesteringar 27799.00 23608 18091 27806 29801 31291
Bnp Per Capita 9061.28 9800 9800 9800 9800 10300
Bnp Per Capita Ppp 19469.52 21200 21200 21980 21980 21980
Bnp Från Entreprenad 7338.00 5115 3707 7029 7866 8260
Bnp Från Tillverkning 17266.00 10511 12769 16698 18509 19435
Bnp Från Mining 392.00 230 305 325 420 441
Bnp Från Transport 6801.00 5925 3876 6507 7291 7655
Bnp Från Verktyg 1771.00 1903 1455 1581 1899 1993

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 8.10 8.3 8 8 8 7.8
Arbetslösa Personer 44.90 43 43 43 43 43
Egenföretagare 509.90 560 560 560 560 560
Löner 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28
Lönerna I Manufacturing 128.00 120 120 120 120 120
Sysselsättningsgraden 91.90 93 93 93 93 93

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 11.00 14 10 8 7 6
Konsumentprisindex Kpi 120.98 127 123 122 129 130
Kärna Inflation Rate 5.80 7 6 5 4 3
Producentpriserna 134.20 105 105 105 105 105
Mat Inflation 17.20 20 16 13 10 8
Inflation (Månad) 0.70 0.5 -0.1 0.4 0.3 0.3
Cpi Transportfordon 128.51 129 129 130 130 130

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 2.00 2 2 2 2 2
Valutareserven 7278.90 7850 7900 8010 7750 7600
Värde Ränta 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Utlåningsräntan 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
Banks Balansräkning 1970590.20 2050000 1985000 1957000 1855000 1900000
Centralbanken Balansräkning 473661.10 320000 320000 325000 325000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -10880.00 -9700 -9700 -9300 -9300 -9300
Kurantkonto -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Import 17263.00 16000 16000 16000 16000 16000
Export 6383.00 6300 6300 6700 6700 6700
Inkomster Från Turism 3556.00 500 500 1000 1000 2300
Turister 84268.00 45000 50000 65000 47000 51000
Utländska Direktinvesteringar 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 73.40 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -1580163048.36 -489 -489 -489 -489 -489
Statliga Utgifter 21356.00 20263 23598 21191 22894 24038
Militära Utgifter 19.00 26 26 26 26 26

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -0.70 1.6 1.6 2.4 3.2 3
Manufacturing Produktion -1.60 -1.8 1.5 1.7 2 1.51
Gruv Produktion 22.40 -2.8 -1.8 3 1.6 2.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 106510.00 85369 61762 95643 114179 119888
Bankernas Utlåningsränta 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.