Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Lagren Marknaden 1829.55 1792 1756 1720 1685 1615
Valuta 40.75 41.04 41.34 41.64 41.94 42.53

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.90 20 8.5 4.5 3.3 6
Arbetslöshet 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Inflation - Betygsätt 2.40 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Ränta 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalans -10179.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -12.90 -14 -14 -14 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 64.60 66 66 66 66 65
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.90 20 8.5 4.5 3.3 6
BNP 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Fasta Priser 121000.00 100657 116942 126445 124993 134032
Fasta Bruttoinvesteringar 25703.00 9053 24894 26860 26551 28471
Bnp Per Capita 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Bnp Per Capita Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Från Entreprenad 6138.00 660 5858 6414 6341 6799
Bnp Från Tillverkning 15375.00 8670 13935 16067 15882 17031
Bnp Från Mining 314.00 176 332 328 324 348
Bnp Från Transport 6064.00 3458 6254 6337 6264 6717
Bnp Från Verktyg 1728.00 1478 1558 1806 1785 1914

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Arbetslösa Personer 61.00 40.5 40.5 43 43 43
Egenföretagare 523.70 554 554 560 560 560
Löner 31856.00 31800 31800 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.27 1.3 1.3 1.31
Sysselsättningsgraden 89.60 93 93 93 93 93
Lönerna I Manufacturing 125.40 120 120 120 120 120

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.40 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Konsumentprisindex Kpi 109.77 107 108 109 111 112
Kärna Inflation Rate 4.30 4 2.5 2 2 1.8
Producentpriserna 119.50 105 105 105 105 105
Mat Inflation 2.30 2.8 3 3 4 4
Inflation (Månad) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transportfordon 110.90 106 108 110 110 113

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Värde Ränta 1.70 1.35 1.2 1.2 1.2 1.2
Utlåningsräntan 6.85 6.5 6.35 6.35 6.35 6.35
Banks Balansräkning 1813310.10 1647000 1647000 1646500 1646500 1638000
Centralbanken Balansräkning 434544.37 315000 315000 320000 320000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -10179.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Kurantkonto -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -12.90 -14 -14 -14 -7 -7
Import 16106.00 14000 14000 16000 16000 16000
Export 5927.00 6000 6000 6300 6300 6700
Inkomster Från Turism 103.00 370 250 450 700 2000
Turister 115.00 520 600 1000 3000 5200
Utländska Direktinvesteringar 21337.00 18600 18600 19000 19000 19000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 64.60 66 66 66 66 65
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -3600.00 -486 -486 -489 -489 -489
Statliga Utgifter 20096.00 26566 19707 21000 20759 22260
Militära Utgifter 19.00 23 23 26 26 26

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -11.50 -3 0.8 1.6 2 1.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 99648.00 62124 92662 104132 102936 110380
Bankernas Utlåningsränta 6.85 6.5 6.35 6.35 6.35 6.35


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.