Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 1600.26 1592 1579 1567 1554 1529
Valuta 39.75 40.09 40.28 40.47 40.65 41.03

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -3.60 -12 1.3 2 1.4 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -32.50 -14 3.5 5 6.5 7.5
Arbetslöshet 12.20 8.4 9 8.8 8.7 8.7
Inflation - Betygsätt 3.20 2.5 2.2 2.3 1.8 2.5
Ränta 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalans -7579.00 -10200 -6700 -8000 -8000 -10600
Kurantkonto -13100.00 -11500 -3500 -7000 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -7.6 -6 -6 -6 -6
Statsskulden Till Bnp 64.60 80 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -3.20 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -3.60 -12 1.3 2 1.4 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -32.50 -14 3.5 5 6.5 7.5
BNP 14.18 10 13.5 13.5 13.5 13.5
Bnp Fasta Priser 84189.00 114911 120982 88398 89661 123530
Fasta Bruttoinvesteringar 7555.00 22050 22271 7933 8046 23704
Bnp Per Capita 10949.20 8900 9500 9500 9500 9500
Bnp Per Capita Ppp 22989.30 20500 21200 21200 21200 21200
Bnp Från Entreprenad 555.00 5058 4879 583 591 5437
Bnp Från Tillverkning 7233.00 14027 10958 7595 7703 15079
Bnp Från Mining 147.00 263 215 154 157 283
Bnp Från Transport 2598.00 6292 7045 2728 2767 6764
Bnp Från Verktyg 1232.00 1474 1802 1294 1312 1585

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 12.20 8.4 9 8.8 8.7 8.7
Arbetslösa Personer 41.90 40.5 40.5 40.5 40.5 43
Egenföretagare 549.90 554 554 554 554 560
Löner 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400
Befolkning 1.27 1.29 1.27 1.27 1.27 1.3
Sysselsättningsgraden 92.92 93 93 93 93 93
Lönerna I Manufacturing 122.60 120 120 120 120 120

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 3.20 2.5 2.2 2.3 1.8 2.5
Konsumentprisindex Kpi 106.13 106 110 108 108 109
Kärna Inflation Rate 3.80 3 2.6 2.3 2 1.8
Producentpriserna 115.80 105 105 105 105 105
Mat Inflation 5.40 2 2.5 2.8 3 3
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5
Cpi Transportfordon 106.78 108 107 107 108 110

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
Värde Ränta 3.70 3.7 3.2 3.2 3.2 3.2
Utlåningsräntan 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35
Banks Balansräkning 1732317.40 1645000 1642000 1647000 1647000 1646500
Centralbanken Balansräkning 405336.86 293500 300000 315000 315000 320000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -7579.00 -10200 -6700 -8000 -8000 -10600
Kurantkonto -13100.00 -11500 -3500 -7000 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -7.6 -6 -6 -6 -6
Import 14126.00 10300 12000 14000 14000 16000
Export 6547.00 4500 5300 6000 6000 6300
Inkomster Från Turism 195.00 1000 3000 3400 3600 3800
Turister 1149.00 1000 15000 30000 40000 60000
Utländska Direktinvesteringar 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 64.60 80 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -3.20 -10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 3080.00 -486 -486 -486 -486 -489
Statliga Utgifter 22138.00 16720 19265 23245 23577 17974
Militära Utgifter 22.00 23 23 23 23 26

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -40.40 -15 2 1.7 2.5 2.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 53836.00 90221 89579 56528 57335 96987
Bankernas Utlåningsränta 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.