Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 2009.67 1980 1951 1922 1893 1838
Valuta 42.85 43.25 43.66 44.07 44.48 45.32

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -9.00 1.7 1.2 1.5 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 18.80 5.5 3.8 5 6 6
Arbetslöshet 10.50 9 8.6 8.3 8 8
Inflation - Betygsätt 5.80 6.5 5 4 2.6 3
Ränta 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalans -11609.00 -10600 -9700 -9700 -9700 -9300
Kurantkonto -18450.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -14 -7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 73.40 70 67 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -13.60 -11 -6 -6 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -9.00 1.7 1.2 1.5 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt 18.80 5.5 3.8 5 6 6
BNP 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Fasta Priser 99939.00 148302 127807 110680 104936 135475
Fasta Bruttoinvesteringar 17444.00 27615 22920 18316 18491 28744
Bnp Per Capita 9061.28 9500 9800 9800 9800 9800
Bnp Per Capita Ppp 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Från Entreprenad 3527.00 6024 6345 5068 3703 6725
Bnp Från Tillverkning 11993.00 18878 10152 12593 12713 17194
Bnp Från Mining 288.00 344 331 223 302 351
Bnp Från Transport 3672.00 7940 5864 3856 3892 6782
Bnp Från Verktyg 1346.00 2284 1694 1819 1413 1796

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 10.50 9 8.6 8.3 8 8
Arbetslösa Personer 54.80 43 43 43 43 43
Egenföretagare 466.60 560 560 560 560 560
Löner 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.31
Sysselsättningsgraden 89.50 93 93 93 93 93
Lönerna I Manufacturing 122.90 120 120 120 120 120

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.80 6.5 5 4 2.6 3
Konsumentprisindex Kpi 112.28 108 114 116 115 116
Kärna Inflation Rate 4.60 5 4.6 4.3 4 3.5
Producentpriserna 128.30 105 105 105 105 105
Mat Inflation 7.40 6.8 5.6 4.5 3.8 4
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.4 0.4 -0.2 0.2
Cpi Transportfordon 113.75 114 115 115 115 115

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 1.85 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35
Värde Ränta 1.70 2.85 1.7 1.2 1.2 1.2
Utlåningsräntan 6.85 8.25 6.35 6.35 6.35 6.35
Banks Balansräkning 1955776.80 1646500 1646500 1646500 1646500 1638000
Centralbanken Balansräkning 463588.95 320000 320000 320000 320000 325000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -11609.00 -10600 -9700 -9700 -9700 -9300
Kurantkonto -18450.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -10.10 -14 -7 -7 -7 -7
Import 19442.00 16000 16000 16000 16000 16000
Export 7833.00 6300 6300 6300 6300 6700
Inkomster Från Turism 577.00 400 200 500 700 1000
Turister 54434.00 2000 1750 3000 3200 4000
Utländska Direktinvesteringar 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 73.40 70 67 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -13.60 -11 -6 -6 -6 -6
Regeringen Budgetutskottet Värde -1983325072.34 -489 -489 -489 -489 -489
Statliga Utgifter 21674.00 20988 19281 22758 22974 22473
Militära Utgifter 19.00 26 26 26 26 26

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 45.90 1.6 2 2 2 1.8

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 64818.00 114255 84236 68059 68707 111436
Bankernas Utlåningsränta 6.85 8.25 6.35 6.35 6.35 6.35


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.