Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 2128.19 2111 2104 2097 2089 2075
Valuta 36.45 36.32 36.51 36.71 36.91 37.31
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4 4.1 3.8 3.8 4
Arbetslöshet 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Inflation - Betygsätt 0.40 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Ränta 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -10159.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
Bytesbalans Till Bnp -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Statsskulden Till Bnp 63.00 62.8 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Förtroendekommissionen 161.50 175 190 180 185 180
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4 4.1 3.8 3.8 4
BNP 14.22 14.7 15.5 15.5 15.5 15.5
Bnp Fasta Priser 7476.00 136588 136851 122544 122191 142188
Fasta Bruttoinvesteringar 23321.00 25434 25483 22507 22443 26476
Bnp Per Capita 10578.60 10830 11200 11200 11200 11200
Bnp Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Bnp Från Entreprenad 5011.00 5548 5559 5112 5098 5776
Bnp Från Tillverkning 13446.00 17387 17420 10869 10838 18099
Bnp Från Mining 276.00 317 318 217 216 330
Bnp Från Transport 6813.00 7312 7327 7472 7451 7612
Bnp Från Verktyg 1796.00 2104 2108 2269 2263 2190
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Löner 29841.00 30700 31800 31800 31800 31800
Lönerna I Manufacturing 123.90 115 115 115 115 120
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Konsumentprisindex Kpi 102.81 103 105 104 105 104
Producentpriserna 110.20 105 105 105 105 105
Mat Inflation 0.50 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Cpi Transportfordon 104.00 108 104 104 105 109
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25 3.25
Värde Ränta 3.30 2.85 2.85 3.3 3.2 2.85
Utlåningsräntan 8.50 8.25 8.25 8.5 8.4 8.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -10159.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
Bytesbalans Till Bnp -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Inkomster Från Turism 4753.00 6900 5400 5150 4000 6650
Turister 129018.00 162000 118000 98000 112000 110000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 63.00 62.8 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 20135.00 19331 19368 18978 18924 20123
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 161.50 175 190 180 185 180
Industriproduktion 2.00 2.4 -0.5 1.2 1.6 2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 90880.00 105230 105432 91623 91359 109544
Bankernas Utlåningsränta 8.50 8.25 8.25 8.5 8.4 8.25


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.