Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 1579.99 1566 1554 1541 1529 1504
Valuta 39.90 39.89 40.07 40.26 40.45 40.82

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
Arbetslöshet 10.90 12.6 15 14.2 12 8
Inflation - Betygsätt 1.20 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
Ränta 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalans -9896.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
Kurantkonto -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
Statsskulden Till Bnp 64.60 66 66 66 66 65
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
BNP 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Fasta Priser 107781.00 124265 121038 100657 148302 133585
Fasta Bruttoinvesteringar 22944.00 23845 22271 9066 27615 25634
Bnp Per Capita 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Bnp Per Capita Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Från Entreprenad 5399.00 5469 4879 666 6024 5880
Bnp Från Tillverkning 12843.00 15168 10958 8680 18878 16306
Bnp Från Mining 306.00 285 215 176 344 306
Bnp Från Transport 5764.00 6804 7045 3118 7940 7314
Bnp Från Verktyg 1436.00 1594 1802 1478 2284 1714

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 10.90 12.6 15 14.2 12 8
Arbetslösa Personer 41.90 40.5 40.5 40.5 43 43
Egenföretagare 549.90 554 554 554 560 560
Löner 29841.00 31800 31800 31800 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.27 1.27 1.3 1.31
Sysselsättningsgraden 92.92 93 93 93 93 93
Lönerna I Manufacturing 123.40 120 120 120 120 120

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.20 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
Konsumentprisindex Kpi 107.90 110 108 108 109 111
Kärna Inflation Rate 3.20 3.2 3 2.5 2 1.8
Producentpriserna 116.80 105 105 105 105 105
Mat Inflation -0.70 2.5 2.8 3 3 4
Inflation (Månad) 0.80 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transportfordon 107.52 107 107 108 110 112

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Värde Ränta 3.70 3.7 3.2 3.2 2.85 3.2
Utlåningsräntan 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35
Banks Balansräkning 1732317.40 1642000 1647000 1647000 1646500 1638000
Centralbanken Balansräkning 427496.25 300000 315000 315000 320000 325000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -9896.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
Kurantkonto -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
Import 16445.00 12000 14000 14000 16000 16000
Export 6549.00 5300 6000 6000 6300 6700
Inkomster Från Turism 222.00 500 370 250 450 2000
Turister 1232.00 470 520 600 1000 5200
Utländska Direktinvesteringar 21337.00 18600 18600 18600 19000 19000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 64.60 66 66 66 66 65
Statliga Budgetutskottet -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -4508.00 -486 -486 -486 -489 -489
Statliga Utgifter 18163.00 18081 19265 26566 20988 19437
Militära Utgifter 22.00 23 23 23 26 26

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -15.50 2 1.7 2.5 2.3 2.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 85403.00 97564 89579 64603 114255 104882
Bankernas Utlåningsränta 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.