Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 2167.19 2158 2151 2143 2136 2122
Valuta 35.90 36.25 36.45 36.65 36.85 37.26
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
Arbetslöshet 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
Inflation - Betygsätt 0.80 0.6 0.5 0.8 1 1.5
Ränta 3.35 3.25 3.25 3.25 3 2.75
Handelsbalans -7418.00 -8000 -10600 -6300 -6300 -10200
Bytesbalans Till Bnp -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
Statsskulden Till Bnp 63.00 62.8 62.8 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Förtroendekommissionen 161.50 161 175 190 180 180
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
BNP 14.22 14.7 14.7 15.5 15.5 15.5
Bnp Fasta Priser 117718.00 122799 136473 122544 122191 141931
Fasta Bruttoinvesteringar 21621.00 24932 25334 22507 22443 26347
Bnp Per Capita 10578.60 10830 10830 11200 11200 11200
Bnp Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Bnp Från Entreprenad 4911.00 5508 5538 5112 5098 5759
Bnp Från Tillverkning 10441.00 15015 17298 10869 10838 17990
Bnp Från Mining 208.00 285 317 217 216 330
Bnp Från Transport 7178.00 7156 7312 7472 7451 7605
Bnp Från Verktyg 2180.00 1925 2104 2269 2263 2188
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
Löner 29841.00 30700 30700 31800 31800 31800
Lönerna I Manufacturing 119.70 136 115 115 115 120
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 0.6 0.5 0.8 1 1.5
Konsumentprisindex Kpi 103.40 103 103 105 104 104
Producentpriserna 109.40 105 105 105 105 105
Mat Inflation 3.10 3.8 3.2 3.2 3.2 3
Cpi Transportfordon 103.83 106 108 104 104 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 3.35 3.25 3.25 3.25 3 2.75
Värde Ränta 3.30 3.3 3.3 3.3 3.05 2.8
Utlåningsräntan 8.50 8.5 8.5 8.5 8.25 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -7418.00 -8000 -10600 -6300 -6300 -10200
Bytesbalans Till Bnp -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
Inkomster Från Turism 4915.00 3740 6700 5400 5150 6650
Turister 115448.00 112000 114000 113000 113000 112000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 63.00 62.8 62.8 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 18231.00 18486 19331 18978 18924 20104
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 161.50 161 175 190 180 180
Industriproduktion 2.20 2 2.4 0.6 0.6 2.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 88014.00 96322 105230 91623 91359 109439
Bankernas Utlåningsränta 8.50 8.5 8.5 8.5 8.25 8


Mauritius - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.