MAURETANIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Mauretanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 357.30
360 362 365 367 377
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10
4.27 4.2 4.25 4.3 5.25
BNP 5.02
5.5 5.5 6 6 6.5
Bnp Per Capita 1305.20
1350 1350 1430 1430 1500
Bnp Per Capita Ppp 3597.63
3584 3590 3559 3559 3594
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 11.80
11.7 11.7 11.57 11.45 12.8
Befolkning 4.40
4.5 4.5 4.54 4.56 4.75
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 3.60
3.9 4.1 3.8 3.6 4.5
Mat Inflation 4.90
4.09 4.08 4.07 4.07 4.07
KPI bostadshjälpmedel 102.30
103 103 103 103 103
Cpi Transportfordon 107.90
108 108 108 108 108
Konsumentprisindex Kpi 107.80
110 110 111 112 119
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 9.00
9 9 9 9 8.5
Värde Ränta 5.81
5.81 5.81 5.81 5.81 5.31
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -145.66
-142 -108 -101 -136 -109
Export 166.31
169 168 168 168 168
Import 311.97
311 276 270 304 277
Kurantkonto -254.20
-298 -308 -309 -310 -282
Bytesbalans Till Bnp -10.90
-27 -27 -22 -22 -20
Guldreserver 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Terrorism Index 0.00
0.06 0.08 0.06 0.04 0
Utlandsskulden 4061.60
3948 4036 3969 3901 3177
Råolja Produktion 4.00
4 4 4 4 4
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 77.30
88 88 90 90 94
Statliga Budgetutskottet -0.60
-1.23 -1.65 -2.05 -2.45 -1.19
Militära Utgifter 136.10
132 132 132 132 134
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduktion -4.70
-1.93 0.91 -0.29 -0.46 -0.12
Internet hastighet 1637.54
1707 1712 1709 1710 1710
IP-adresser 12408.00
12261 12226 12233 12241 12236
Lätt Att Göra Affärer 150.00
156 156 158 159 171
Korruption Index 28.00
27 27 27 27 28
Korruption Placering 143.00
131 131 131 131 116
Konkurrenskraft - Index 3.09
3 3 3.05 3.07 3.07
Konkurrenskraft Rank 133.00
134 134 130 128 122
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00
40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00
16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.00
16 16 16 16 16
Social Security Rate För Företag 15.00
15 15 15 15 15
Social Trygghet För Anställda 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 0.64
29.04 2.27 0.48 8.05 8.8
Temperatur 21.61
32.49 25.01 22.37 30.08 28.31