Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 357.30 357 357 357 357 357

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 -3 -3 -3 2.8 2.8
Arbetslöshet 10.32 11 11 11 11.6 11.6
Inflation - Betygsätt 3.20 3.6 3.3 3.1 4 4.3
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -44.46 -121 -140 -132 -143 -130
Kurantkonto -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Bytesbalans Till Bnp -16.00 -18 -18 -18 -15 -15
Statsskulden Till Bnp 79.00 94 94 94 90 90
Statliga Budgetutskottet 1.60 -8 -8 -8 -7.3 -7.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 -3 -3 -3 2.8 2.8
BNP 6.00 5.63 6.5 6.5 6.2 6.2
Bnp Per Capita 1349.40 1370 1370 1370 1358 1358
Bnp Per Capita Ppp 372.40 420 420 420 359 470

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 10.32 11 11 11 11.6 11.6
Befolkning 4.56 4.65 4.65 4.64 4.76 4.76

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.20 3.6 3.3 3.1 4 4.3
Mat Inflation 2.80 2.8 2.5 2.4 2.6 2.6
Inflation (Månad) 0.20 0.6 0.4 0.5 0.2 0.6
Konsumentprisindex Kpi 112.40 114 115 116 117 121

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -44.46 -121 -140 -132 -143 -130
Kurantkonto -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Bytesbalans Till Bnp -16.00 -18 -18 -18 -15 -15

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 79.00 94 94 94 90 90
Statliga Budgetutskottet 1.60 -8 -8 -8 -7.3 -7.3
Militära Utgifter 152.00 140 140 140 140 155

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social Security Rate För Företag 15.00 15 15 15 15 15
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Mauretanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.