MAURETANIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Mauretanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 357.30
358 359 360 361 364
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10
4.2 4.25 4.3 4.35 5.25
BNP 5.02
5.5 6 6 6 6.5
Bnp Per Capita 1305.20
1350 1430 1430 1430 1500
Bnp Per Capita Ppp 3597.63
3590 3559 3559 3590 3594
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 11.80
11.7 11.57 11.45 11.32 12.8
Befolkning 4.40
4.5 4.54 4.56 4.58 4.75
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.90
4.1 3.8 3.6 3.5 4.5
Mat Inflation 3.90
3.77 3.69 3.67 3.66 3.66
Inflation (Månad) 0.40
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
KPI bostadshjälpmedel 102.50
103 103 103 103 103
Cpi Transportfordon 108.20
108 108 108 108 108
Konsumentprisindex Kpi 108.60
110 111 112 112 119
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 9.00
9 9 9 9 8.5
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -145.57
-108 -101 -136 -94.87 -109
Export 166.40
168 169 168 168 168
Import 311.97
276 270 304 263 277
Kurantkonto -254.20
-308 -309 -310 -311 -282
Bytesbalans Till Bnp -10.90
-27 -22 -22 -22 -20
Guldreserver 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Utlandsskulden 4061.60
4036 3969 3901 3833 3177
Råolja Produktion 4.00
4 4 4 4 4
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 77.30
88 90 90 90 94
Statliga Budgetutskottet -0.60
-0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Militära Utgifter 136.10
132 132 132 131 134
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -4.70
0.91 -0.29 -0.46 0.23 -0.12
Internet hastighet 1637.54
1712 1709 1710 1710 1710
IP-adresser 12408.00
12226 12233 12241 12233 12236
Manufacturing Produktion -3.50
0.02 6.16 -9.16 12.54 3.65
Gruv Produktion -6.90
4.78 -2.41 -5.83 2.51 -0.92
Lätt Att Göra Affärer 150.00
156 158 159 160 171
Elproduktion 79.24
75.58 75.47 75.43 75.42 75.41
Korruption Index 28.00
28 28 28 28 28
Korruption Placering 143.00
143 143 143 143 143
Konkurrenskraft - Index 3.09
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
Konkurrenskraft Rank 133.00
133 133 133 133 133
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00
40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00
16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.00
16 16 16 16 16
Social Security Rate För Företag 15.00
15 15 15 15 15
Social Trygghet För Anställda 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 0.64
2.27 0.48 8.05 8.05 8.8
Temperatur 21.61
25.01 22.37 30.08 27.73 28.31