Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 357.30 357 357 357 357 357
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
Arbetslöshet 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
Inflation - Betygsätt 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
Ränta 6.50 6 6 5.75 5.75 5
Handelsbalans -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
Kurantkonto -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Bytesbalans Till Bnp -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
Statsskulden Till Bnp 79.00 94 94 94 94 90
Statliga Budgetutskottet 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
BNP 5.37 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Bnp Per Capita 1349.40 1370 1370 1370 1370 1358
Bnp Per Capita Ppp 372.40 420 420 420 420 470
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
Befolkning 4.40 4.65 4.65 4.65 4.64 4.76
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
Mat Inflation 2.50 2.6 2.2 1.8 3 3.2
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 112.30 111 113 115 116 121
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 6.50 6 6 5.75 5.75 5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
Kurantkonto -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
Bytesbalans Till Bnp -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 79.00 94 94 94 94 90
Statliga Budgetutskottet 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
Militära Utgifter 152.00 140 140 140 140 155
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social Security Rate För Företag 15.00 15 15 15 15 15
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Mauretanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.