Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 566.40 568 574 580 586 597

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 4 3.5 4 4.6 4.5
Arbetslöshet 7.50 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
Inflation - Betygsätt 1.50 2 3.2 3.8 3.5 3
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -316.56 -273 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -1.70 -4.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Statliga Budgetutskottet -6.10 -4.6 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.30 4 3.5 4 4.6 4.5
BNP 17.39 14 14 14 14 17.5
Bnp Per Capita 755.90 760 760 760 950 855
Bnp Per Capita Ppp 2216.77 2230 2230 2230 2300 2300

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 7.50 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
Befolkning 20.25 20.79 20.79 20.79 20.79 21.36

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 1.50 2 3.2 3.8 3.5 3
Mat Inflation 1.80 5.7 5.3 4.8 4.5 4
Inflation (Månad) 0.20 1.5 0.4 1 0.6 0.7
Konsumentprisindex Kpi 104.90 103 105 109 109 106
Kärna Konsumentprisindexet 103.50 101 101 101 101 102
Kärna Inflation Rate 0.30 4.3 4 3.8 3.8 3.4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -316.56 -273 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -1.70 -4.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statliga Budgetutskottet -6.10 -4.6 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Militära Utgifter 580.00 473 473 473 473 473

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Mali - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.