Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 587.22 597 601 606 610 619
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
Arbetslöshet 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
Inflation - Betygsätt -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Handelsbalans -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 5 4.8 4.8 4.9 4.9
BNP 17.20 17 18 18 18 18
Bnp Per Capita 777.90 775 798 798 798 798
Bnp Per Capita Ppp 2055.60 2090 2150 2150 2150 2150
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.60 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -2.20 -1.8 1.2 1.4 1.6 1.6
Mat Inflation -1.90 -1.3 -3 -4 0.9 1.4
Konsumentprisindex Kpi 101.50 103 103 103 103 105
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Värde Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -243.00 -264 -264 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -6.50 -6.3 -7 -7 -7 -7
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2 -2 -2 -2
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Mali - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.