Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 544.42 548 552 556 560 569

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 2.4 2.8 4 3.5 5.5
Arbetslöshet 9.80 11.5 11.5 11.5 10 10
Inflation - Betygsätt 0.80 1.2 1.6 1.3 1.4 1.5
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -154.24 -273 -246 -262 -262 -264
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.9
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 2.4 2.8 4 3.5 5.5
BNP 17.51 14 14 14 14 17.5
Bnp Per Capita 793.50 760 760 760 760 855
Bnp Per Capita Ppp 2327.40 2230 2230 2230 2230 2300

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 9.80 11.5 11.5 11.5 10 10
Befolkning 19.68 21.2 21.2 20.79 20.79 21.36

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.80 1.2 1.6 1.3 1.4 1.5
Mat Inflation 2.70 2.6 2.3 3 3 3.2
Inflation (Månad) 0.30 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7
Konsumentprisindex Kpi 100.90 99.49 102 112 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 102.00 102 101 101 101 102
Kärna Inflation Rate 0.70 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -154.24 -273 -246 -262 -262 -264
Bytesbalans Till Bnp -4.20 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.9

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statliga Budgetutskottet -1.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8
Militära Utgifter 499.00 470 470 473 473 473

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Mali - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.