Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 607.00 622 627 632 637 648

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.3 1.7 2 3.5 4
Arbetslöshet 7.50 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Inflation - Betygsätt 4.50 5.5 4.8 5 4 3.6
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -1.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.8
Statliga Budgetutskottet -6.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.6

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.3 1.7 2 3.5 4
BNP 17.39 14 14 17.5 17.5 17.5
Bnp Per Capita 778.53 760 950 855 855 855
Bnp Per Capita Ppp 2216.77 2230 2300 2300 2300 2300

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 7.50 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Befolkning 20.25 20.79 20.79 21.36 21.36 21.36

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.50 5.5 4.8 5 4 3.6
Mat Inflation 11.00 18 16 13 10 8
Inflation (Månad) 0.20 1 0.6 0.7 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 109.50 111 113 115 114 119
Kärna Konsumentprisindexet 110.10 101 101 102 102 102
Kärna Inflation Rate 7.90 12 10 8 6 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -316.56 -262 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -1.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.8

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statliga Budgetutskottet -6.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.6
Militära Utgifter 580.00 473 473 473 473 473

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Kapacitetsutnyttjande 66.00 67.31 68.42 68.02 68.02 70

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.60 7.5 10 8 6.3 6


Mali - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.