Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 580.38 585 589 593 598 606

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 0.7 0.9 2.6 3.4 4
Arbetslöshet 9.80 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5
Inflation - Betygsätt -1.20 -1 -1.5 1.3 1.4 1.6
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -324.92 -273 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -7 -7 -7.5 -7.5 -7.5
Statliga Budgetutskottet -3.10 -6 -6 -4 -4 -4

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 0.7 0.9 2.6 3.4 4
BNP 17.51 12.5 12.5 14 14 14
Bnp Per Capita 777.90 798 798 830 830 830
Bnp Per Capita Ppp 2055.60 2150 2150 2150 2080 2210

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 9.80 10.7 10.7 11.5 11.5 11.5
Befolkning 19.68 20.45 20.22 21.2 21.2 20.79

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -1.20 -1 -1.5 1.3 1.4 1.6
Mat Inflation 0.80 -0.3 -0.3 0.3 0.7 1.3
Inflation (Månad) 0.80 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 99.10 100 98.4 99.88 100 99.98
Kärna Konsumentprisindexet 100.10 104 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate -1.70 -0.7 -0.5 -0.5 0.2 0.3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -324.92 -273 -246 -264 -264 -264
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -7 -7 -7.5 -7.5 -7.5

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statliga Budgetutskottet -3.10 -6 -6 -4 -4 -4
Militära Utgifter 457.00 470 470 470 470 473

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Mali - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.