Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 3830.00 3865 3889 3914 3939 3989

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 -1.3 -1.3 4 4 4
Arbetslöshet 1.60 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4
Inflation - Betygsätt 4.50 4.7 5 5.3 5.5 6
Ränta 9.50 9 9 9 8 8
Handelsbalans -309014.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2 -4.2
Statsskulden Till Bnp 35.10 48 48 42 42 42
Statliga Budgetutskottet -2.40 -5 -5 -2.8 -2.8 -2.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 -1.3 -1.3 4 4 4
BNP 14.08 10 10 12.5 12.5 12.5
Bnp Per Capita 432.70 454 454 465 465 465
Bnp Per Capita Ppp 1452.60 2020 2020 2020 1351 2075

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.60 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4
Befolkning 26.87 27.45 27.64 28.4 28.4 28.33

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 4.50 4.7 5 5.3 5.5 6
Mat Inflation 3.70 3.7 4 3.6 3.8 4.2
Konsumentprisindex Kpi 129.20 131 133 135 136 141
Cpi Transportfordon 118.50 122 123 124 125 130
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 9.50 9 9 9 8 8
Värde Ränta 13.00 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -309014.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2 -4.2
Turister 35150.00 19300 20200 18500 18350 22500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 35.10 48 48 42 42 42
Statliga Budgetutskottet -2.40 -5 -5 -2.8 -2.8 -2.8
Militära Utgifter 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.