Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 3805.12 3844 3888 3933 3977 4068

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 3 3 5.6 5.6 5.6
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
Inflation - Betygsätt 5.81 5.4 4.5 4.4 4.2 4.3
Ränta 9.50 9.5 9.5 10 10 10
Handelsbalans -657640.00 -317270 -317269 -317269 -317269 -317269
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -3 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 44.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -4.6 -4.6 -3.8 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 3 3 5.6 5.6 5.6
BNP 13.72 14 14 14.5 14.5 14.5
Bnp Per Capita 458.81 465 465 465 465 485
Bnp Per Capita Ppp 1510.14 1560 1560 1560 1560 1645

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
Befolkning 27.69 28.4 28.33 28.33 28.33 29.02

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 5.81 5.4 4.5 4.4 4.2 4.3
Mat Inflation 7.10 5.8 5.3 5.3 3.7 4.2
Konsumentprisindex Kpi 136.80 138 138 141 143 144
Cpi Transportfordon 123.10 127 128 128 128 133
Inflation (Månad) 0.70 0.6 0.6 0.3 0.2 0.4

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 9.50 9.5 9.5 10 10 10
Värde Ränta 13.75 13.75 11.5 13.75 14.25 14.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -657640.00 -317270 -317269 -317269 -317269 -317269
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -3 -2.5 -2.5 -2.5
Turister 1991.00 23000 22500 22500 22500 26000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 44.80 45 45 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -4.6 -4.6 -3.8 -3.8 -3.8
Militära Utgifter 87.80 69.2 75 75 75 75

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.