Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 3961.20 3991 4013 4036 4058 4104

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 5.4 5.4 5.4 5.4 5.1
Arbetslöshet 1.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Inflation - Betygsätt 6.12 5.6 5 4.5 4.3 3.7
Ränta 9.50 10 10 10 10 10
Handelsbalans -321972.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
Kurantkonto -169.50 -50 -150 -230 -170 -170
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 44.80 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 5.4 5.4 5.4 5.4 5.1
BNP 13.72 14.5 14.5 14.5 14.5 15.3
Bnp Per Capita 456.17 475 475 475 475 475
Bnp Per Capita Ppp 1510.14 1560 1560 1560 1645 1645

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 1.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Befolkning 27.69 28.33 28.33 28.33 29.02 29.02

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 6.12 5.6 5 4.5 4.3 3.7
Mat Inflation 8.00 7.4 6.3 4.7 4.5 4
Inflation (Månad) 0.31 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 139.70 143 144 145 146 151
Cpi Transportfordon 125.00 126 126 126 127 127

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 9.50 10 10 10 10 10
Värde Ränta 13.75 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -321972.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
Kurantkonto -169.50 -50 -150 -230 -170 -170
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Turister 559.00 22500 22500 22500 26000 26000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 44.80 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Militära Utgifter 87.80 75 75 75 75 75

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.00 19 19 21 21 21
Social Security Rate För Företag 19.00 18 18 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 2.00 1 1 2 2 2


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.