Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 3737.25 3774 3798 3822 3847 3896

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 -5 -5 -5 0.6 0.6
Arbetslöshet 1.60 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4
Inflation - Betygsätt 4.00 5.3 5.4 5.5 5.7 6
Ränta 9.50 9 9 9 9 8
Handelsbalans -194250.00 -317270 -317275 -317274 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2
Statsskulden Till Bnp 35.10 48 48 48 42 42
Statliga Budgetutskottet -2.30 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 -5 -5 -5 0.6 0.6
BNP 12.80 11.94 13.2 13.2 13.6 13.6
Bnp Per Capita 432.70 454 454 454 465 465
Bnp Per Capita Ppp 1452.60 2020 2020 2020 1351 2075

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 1.60 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4
Befolkning 26.87 27.45 27.45 27.64 28.4 28.33
Levnadslön Familj 672000.00 672000 672000 593900 593900 599900
Löner Högutbildad 829600.00 820000 820000 830000 830000 855000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 4.00 5.3 5.4 5.5 5.7 6
Mat Inflation 3.20 4.5 5 5.3 5.1 6
Konsumentprisindex Kpi 127.20 131 132 134 134 142
Cpi Transportfordon 117.40 123 123 124 124 131
Inflation (Månad) 0.60 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 9.50 9 9 9 9 8
Värde Ränta 13.00 13 12.5 11.5 12.5 11.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -194250.00 -317270 -317275 -317274 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 35.10 48 48 48 42 42
Statliga Budgetutskottet -2.30 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
Militära Utgifter 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.