Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 3942.00 3946 3991 4037 4083 4177

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 3 4.6 4.6 4.6 4.6
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Inflation - Betygsätt 6.37 7 5.6 5 4.5 4.3
Ränta 9.50 9.5 10 10 10 10
Handelsbalans -321972.00 -317269 -317272 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 44.80 45 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 3 4.6 4.6 4.6 4.6
BNP 13.72 14 14.5 14.5 14.5 14.5
Bnp Per Capita 458.81 465 465 465 465 485
Bnp Per Capita Ppp 1510.14 1560 1560 1560 1560 1645

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Befolkning 27.69 28.33 28.33 28.33 28.33 29.02

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 6.37 7 5.6 5 4.5 4.3
Mat Inflation 8.40 8 7.4 6.3 4.7 4.5
Konsumentprisindex Kpi 138.50 142 143 144 145 148
Cpi Transportfordon 124.10 125 125 125 126 126
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 9.50 9.5 10 10 10 10
Värde Ränta 13.75 11.5 11.5 14.25 14.25 14.25

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -321972.00 -317269 -317272 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Turister 559.00 22500 22500 22500 22500 26000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 44.80 45 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.30 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Militära Utgifter 87.80 75 75 75 75 75

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.00 19 19 21 21 21
Social Security Rate För Företag 19.00 18 18 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 2.00 1 1 2 2 2


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.