Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3690.00 3689 3714 3738 3763 3813
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
Arbetslöshet 1.70 1.8 2 2 2 2
Inflation - Betygsätt 5.30 5.4 5.3 5.4 5.4 5.7
Ränta 9.50 9 9 9 9 8.5
Handelsbalans -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 39 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
BNP 12.10 12.8 13.2 13.2 13.2 13.2
Bnp Per Capita 432.70 430 440 440 440 440
Bnp Per Capita Ppp 1452.60 1951 2020 2020 2020 2020
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 1.70 1.8 2 2 2 2
Löner Högutbildad 829600.00 820000 820000 820000 820000 830000
Löner Lågutbildade 324900.00 376500 376500 376500 376500 380000
Levnadslön Familj 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.30 5.4 5.3 5.4 5.4 5.7
Mat Inflation 4.50 5 5.2 5.3 5.4 5.7
Konsumentprisindex Kpi 125.40 127 130 131 132 134
Cpi Transportfordon 116.80 123 123 123 123 130
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.50 9 9 9 9 8.5
Värde Ränta 13.00 12 11.5 12.5 12.5 11.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90 40 39 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.