Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 197.30 199 200 201 203 205

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 1.4 1.4
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 30.55 32 30 31 27 33
Ränta 30.00 30 30 30 15 15
Handelsbalans -23.80 -48.93 -48.91 -48.92 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 65 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 1.4 1.4
BNP 3.22 3.3 3.3 3.3 3.35 3.35
Bnp Per Capita 541.30 550 550 550 565 565
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1250 1250 1250 1174 1300

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
Befolkning 4.96 5.15 5.15 5.06 5.3 5.18

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 30.55 32 30 31 27 33
Mat Inflation 32.38 40 42 41.5 40 38.7
Inflation (Månad) 0.40 2.3 1.8 3 -0.3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 498.82 607 646 653 634 869

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 30.00 30 30 30 15 15

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -23.80 -48.93 -48.91 -48.92 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 65 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6
Militära Utgifter 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bankernas Utlåningsränta 12.40 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.