Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 198.74 200 201 203 204 207

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3 -3 3.6 3.6 3.6
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 22.50 30 31 27 30 33
Ränta 25.00 20 15 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans -23.80 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2 -21.2
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3 -3 3.6 3.6 3.6
BNP 3.22 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7
Bnp Per Capita 541.30 550 550 565 565 565
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1250 1250 1250 1174 1300

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6
Befolkning 4.96 5.15 5.06 5.3 5.3 5.18

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 22.50 30 31 27 30 33
Mat Inflation 30.20 24 30 32 34 33
Inflation (Månad) 0.10 0.7 1.6 -0.7 1.2 2
Konsumentprisindex Kpi 499.86 646 628 634 650 836

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 25.00 20 15 12.5 12.5 12.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -23.80 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2 -21.2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6
Militära Utgifter 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bankernas Utlåningsränta 12.40 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.