Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 150.00 152 153 153 154 156

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 4.7 4.7 4.7 5 5
Arbetslöshet 4.10 4.1 4.1 4.1 4 4
Inflation - Betygsätt 5.44 6.9 7.1 7.3 7.5 7.1
Ränta 20.00 20 20 20 20 20
Handelsbalans -57.40 -63 -73 -80 -98 -55
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6
Statsskulden Till Bnp 52.10 50.9 50.9 50.9 50.9 51
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 4.7 4.7 4.7 5 5
BNP 2.95 2.7 2.7 3 3 3
Bnp Per Capita 608.52 400 600 525 525 525
Bnp Per Capita Ppp 1353.84 1350 1400 1400 1400 1400

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.10 4.1 4.1 4.1 4 4
Befolkning 5.57 5.18 5.18 5.3 5.3 5.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 5.44 6.9 7.1 7.3 7.5 7.1
Mat Inflation -6.58 0.3 0.5 0.6 0.7 1
Inflation (Månad) -3.17 0.5 0.8 0.6 1 0.6
Konsumentprisindex Kpi 593.00 586 601 647 636 681

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 20.00 20 20 20 20 20

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -57.40 -63 -73 -80 -98 -55
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6
Export 58.20 57 60 52 65 70
Import 115.60 130 140 150 95 125

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 52.10 50.9 50.9 50.9 50.9 51
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
Militära Utgifter 15.10 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bankernas Utlåningsränta 12.44 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.