Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 197.00 198 200 201 202 205

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3 -3 3.6 3.6 3.6
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 17.10 17 20 22 24 30
Ränta 25.00 20 15 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans 0.20 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2 -21.2
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -3 -3 3.6 3.6 3.6
BNP 3.22 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7
Bnp Per Capita 516.30 475 475 400 400 400
Bnp Per Capita Ppp 1427.80 1250 1250 1350 1350 1350

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 2.00 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6
Befolkning 4.96 5.15 5.06 5.3 5.3 5.18

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 17.10 17 20 22 24 30
Mat Inflation 17.80 25 28 30 32 34
Inflation (Månad) 7.10 3 1.8 -0.7 1.2 2
Konsumentprisindex Kpi 557.00 581 576 610 645 748

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 25.00 20 15 12.5 12.5 12.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 0.20 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -22.8 -22.8 -21.2 -21.2 -21.2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 32.00 65 65 58 58 58
Statliga Budgetutskottet -3.90 -9.5 -9.5 -8.6 -8.6 -8.6
Militära Utgifter 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bankernas Utlåningsränta 12.40 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.