Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 207.49 206 207 208 208 210
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4 4 4.3 4.3 4.3
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Inflation - Betygsätt 23.30 26 25 23 24.4 26
Ränta 12.40 12 12 11.5 11.5 11
Handelsbalans -41.70 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
Statsskulden Till Bnp 32.00 30 30 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4 4 4.3 4.3 4.3
BNP 3.25 3.22 3.22 3.26 3.26 3.26
Bnp Per Capita 541.30 530 530 550 550 550
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1200 1200 1250 1250 1250
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 23.30 26 25 23 24.4 26
Konsumentprisindex Kpi 408.01 478 499 505 508 628
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 12.40 12 12 11.5 11.5 11
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -41.70 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 32.00 30 30 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.