Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 173.00 174 175 176 178 180

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
Arbetslöshet 2.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Inflation - Betygsätt 10.39 15 14 16 15 10
Ränta 25.00 20 20 20 20 15
Handelsbalans -52.71 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -25 -25 -25 -25 -25
Statsskulden Till Bnp 39.60 47 47 47 47 48
Statliga Budgetutskottet -5.70 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
BNP 3.22 2.7 2.7 2.7 2.7 3
Bnp Per Capita 516.30 400 400 400 400 525
Bnp Per Capita Ppp 1427.80 1350 1350 1350 1350 1400

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Befolkning 4.94 5.3 5.3 5.3 5.18 5.3

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 10.39 15 14 16 15 10
Mat Inflation 13.96 12 14 18 20 25
Inflation (Månad) -4.10 -0.7 1.2 1.5 2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 544.59 537 575 593 620 618

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 25.00 20 20 20 20 15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -52.71 -48.93 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.30 -25 -25 -25 -25 -25

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 39.60 47 47 47 47 48
Statliga Budgetutskottet -5.70 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -7
Militära Utgifter 13.00 13.5 13.5 13.5 15.6 15.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bankernas Utlåningsränta 12.44 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.