Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 194.47 212 213 214 215 216
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 -1.4 1.3 2 1.5 1.6
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Inflation - Betygsätt 29.90 28 28 26.4 23.2 23
Ränta 12.40 12 11.5 11.5 11 11
Handelsbalans -41.70 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -22 -22 -22 -22
Statsskulden Till Bnp 32.00 30 28 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 -1.4 1.3 2 1.5 1.6
BNP 3.25 3.22 3.26 3.26 3.26 3.26
Bnp Per Capita 541.30 530 550 550 550 550
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1200 1250 1250 1250 1250
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 29.90 28 28 26.4 23.2 23
Konsumentprisindex Kpi 475.85 511 525 581 586 628
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 12.40 12 11.5 11.5 11 11
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -41.70 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -22 -22 -22 -22
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 32.00 30 28 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.