Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 140.90 142 143 144 145 147

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 3.2 4 4 4 4
Arbetslöshet 2.70 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
Inflation - Betygsätt 7.00 8 6.5 5 4.6 4
Ränta 20.00 20 20 20 20 20
Handelsbalans -53.90 -48.9 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -18.5 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6
Statsskulden Till Bnp 52.10 51.8 50.9 50.9 50.9 50.9
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 3.2 4 4 4 4
BNP 2.95 2.7 2.7 2.7 2.7 3
Bnp Per Capita 608.52 400 400 400 600 525
Bnp Per Capita Ppp 1353.84 1350 1350 1350 1400 1400

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 2.70 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
Befolkning 5.57 5.18 5.18 5.18 5.18 5.3

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 7.00 8 6.5 5 4.6 4
Mat Inflation 0.10 5 7 8.4 9.5 10
Inflation (Månad) 1.16 -0.5 0.6 1.3 0.9 1.1
Konsumentprisindex Kpi 562.26 620 585 590 588 610

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 20.00 20 20 20 20 20

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -53.90 -48.9 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -18.5 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 52.10 51.8 50.9 50.9 50.9 50.9
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Militära Utgifter 15.10 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bankernas Utlåningsränta 12.44 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.