Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 191.58 188 190 191 192 195
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Arbetslöshet 2.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
Inflation - Betygsätt 30.90 28 26.4 23.2 23 22
Ränta 30.00 30 30 30 30 25
Handelsbalans -46.10 -48.93 -48.91 -48.9 -48.92 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.40 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2
Statsskulden Till Bnp 32.00 28 28 28 28 27
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
BNP 3.25 3.3 3.3 3.3 3.3 3.35
Bnp Per Capita 541.30 550 550 550 550 565
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1250 1250 1250 1250 1300
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
Befolkning 4.82 5.15 5.15 5.15 5.06 5.18
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 30.90 28 26.4 23.2 23 22
Mat Inflation 33.20 27 24 22 20 15
Inflation (Månad) 1.00 -0.3 2 1.8 3 2.8
Konsumentprisindex Kpi 496.68 525 581 612 611 745
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 30.00 30 30 30 30 25
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -46.10 -48.93 -48.91 -48.9 -48.92 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -22.40 -22.8 -22.8 -22.8 -22.8 -21.2
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 32.00 28 28 28 28 27
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4
Militära Utgifter 13.00 13.5 13.5 13.5 13.5 15.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bankernas Utlåningsränta 12.40 12 12 12 12 12


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.