Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 200.45 197 198 199 200 203
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 0.3 0.3 -1.2 -1.2 -1
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Inflation - Betygsätt 23.30 27 26 23 20 18
Ränta 12.40 12.5 12 12 12 11
Handelsbalans -84.40 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
Statsskulden Till Bnp 28.80 21 21 19 19 19
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 0.3 0.3 -1.2 -1.2 -1
BNP 3.25 3.22 3.22 3.26 3.26 3.26
Bnp Per Capita 541.30 530 530 550 550 550
Bnp Per Capita Ppp 1161.20 1200 1200 1250 1250 1250
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 23.30 27 26 23 20 18
Konsumentprisindex Kpi 408.01 486 481 481 470 563
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 12.40 12.5 12 12 12 11
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -84.40 -48.91 -48.9 -48.9 -48.9 -48.9
Bytesbalans Till Bnp -15.80 -20 -20 -22 -22 -22
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 28.80 21 21 19 19 19
Statliga Budgetutskottet -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1


Liberia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.