Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 84.80 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 3.4 4.9 5.1 5.1 5.7
Arbetslöshet 3.10 3.3 3.5 3.7 3.7 4
Inflation - Betygsätt 7.20 5.5 5.7 4.4 3.5 5
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -88.80 -192 -238 -238 -238 -192
Kurantkonto 227.30 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 54.10 60 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.1 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 3.4 4.9 5.1 5.1 5.7
BNP 8.45 7.78 8.01 8.01 8.01 8.01
Bnp Fasta Priser 590042.40 603728 610104 618954 620135 636329
Fasta Bruttoinvesteringar 46716.40 68799 48305 49006 49099 72514
Bnp Per Capita 1116.40 1070 1088 1088 1088 1088
Bnp Per Capita Ppp 5253.10 4800 5100 5100 5100 5100

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.10 3.3 3.5 3.7 3.7 4
Arbetslösa Personer 77.80 90.1 93 93 93 93
Minimilöner 1750.00 1300 1300 1300 1300 1360
Befolkning 6.50 6.56 6.68 6.68 6.68 6.68
Löner 17443.00 23000 23000 23000 23000 23000
Lönerna I Manufacturing 18468.58 17400 17400 17400 17400 17400

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 7.20 5.5 5.7 4.4 3.5 5
Kärna Inflation Rate 5.70 3.5 4 4 4 3
Producentpriserna 207.50 198 216 225 236 217
Producentpriserna Förändras 25.00 20 25 22 15 10
Inflation (Månad) 2.30 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8
Mat Inflation 13.40 1.5 1 1 1 3
Konsumentprisindex Kpi 280.40 281 289 287 284 295

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Valutareserven 2397.59 2667 2728 2728 2728 2913
Värde Ränta 1.54 2.75 1.54 1.54 1.54 2.75
Penningmängden M2 204416.10 212080 220035 220035 220035 243899

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -88.80 -192 -238 -238 -238 -192
Kurantkonto 227.30 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Import 278.00 475 395 395 395 482
Export 135.10 240 157 157 157 248
Guldreserver 11.80 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Turister 1778.90 1298 1298 1298 1298 1298
Utlandsskulden 8614.00 8600 8600 8600 8600 8600
Utländska Direktinvesteringar -57.30 -83.7 -99.2 -99.2 -99.2 80

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 54.10 60 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.1 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Statsskuld 3772.00 4550 4550 4550 4550 4550
Statliga Utgifter 10281.10 34660 51923 52676 52776 36532
Regeringen Budgetutskottet Värde -16.42 -6.5 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -13.60 5 8.5 8.5 8.5 5
Manufacturing Produktion -2.90 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5
Ledande Ekonomiska Index -7.40 -5 1.5 5.5 6.5 6
Gruv Produktion -12.40 5.5 25 25 25 6
Lagerförändringar 14247.80 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -16.30 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Konsument - Confidence 27.80 14 18 18 18 20
Konsument - Spendera 170200.10 110173 175987 178540 178880 116122

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bostäder 1004.00 690 690 690 690 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.