Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 84.56 84.82 85.37 85.94 86.51 87.65

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 5.1 7.7 8.7 3 4.5
Arbetslöshet 3.10 3.7 4 3.8 3.8 3.6
Inflation - Betygsätt 14.20 15 10 7.5 6.3 5
Ränta 7.50 8 8.5 9 9 9
Handelsbalans -264.00 -238 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -6.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 68.10 63 63 63 63 62
Statliga Budgetutskottet 0.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 5.1 7.7 8.7 3 4.5
BNP 7.74 8.01 8.01 8.01 8.01 8.43
Bnp Fasta Priser 598344.50 620135 636329 644417 650400 673416
Fasta Bruttoinvesteringar 150271.20 98005 161842 163345 154779 169125
Bnp Per Capita 1000.21 1088 1088 1088 1088 1106
Bnp Per Capita Ppp 4706.57 5100 5100 5100 5100 5300

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 3.10 3.7 4 3.8 3.8 3.6
Arbetslösa Personer 79.90 93 93 93 93 93
Minimilöner 1970.00 1970 1970 2050 2050 2050
Befolkning 6.64 6.68 6.68 6.68 6.68 6.8
Löner 20715.00 23000 23000 23000 23000 23000
Lönerna I Manufacturing 21321.16 17400 17400 17400 17400 17400

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 14.20 15 10 7.5 6.3 5
Kärna Inflation Rate 14.20 4 3 3 3 3
Producentpriserna 220.60 219 221 217 229 230
Producentpriserna Förändras 19.90 6 6.5 3.9 3.9 4
Inflation (Månad) 2.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
Mat Inflation 22.80 4.5 1.5 2 2 2.8
Konsumentprisindex Kpi 313.50 315 322 324 333 338

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 7.50 8 8.5 9 9 9
Valutareserven 2784.39 2728 2913 2913 2913 3160
Värde Ränta 1.37 1.87 2.37 2.87 2.87 2.87
Penningmängden M2 212884.10 220035 243899 243899 243899 275719

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -264.00 -238 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -6.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Import 491.90 395 482 482 482 482
Export 228.30 157 248 248 248 248
Guldreserver 20.56 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Turister 463.90 1298 1298 1298 1298 1298
Utlandsskulden 8693.00 8600 8600 8600 8600 8600
Utländska Direktinvesteringar -92.00 -99.2 80 80 80 80

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 68.10 63 63 63 63 62
Statliga Budgetutskottet 0.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2
Statsskuld 4948.57 4550 4550 4550 4550 4550
Statliga Utgifter 53638.70 38844 57769 58305 55248 60368
Regeringen Budgetutskottet Värde 3277387.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -15.00 9.5 7 3.5 2.5 3
Manufacturing Produktion -25.50 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Ledande Ekonomiska Index -1.70 6.5 6 4 3 5
Gruv Produktion 40.90 25 6 6 6 6
Lagerförändringar 21160.90 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Konsument - Confidence 25.00 18 20 20 20 25
Konsument - Spendera 439531.80 317475 473376 477771 452718 494678

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bostäder 4950.00 690 690 690 690 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.