Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 69.85 69.83 69.83 69.83 69.83 69.83
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 3.8 4.4 4.1 3.9 3.9
Arbetslöshet 3.30 3.5 3 3.2 3.2 3.5
Inflation - Betygsätt 2.60 1.9 2.2 2.9 3.1 4.7
Ränta 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -269.80 -220 -220 -302 -275 -192
Kurantkonto -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1 -12.1
Statsskulden Till Bnp 48.00 60 60 60 60 58
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.40 3.8 4.4 4.1 3.9 3.9
BNP 8.09 8.35 8.8 8.8 8.8 8.8
Bnp Fasta Priser 557113.30 578284 580512 581626 579955 603728
Fasta Bruttoinvesteringar 38851.50 65899 66153 73038 72828 68799
Bnp Per Capita 1087.20 1105 1118 1118 1118 1118
Bnp Per Capita Ppp 3447.00 3484 3540 3540 3540 3540
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.30 3.5 3 3.2 3.2 3.5
Arbetslösa Personer 83.20 62.5 62.5 62.5 62.5 63.3
Minimilöner 1200.00 1250 1300 1300 1300 1300
Befolkning 6.32 6.36 6.4 6.4 6.4 6.4
Löner 16411.00 22400 22400 22400 22400 23000
Lönerna I Manufacturing 16695.92 16700 16700 16700 16700 17400
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 1.9 2.2 2.9 3.1 4.7
Kärna Inflation Rate 1.80 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Inflation (Månad) 0.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Producentpriserna 163.50 160 165 159 178 168
Producentpriserna Förändras 10.00 5.5 5.5 3 4.9 4.7
Mat Inflation 4.60 2 2 2 2 3
Konsumentprisindex Kpi 261.50 263 264 267 268 276
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5
Valutareserven 2285.73 2350 2350 2350 2350 2400
Värde Ränta 2.42 2.75 3 3 3 3
Penningmängden M2 172895.20 144000 144000 144000 144000 145000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -269.80 -220 -220 -302 -275 -192
Kurantkonto -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1 -12.1
Guldreserver 14.37 12.7 12.7 12.7 12.7 13.2
Turister 1380.40 1298 1298 1298 1298 1298
Utländska Direktinvesteringar 118.00 48.8 48.8 48.8 48.8 -50.6
Utlandsskulden 8441.50 8460 8460 8401 8449 8600
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.00 60 60 60 60 58
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskuld 3792.60 4391 4391 4391 4391 4550
Statliga Utgifter 11726.30 33200 33327 7051 7031 34660
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -5.10 -2 -14 -6.8 -6.8 2
Manufacturing Produktion -3.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1
Ledande Ekonomiska Index 4.90 4.8 3.1 2.2 4 5.2
Gruv Produktion -14.20 -22.3 -22.3 -22.3 -22.3 -18.4
Lagerförändringar 1836.30 3093 3093 3093 3093 -2378
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 1.5 4.5 4.5 5.5 5.5
Konsument - Confidence 26.50 36.7 36.7 36.7 36.7 37.3
Konsument - Spendera 110122.30 105530 105936 129839 129466 110173
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bostäder 1965.00 629 629 629 629 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.