Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 80.28 84.19 85.72 87.3 88.89 92.17

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 8 6 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 2.90 3 3.2 3.3 3.3 3.4
Inflation - Betygsätt 14.50 13 16 18 14 10
Ränta 14.00 16 18 18 16 12
Handelsbalans -416.90 -234 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -688.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 68.10 62 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.50 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 8 6 3.5 3.5 3.5
BNP 7.74 8.01 8.01 8.43 8.43 8.43
Bnp Fasta Priser 723122.20 622278 646212 634245 748431 774627
Fasta Bruttoinvesteringar 93565.70 19241 52089 99180 96840 100230
Bnp Per Capita 1098.09 1106 1106 1106 1106 1106
Bnp Per Capita Ppp 4706.57 5300 5300 5300 5300 5300
BNP-tillväxt för helåret 3.60 -5.5 -5.5 -5.5 3.5 3.5

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 2.90 3 3.2 3.3 3.3 3.4
Arbetslösa Personer 76.90 93 93 93 93 93
Minimilöner 1970.00 2050 2050 2050 2050 2200
Befolkning 6.64 6.68 6.68 6.8 6.8 6.8
Löner 20198.00 23000 23000 23000 23000 23000
Lönerna I Manufacturing 23341.84 17400 17400 17400 17400 17400

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 14.50 13 16 18 14 10
Kärna Inflation Rate 11.83 3 3 3 3 3
Mat Inflation 15.80 12 10 8 7 7
Konsumentprisindex Kpi 341.30 354 361 384 389 422
Inflation (Månad) 2.00 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Producentpriserna 260.20 234 230 233 273 247
Producentpriserna Förändras 13.10 6 5 6 5 6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 14.00 16 18 18 16 12
Valutareserven 2761.94 2913 2913 3160 3160 3160
Värde Ränta 1.37 3.37 5.37 5.37 3.37 -0.63
Penningmängden M2 231595.80 243899 243899 275719 275719 275719

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -416.90 -234 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -688.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Import 553.10 482 482 482 482 482
Export 136.20 248 248 248 248 248
Guldreserver 10.19 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Utländska Direktinvesteringar 316.60 80 80 80 80 80
Utlandsskulden 8939.90 8600 8600 8600 8600 8600
Turister 463.90 1298 1298 1298 1298 1298

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 68.10 62 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.50 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Statsskuld 511915.00 4550 4550 4550 4550 4550
Statliga Utgifter 37631.70 21820 32032 39890 38949 40312
Regeringen Budgetutskottet Värde 6797954.20 -3.5 -3.5 -1.5 -1.5 -1.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 22.10 2.5 2.5 3 3 3
Manufacturing Produktion 35.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Lagerförändringar 69530.30 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378
Gruv Produktion 9.60 6 6 6 6 6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 34.00 20 20 25 25 25
Konsument - Spendera 409769.00 105725 241834 434355 424111 438955
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.80 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bostäder 2117.00 690 690 690 690 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.