Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 69.74 69.77 69.95 70.12 70.3 70.65
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
Arbetslöshet 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Inflation - Betygsätt 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
Ränta 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Handelsbalans -250.40 -260 -220 -220 -220 -192
Kurantkonto 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Statsskulden Till Bnp 48.00 60 60 60 60 58
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
BNP 8.09 8.35 8.35 8.8 8.8 8.8
Bnp Fasta Priser 557113.30 545965 578284 580512 580512 603728
Fasta Bruttoinvesteringar 69959.60 66534 65899 66153 66153 68799
Bnp Per Capita 1087.20 1105 1105 1118 1118 1118
Bnp Per Capita Ppp 3447.00 3484 3484 3540 3540 3540
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Arbetslösa Personer 79.40 61.2 62.5 62.5 62.5 63.3
Minimilöner 1200.00 1250 1250 1300 1300 1300
Befolkning 6.14 6.34 6.26 6.38 6.38 6.38
Löner 16612.00 19800 22400 22400 22400 23000
Lönerna I Manufacturing 15963.18 16510 16700 16700 16700 17400
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
Kärna Inflation Rate 0.80 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9
Inflation (Månad) -0.10 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
Producentpriserna 160.50 153 157 162 159 165
Producentpriserna Förändras 5.80 2.4 3.6 3.6 3 4.7
Mat Inflation 1.30 1.8 2 2 2 3
Konsumentprisindex Kpi 259.20 258 263 264 267 276
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Valutareserven 2170.44 2310 2350 2350 2350 2400
Värde Ränta 2.75 2.75 2.75 3 3 3
Penningmängden M2 154856.00 143900 144000 144000 144000 145000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -250.40 -260 -220 -220 -220 -192
Kurantkonto 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Guldreserver 11.80 12.1 12.7 12.7 12.7 13.2
Turister 1375.10 1298 1298 1298 1298 1298
Utländska Direktinvesteringar 29.79 -38.9 48.8 48.8 48.8 -50.6
Utlandsskulden 8290.00 8430 8460 8401 8449 8600
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.00 60 60 60 60 58
Statliga Budgetutskottet -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskuld 3825.70 4357 4391 4391 4391 4550
Statliga Utgifter 6753.90 33519 33200 33327 33327 34660
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 34.40 -26 -2 -14 -6.8 2
Manufacturing Produktion 38.90 5.4 5.5 5.5 5.5 5.1
Ledande Ekonomiska Index 6.90 5.3 4 3.1 2.2 5.2
Gruv Produktion 49.60 -24.6 -22.3 -22.3 -22.3 -18.4
Lagerförändringar -7932.70 3093 3093 3093 3093 -2378
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10 4.9 5.1 5.1 5.1 5.5
Konsument - Confidence 25.20 36.2 36.7 36.7 36.7 37.3
Konsument - Spendera 124366.70 106546 105530 105936 105936 110173
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bostäder 776.00 644 629 629 629 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.