Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 84.30 85.32 85.83 86.36 86.89 87.95

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 6.7 8 4 3 4.5
Arbetslöshet 3.10 3 3 3 3.2 3.3
Inflation - Betygsätt 13.50 10 7.5 6.3 6.1 5
Ränta 7.50 7.5 8 8 9 9
Handelsbalans -348.70 -234 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -83.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 68.10 63 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.80 -4.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.40 6.7 8 4 3 4.5
BNP 7.74 8.01 8.01 8.01 8.01 8.43
Bnp Fasta Priser 598344.50 636329 638434 646212 622278 667163
Fasta Bruttoinvesteringar 18501.40 72514 160339 19982 19241 167555
Bnp Per Capita 1000.21 1088 1106 1106 1106 1106
Bnp Per Capita Ppp 4706.57 5100 5300 5300 5300 5300

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 3.10 3 3 3 3.2 3.3
Arbetslösa Personer 80.50 93 93 93 93 93
Minimilöner 1970.00 1970 2050 2050 2050 2050
Befolkning 6.64 6.68 6.68 6.68 6.68 6.8
Löner 20475.00 23000 23000 23000 23000 23000
Lönerna I Manufacturing 21701.84 17400 17400 17400 17400 17400

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 13.50 10 7.5 6.3 6.1 5
Kärna Inflation Rate 13.50 3 3 3 3 3
Producentpriserna 218.90 221 217 229 227 230
Producentpriserna Förändras 5.80 6.5 3.9 3.9 3.9 4
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Mat Inflation 19.90 1.5 2 2 2 2.8
Konsumentprisindex Kpi 311.30 322 324 333 330 338

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 7.50 7.5 8 8 9 9
Valutareserven 2860.74 2913 2913 2913 2913 3160
Värde Ränta 1.37 2.75 1.37 1.87 1.87 1.87
Penningmängden M2 234053.90 243899 243899 243899 243899 275719

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -348.70 -234 -234 -234 -234 -234
Kurantkonto -83.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Import 443.20 482 482 482 482 482
Export 91.70 248 248 248 248 248
Guldreserver 16.08 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Turister 463.90 1298 1298 1298 1298 1298
Utlandsskulden 8696.20 8600 8600 8600 8600 8600
Utländska Direktinvesteringar -92.00 80 80 80 80 80

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 68.10 63 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.80 -4.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Statsskuld 487434.00 4550 4550 4550 4550 4550
Statliga Utgifter 20980.30 36532 57232 22659 21820 59808
Regeringen Budgetutskottet Värde 4482401.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 21.40 7 3.5 2.5 2.5 3
Manufacturing Produktion 26.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Ledande Ekonomiska Index 0.10 6 4 3 3 5
Gruv Produktion 11.80 6 6 6 6 6
Lagerförändringar 17275.80 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 11.80 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Konsument - Confidence 26.00 20 20 20 20 25
Konsument - Spendera 103373.80 116122 468980 111644 107509 490085

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bostäder 6188.00 690 690 690 690 690


Kirgizistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.